Közgyűlés (2008. szeptember 26.)

M E G H Í V Ó

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. szeptember 26-án (pénteken)  9,00 órai kezdettel rendes ülést tart, melyre meghívom. A határozatképtelenség miatt újból összehívott ülés időpontja: 2008. október 3. (péntek) 9,00 óra. Tájékoztatom az Egyeztető Fórum tagjait, hogy az Egyeztető Fórum 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 14,00 órakor  tartja ülését a Városháza Tisza Lajos termében.

Az ülés helye: Szeged, Széchenyi tér 10. I. em. 101. Díszterem

J A V A S O L T   N A P I R E N D

Tájékoztató az oktatási intézmények 2008. évi felújításáról
Előterjesztő: Várospolitikai Alpolgármester

Beszámoló a 2002-2008 közötti időszakban elvégzett iparosított technológiával épült lakóépületek és az egycsatornás gyűjtőkémények felújításáról
Előterjesztő: Várospolitikai Alpolgármester

NYILVÁNOS ÜLÉS

Rendelet-tervezetek:

1.1. Zajvédelmi intézkedési terv
Előterjesztő: Városfejlesztési Alpolgármester
 

Költségvetési, városüzemeltetési, vagyoni tárgyú előterjesztések:

5.1. Településfejlesztési döntés (SZÉSZ 2007-2008. évi módosítások 6/m.-Repülőtéren építési hely kijelölése)
Előterjesztő: Városfejlesztési Alpolgármester
 
 
Oktatási, kulturális, egészségügyi szociális és egyéb tárgyú előterjesztések:
10. A Szegedi Nemzeti Színház alapító okiratának módosítása, valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: Polgármester és Gyüdi Sándor, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója
10/1. Vlasics Károly domborműves emléktábla kihelyezése
Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetője
Előterjesztő: Polgármester
12. Közterület elnevezésének megszüntetése
Előterjesztő: Általános Igazgatási Iroda vezetője

13. Közalapítványok beszámolói
Előterjesztő: Polgármester

14. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Jegyző

Egyéni képviselői indítvány:

15. Szegedi Vasúttörténeti Emlékhelyek
Előterjesztő: dr. Szabó László önkormányzati képviselő
 
15.1. Fás szárú növények telepítése Újrókus városrészben
Előterjesztő: Ménesi Imre önkormányzati képviselő
Interpellációk, kérdések

 

ZÁRT ÜLÉS

Szeged, 2008. szeptember 18.

Dr. Botka László

 

 
Letölthető videók:

 

Hozzárendelt címkék