Óvodafejlesztési Program Szegeden- Klebelsberg Telepi Óvoda családbarát korszerűsítése

erfa2
A Kedvezményezett neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Konzorciumi partner:
A projekt címe: Óvodafejlesztési Program Szegeden – Klebelsberg Telepi Óvoda korszerűsítése
A szerződött támogatás összege: 95 000 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tartalmának bemutatása: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy hosszú távon a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatásának feltételeit meg tudja teremteni. Kiemelt települési cél, hogy a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése minél hatékonyabban megvalósulhasson a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a 6723 Szeged, Zentai utca 33. szám alatti meglévő, működő bölcsőde komplex műszaki korszerűsítését két projekt keretében (TOP-6.5.1-15-SG1-2016-00005 sz. „Klebelsberg Telepi Óvoda energetikai korszerűsítése”; TOP-6.2.1-16-SG1-2018-00006 sz. „Szegedi ÓVI Klebelsberg Telepi Óvodájának korszerűsítése”) szeretné megvalósítani.
A Beruházó felújítási törekvése, hogy a 94 férőhelyes bölcsőde mind műszakilag, mind energetikailag olyan létesítménnyé válhasson, ami gazdaságosan üzemeltethető, illetve illeszkedni tudjon a mai kor színvonalához.
A tervezett felújítás az alábbi beruházási elemeket tartalmazza:
1. Mosdók, vizesblokkok felújítása (felnőtt és gyermek): a vizesblokkokban a padlóburkolatok, oldalfali csempeburkolatok elbontásra kerülnek, helyettük új burkolatok kerülnek kialakításra, csúszásmentes felületekkel.
2. Csoportszobák, gazdasági blokk, egyéb helyiségek és folyosók felújítása (festés, átépítés): a foglalkoztatókban, tornateremben, étkezőben, sószobában, tanulószobában a padlóburkolatok elbontásra kerülnek, helyettük új, antisztatikus PVC burkolatok kerülnek kialakításra. Ezen túl racionális szempontok alapján, illetve a bölcsőde dolgozóinak igényei, valamint akadálymentesítési követelmények miatt egyes helyiségek összevonásra, vagy átépítésre kerülnek.
3. Terasz árnyékolás: a termek természetes „hűtését” segíti elő, mivel légkondicionáló rendszer kiépítése nem tervezett.
4. Udvari burkolatok javítása, udvar rendezés, kerékpártároló kialakítása: az udvar, játszóterületek járófelületeinek megújítása, biztonságossá tétele, valamint egy kerékpártároló kialakítása tervezett.
5. Gépészeti munkák, víz-és csatornarendszer felújítása: mivel a beruházás során a használati hideg- és melegvíz ellátó hálózat is átalakításra kerül, így a kapcsolódó szükséges víz-és csatornarendszer felújítási munkákat is el kell végezni. Az új fogyasztókat be kell kötni az elvezető hálózatra, a csapadékvíz- és az épületen belüli szennyvíz hálózat felújításával, így a teljes belső rendszer felújításra kerül.
6. Elektromos felújítási munkák a villámvédelmi rendszer kiépítéséhez: villámhárító telepítése és kapcsolódó elektromos szerelési munkálatok.
7. Tűzjelző rendszer kialakítása.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 3. negyedév
A projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-16-SG1-2018-00006