Orvosi rendelő fejlesztési program Szegeden I.ütem, Kiskundorozsmai új egészségház építése

erfa2
A Kedvezményezett neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Konzorciumi partner:
A projekt címe: Orvosi rendelő fejlesztési program Szegeden I.ütem, Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán
A projekt teljes összege (bruttó): 287.233.083,-Ft
A szerződött támogatás összege (bruttó): 213.784.102,-Ft
Önkormányzati önerő összege (bruttó): 73.448.981,-Ft
A projekt tartalmának bemutatása: Szeged – Kiskundorozsmán a korábban orvosi rendelőként funkcionáló épület 1908-ban épült, eredetileg nem egészségügyi ellátásra tervezték, ebből kifolyólag is nem felel meg az érvényes előírásoknak. A rendelkezésre álló teljes hasznos terület 301,69 m2, melyben nem fér el a minimum követelmények szerinti szükséges funkció. A rendelő épület bővítése sem vertikálisan, sem horizontálisan nem volt lehetséges a telekre vonatkozó megengedett legnagyobb beépítettségi mértékre tekintettel, mivel azt már így is túlhaladta. Az elmúlt 17 évben csupán szükséges kisebb felújítási munkák, illetve az állagmegóváshoz szükséges munkák elvégezésre volt fedezet, átfogó korszerűsítésre nem volt lehetőség.
Az új rendelőépületben a korábbi struktúrában praktizálnak tovább az orvosok, azaz 4 fő háziorvos és 2 fő gyermekorvos személyében 1-1 fő asszisztenssel külön rendelőhelyiségekben. A 2 fő fogorvos számára azonban külön-külön rendelőhelyiség került kialakításra. Az új építés során az épület belső helyiségei felosztásának racionalizációja is megtörtént, amelynek keretében minden alapellátási szolgálat külön épületrészben van elhelyezve a szükséges szociális és kiszolgáló helyiségekkel együtt. Az épület magastetős, önállóan álló ingatlanként került kialakításra. Valamennyi épületet határoló szerkezet hőszigetelt és az energetikai előírásoknak megfelelő nyílászárók kerültek beépítésre. Az új gépészeti rendszer kiépítése során a hatályos előírásoknak és energetikai szempontból is megfelelő rendszer került elhelyezésre, minden épületrész részére külön almérők felhelyezésével az egymás közötti elszámolhatóságot megkönnyítve. Az új intézmény elektromos hálózatának tervezésekor a szolgáltatók által használni kívánt eszközök és ezeken felüli komfortot biztosító berendezések kiszolgálására alkalmas rendszer került megtervezésre és beépítésre. A projekt keretében az időközben elhasználódott és a zavartalan ellátás érdekében szükséges eszközök is beszerzésre kerültek.
A jogszabályi és szakmai feltételeknek megfelelő, a mai kor igényeit kielégítő rendelőépület került megvalósításra.
A projekt azonosító száma: TOP-6.6.1-15-SG1-2016-00003