Közgyűlés (2019. december 20.)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. december 20. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja soron következő ülését a Városháza Dísztermében.

Az ülésen – egyebek mellett – szó lesz az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet módosításáról, a közterületen történő járműtárolás tilalmáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, a 2019. évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosításáról, az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról illetve az NGSZ valamint a Kövér Béla Bábszínház igazgatói beosztásának betöltésére kiírt pályázati felhívások elfogadásáról.

A közgyűlés nyilvánossága

Az eddig megszokott rendben továbbra is nyilvános a közgyűlés. A törvényi előírás és a karzat befogadóképességének korlátai miatt azonban az ülések látogatásához is regisztráció szükséges. Regisztrálni a közgyűlés hetében hétfő reggel 8 órától csütörtök délig lehet a jegyzői iroda munkatársainál a 62/564-480-as telefonszámon. Emellett a közgyűlésekről a Szeged TV minden alkalommal élő közvetítést ad, amelynek felvételét megismétlik.

A közgyűlés napirendi pontja ide kattintva érhető el.

Állampolgári észrevételek, hozzászólások ide kattintva tehetőek meg.

Iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettség

 

Tisztelt Adózó!

2019. július 24-i hatállyal megszűnt a társasági adóban az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség, ugyanakkor e jogintézményt a jogalkotó a helyi iparűzési adó vonatkozásában továbbra is fenntartotta, a kötelezettség teljesítésének határideje 2019. december 20.

Tájékoztatom, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 3. melléklet II. A) 1. pont b) alpontja és a helyi adókról 1990. évi C. törvény 41. § (9) bekezdés alapján a helyi iparűzési adóelőlegét a várható éves fizetendő adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig továbbra is ki kell egészítenie annak a társasági adóalanynak minősülő, kettős könyvvitelt vezető vállalkozónak (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozó magyarországi fióktelepét, továbbá a kettős könyvvitel elveinek megfelelő könyvvezetést alkalmazó más külföldi székhelyű vállalkozót is), akinek vagy amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta. A bevallást 0 Ft adóelőleg-kiegészítés esetében is meg kell küldeni.

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

A bevallás elektronikus benyújtására az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu) keresztül van lehetősége.

Bevallásának benyújtására az állami adóhatóságon keresztül is van mód. Az Általános Nyomtatvány-kitöltő Keretprogramra (ÁNYK) optimalizált 19HIPAEK nyomtatvány a NAV honlapján érhető el.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

Hivatali ügyfélfogadás decemberben

Tisztelt Ügyfelek!

Felhívom Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy  a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálatai az alábbi rend alapján működnek december hónapban.

További információ>>>

Pályázati felhívás

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen működő Részvénytársaság (6722 Szeged, Dáni u. 14-16.) vezérigazgatói munkakörének betöltésére

A pályázat benyújtási határideje 2020. január 31. napja.

További információ>>>

Gyertyagyújtás 2019

Idén is meggyújtják a város koszorújának adventi gyertyáit az alábbi időpontokban

december 1. (vasárnap)  17.00 óra

A gyertyát meggyújtja: Szabó Sándor országgyűlési képviselő és Vincze Delia evangélikus lelkész

december 8. (vasárnap)  17.00 óra

A gyertyát meggyújtja: Dr. Botka László Szeged polgármestere és Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök

december 15. (vasárnap)  17.00 óra

A gyertyát meggyújtja: Gál Béla nyugalmazott igazgató és Juhász András református lelkész

december 22. (vasárnap)  17.00 óra

A gyertyát meggyújtja: Szécsényi Rózsa Szeged alpolgármestere és Joób István, a Hitgyülekezet lelkésze

FELHÍVÁS - Kölcsey-érem 2019.

FELHÍVÁS

Minden évben január 22-én, azon a napon, amelyen 1823-ban Kölcsey Ferenc megírta nemzeti himnuszunkká lett versét, ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. E nap egyszersmind a Szegedi Kultúra Napja is. Hagyományosan ezen a napon adja át Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a "Szeged Kultúrájáért" díjat a közgyűlés által arra érdemesnek tartott három személynek.

Bővebben >>>

Közgyűlés (2019. november 22.)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. november 22. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel tartotta soron következő ülését a Városháza Dísztermében.

Az ülésen – egyebek mellett – szó volt az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 2. sz. módosításáról, az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelet módosításáról, az Óvodák Igazgatósága 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről illetve a közalapítványok beszámolóiról és ezzel kapcsolatos alapítói döntésekről.

A közgyűlés nyilvánossága

Az eddig megszokott rendben továbbra is nyilvános a közgyűlés. A törvényi előírás és a karzat befogadóképességének korlátai miatt azonban az ülések látogatásához is regisztráció szükséges. Regisztrálni a közgyűlés hetében hétfő reggel 8 órától csütörtök délig lehet a jegyzői iroda munkatársainál a 62/564-480-as telefonszámon. Emellett a közgyűlésekről a Szeged TV minden alkalommal élő közvetítést ad, amelynek felvételét megismétlik.

A közgyűlés napirendi pontja ide kattintva érhető el.

A közgyűlés 2019. november 22-ei ülésének nyílt előterjesztései

«
»

Beruházások

ELI-ALPS lézeres kutatóközpont

A Szegeden megépülő ELI Attoszekundumos Fényimpulzus Forrás (ELI-ALPS) kutatási nagyberendezés elsődleges küldetése az, hogy ultrarövid…

Információk

Iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettség

 

Tisztelt Adózó!

2019. július 24-i hatállyal megszűnt a társasági adóban az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség, ugyanakkor e jogintézményt a jogalkotó a helyi iparűzési adó vonatkozásában továbbra is fenntartotta, a kötelezettség teljesítésének határideje 2019. december 20.

Tájékoztatom, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 3. melléklet II. A) 1. pont b) alpontja és a helyi adókról 1990. évi C. törvény 41. § (9) bekezdés alapján a helyi iparűzési adóelőlegét a várható éves fizetendő adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig továbbra is ki kell egészítenie annak a társasági adóalanynak minősülő, kettős könyvvitelt vezető vállalkozónak (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozó magyarországi fióktelepét, továbbá a kettős könyvvitel elveinek megfelelő könyvvezetést alkalmazó más külföldi székhelyű vállalkozót is), akinek vagy amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta. A bevallást 0 Ft adóelőleg-kiegészítés esetében is meg kell küldeni.

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

A bevallás elektronikus benyújtására az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu) keresztül van lehetősége.

Bevallásának benyújtására az állami adóhatóságon keresztül is van mód. Az Általános Nyomtatvány-kitöltő Keretprogramra (ÁNYK) optimalizált 19HIPAEK nyomtatvány a NAV honlapján érhető el.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

Közgyűlések

Közgyűlés (2019. december 20.)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. december 20. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel tartja soron következő ülését a Városháza Dísztermében.

Az ülésen – egyebek mellett – szó lesz az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet módosításáról, a közterületen történő járműtárolás tilalmáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, a 2019. évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosításáról, az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról illetve az NGSZ valamint a Kövér Béla Bábszínház igazgatói beosztásának betöltésére kiírt pályázati felhívások elfogadásáról.

A közgyűlés nyilvánossága

Az eddig megszokott rendben továbbra is nyilvános a közgyűlés. A törvényi előírás és a karzat befogadóképességének korlátai miatt azonban az ülések látogatásához is regisztráció szükséges. Regisztrálni a közgyűlés hetében hétfő reggel 8 órától csütörtök délig lehet a jegyzői iroda munkatársainál a 62/564-480-as telefonszámon. Emellett a közgyűlésekről a Szeged TV minden alkalommal élő közvetítést ad, amelynek felvételét megismétlik.

A közgyűlés napirendi pontja ide kattintva érhető el.

Állampolgári észrevételek, hozzászólások ide kattintva tehetőek meg.

Közlemények

Gyertyagyújtás 2019

Idén is meggyújtják a város koszorújának adventi gyertyáit az alábbi időpontokban

december 1. (vasárnap)  17.00 óra

A gyertyát meggyújtja: Szabó Sándor országgyűlési képviselő és Vincze Delia evangélikus lelkész

december 8. (vasárnap)  17.00 óra

A gyertyát meggyújtja: Dr. Botka László Szeged polgármestere és Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök

december 15. (vasárnap)  17.00 óra

A gyertyát meggyújtja: Gál Béla nyugalmazott igazgató és Juhász András református lelkész

december 22. (vasárnap)  17.00 óra

A gyertyát meggyújtja: Szécsényi Rózsa Szeged alpolgármestere és Joób István, a Hitgyülekezet lelkésze