Hirdetmény

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTÁSÁBAN LÉVŐ INTÉZMÉNYEKBEN MŰKÖDŐ REPREZENTATÍV SZAKSZERVEZETEK NÉVSORÁRÓL

  További információ>>>

Ügyfélfogadás - Anyakönyv

Anyakönyvi ügyek intézése:

postacím: 6724 Szeged, Huszár u. 1.
e-mail: anyakonyv@szeged.eu

Telefonos elérhetőség:
62/564-436, 62/564-372,  62/564-376, 62/564-375, 62/564-029, 62/564-380,
62/564-379, 62/564-383, 62/564-382

Anyakönyvi ügyekben általános érdeklődés, információ kérés:
Szerda 8-10 óráig

Időpontfoglalás:
Kedd és Csütörtök 8-11 és 13-14 óráig

Kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban van lehetőség az alábbi anyakönyvi ügyek intézésére:
- Házasságkötési szándék bejelentése, házasságkötési név módosítása, névváltoztatási ügyben az ügyfélfogadás ideje
Hétfő: 10:30-12:00 és 13.00-14.30
Szerda: 14:30 – 16:00
Péntek: 08.00-12.00

Időpontfoglalás nélkül személyesen intézhető ügyek :
- Anyakönyvi kivonat kérési, apai elismerő nyilatkozat megtétele ügyében az ügyélfogadás ideje
Hétfő: 08.00-10:00
Szerda: 13.00-14:00

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a várakozók torlódását megelőzendő, a foglalt időpont előtt legfeljebb 5 perccel szíveskedjenek megjelenni az épületben. Kísérő csak csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat az ügyféltérben.

Kérjük továbbá Tisztelt Ügyfeleinket, hogy munkatársaink és ügyfeleink egészségének védelme érdekében az ügyintézés ideje alatt szíveskedjenek szájmaszkot használni.
Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem a www.szegedvaros.hu honlapról letölthető.

A kérelmet postai úton a Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Anyakönyvi Csoportjának címezve a 6724 Szeged, Huszár u. 1. címre, vagy elektronikus (e-papír, ügyfélkapu) úton küldjék meg, vagy az személyesen is leadható a Huszár u. 1. sz. alatt a Portán kihelyezett gyűjtőládába.

Otthon történt szegedi halálozások esetén kérjük a hozzátartozókat, hogy szíveskedjenek temetkezési szolgáltatókhoz fáradni, akik intézik majd az elhunyt eltemetését, valamint kezdeményezik a halotti anyakönyvi kivonat kiadását.

Anyakönyvi Csoport

Tájékoztatás Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyintézési és ügyfélfogadási…

A Polgármesteri Hivatalban intézett ügyek veszélyhelyzetben történő folyamatos ellátásának fenntartása érdekében, de figyelemmel a Magyarország Kormánya által 2020. november 3. napján kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a koronavírussal kapcsolatos országos védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldására, az alábbi védőintézkedéseket rendeljük el a Polgármesteri Hivatalban történő ügyfélfogadás és ügyintézés rendjét illetően:

A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei minden olyan ügyben, ahol jogszabály nem írja elő kötelező jelleggel a személyes kapcsolattartást az ügyféllel, és az adott ügy intézéséhez nem feltétlenül szükséges az ügyfél hivatalban való megjelenése – szem előtt tartva a munkavállalók és az ügyfelek közös érdekeit, – olyan kapcsolattartási rendet alakítanak ki és alkalmaznak az ügyfelekkel együttműködésben, amely mellőzi a munkavállalók és az ügyfelek közvetlen találkozását, érintkezését.

Kérjük, hogy ügyeiket lehetőség szerint továbbra is elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül vagy postai úton intézzék.
Minden ügytípusban nyomtatványok elérhetőek, kérelem benyújtható az alábbi felületekről:

• https://epapir.gov.hu/
• A www.szegedvaros.hu honlapon az E-ügyintézés menüpontban ( URL címe: https://eservices.szeged.eu/eku/frontend/index.html#/portal/ugytipusok )
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap – Önkormányzati Hivatali Portál

További információ>>>

KSH tájékoztatója - PIAAC felmérés

A Központi Statisztikai Hivatal Szeged településen is önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre 2021. június 29. és 2021. szeptember 29. közötti időszakban. A felvétel megnevezése: az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérési Programja (PIAAC).

Bővebb információ itt olvasható.>>>

Tájékoztatás

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyintézési és ügyfélfogadási rendjére vonatkozóan

A Polgármesteri Hivatalban intézett ügyek veszélyhelyzetben történő folyamatos ellátásának fenntartása érdekében, de figyelemmel a Magyarország Kormánya által 2020. november 3. napján kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a koronavírussal kapcsolatos országos védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldására, az alábbi védőintézkedéseket rendeljük el a Polgármesteri Hivatalban történő ügyfélfogadás és ügyintézés rendjét illetően:

További információ>>>

Pályázat - tűzifaosztásra 2021.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet szociálisan hátrányos helyzetű háztartásoknak tűzifaosztásra

További információ>>>

Felhívás parlagfűmentesítésre

Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy a használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű kaszálását, vagy más módon történő irtását folyamatosan végezzék el.

További információ>>>

Beiskolázási támogatás 2021 - Szeged segít

Kedves Szegedi Szülők!

A járvány miatt széttördelt tanév minden családnak nagy kihívást jelentett. A távoktatás a gyerekeknek, a tanároknak és a szülőknek is igazi próbatétel volt. A gyerekek otthona iskolává alakult, a szülőknek kellett felügyelni a tanulás folyamatát, miközben a tanárok új technikákkal próbálták megragadni a figyelmet, online kellett megtartaniuk az órákat. A bezárt iskola nemcsak a tanulás folyamatát nehezítette meg. A gyerekek nem találkozhattak barátaikkal, osztálytársaikkal. Elmaradtak a közös játékok, a beszélgetések és új barátságok sem köttethettek.

Ebben a rendkívüli helyzetben minden szegedi gyermek és szülő megérdemli a legnagyobb elismerésünket. Köszönet jár érte, hogy a korlátozások mellett is sikerrel teljesítették az évet! Szeged a járványhelyzetben is példát mutatott: a szülők és a pedagógusok összefogása, a gyerekek alkalmazkodása egyszerre kellett ahhoz, hogy ezt az tanévet teljesíthessék.

A koronavírus és a járvány alatt végrehajtott kormányzati megszorítások súlyos veszteségeket okoztak Szegednek, de mi egyetlen fillérrel sem csökkentettük a szegediek támogatását. Bármilyen szorongatott helyzetbe is kerültünk, továbbra is segíteni fogjuk a gyermeket nevelők családokat. Szeged több mint 17 milliárd forintnyi veszteséget szenvedett el az elmúlt évben, és ennek nagyobb feléért a kormány felelős. Mi azonban

2021-ben is 10 ezer forinttal támogatjuk minden szegedi állandó lakóhellyel rendelkező, általános iskolás korú gyermek tanévkezdését.

Reméljük, ezzel hozzájárulhatunk gyermekük sikeres tanulmányaihoz.

Kérem, online ügyfélkapus regisztrációval a www.szegedvaros.hu honlapon igényeljék újra a beiskolázási támogatást, hogy időben megérkezzen a pénz!

További sok sikert kívánok gyermekük tanulmányaihoz!

Dr. Botka László polgármester

Polgármesteri levél

Letölthető nyomtatvány

Közlemény - vendéglátó üzlet előtti előkert (terasz) célú közterület-használattal kapcsolatban

2021. április 24-én lépett hatályba Magyarország Kormányának az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021 (IV. 15.) Korm. rendelete (továbbiakban: KormR), melynek 2. § (1) bekezdése alapján a közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzletnek az üzemeltetője, bérlője vagy tulajdonosa (a továbbiakban együtt: használó) közterület-használati hozzájárulás megfizetése nélkül ingyenesen jogosult a közterületen működő terasz használatára 2021. december 31-ig.

További információ>>>

«
»

Információk

Hirdetmény

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTÁSÁBAN LÉVŐ INTÉZMÉNYEKBEN MŰKÖDŐ REPREZENTATÍV SZAKSZERVEZETEK NÉVSORÁRÓL

  További információ>>>

Közlemények

Ügyfélfogadás - Anyakönyv

Anyakönyvi ügyek intézése:

postacím: 6724 Szeged, Huszár u. 1.
e-mail: anyakonyv@szeged.eu

Telefonos elérhetőség:
62/564-436, 62/564-372,  62/564-376, 62/564-375, 62/564-029, 62/564-380,
62/564-379, 62/564-383, 62/564-382

Anyakönyvi ügyekben általános érdeklődés, információ kérés:
Szerda 8-10 óráig

Időpontfoglalás:
Kedd és Csütörtök 8-11 és 13-14 óráig

Kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban van lehetőség az alábbi anyakönyvi ügyek intézésére:
- Házasságkötési szándék bejelentése, házasságkötési név módosítása, névváltoztatási ügyben az ügyfélfogadás ideje
Hétfő: 10:30-12:00 és 13.00-14.30
Szerda: 14:30 – 16:00
Péntek: 08.00-12.00

Időpontfoglalás nélkül személyesen intézhető ügyek :
- Anyakönyvi kivonat kérési, apai elismerő nyilatkozat megtétele ügyében az ügyélfogadás ideje
Hétfő: 08.00-10:00
Szerda: 13.00-14:00

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a várakozók torlódását megelőzendő, a foglalt időpont előtt legfeljebb 5 perccel szíveskedjenek megjelenni az épületben. Kísérő csak csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat az ügyféltérben.

Kérjük továbbá Tisztelt Ügyfeleinket, hogy munkatársaink és ügyfeleink egészségének védelme érdekében az ügyintézés ideje alatt szíveskedjenek szájmaszkot használni.
Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem a www.szegedvaros.hu honlapról letölthető.

A kérelmet postai úton a Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Anyakönyvi Csoportjának címezve a 6724 Szeged, Huszár u. 1. címre, vagy elektronikus (e-papír, ügyfélkapu) úton küldjék meg, vagy az személyesen is leadható a Huszár u. 1. sz. alatt a Portán kihelyezett gyűjtőládába.

Otthon történt szegedi halálozások esetén kérjük a hozzátartozókat, hogy szíveskedjenek temetkezési szolgáltatókhoz fáradni, akik intézik majd az elhunyt eltemetését, valamint kezdeményezik a halotti anyakönyvi kivonat kiadását.

Anyakönyvi Csoport

Közgyűlések

Közgyűlés (2021. június 25.)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. június 25. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel tartotta soron következő ülését a Városháza Dísztermében.

Az ülésen – egyebek mellett – beszámoló hangzott el az állandó bizottságok munkájáról, a Polgármester és a Jegyző Közgyűléstől átruházott hatáskörei gyakorlásáról, valamint tájékoztatás volt a veszélyhelyzet időtartama alatt hozott önkormányzati döntésekről, szó lesz a Szeged város ösztöndíjairól szóló 14/2010. (V.12.) önkormányzati rendelet módosításáról, az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 1. sz. módosításáról, a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának lemondásáról, Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. II. félévi munkatervéről valamint sor került az új gazdasági alpolgármester választására is.

A közgyűlés nyilvánossága

Az eddig megszokott rendben továbbra is nyilvános a közgyűlés. A törvényi előírás és a karzat befogadóképességének korlátai miatt azonban az ülések látogatásához is regisztráció szükséges. Regisztrálni a közgyűlés hetében hétfő reggel 8 órától csütörtök délig lehet a jegyzői iroda munkatársainál a 62/564-480-as telefonszámon. Emellett a közgyűlésekről a Szeged TV minden alkalommal élő közvetítést ad, amelynek felvételét megismétlik.

A közgyűlés napirendi pontjai ide kattintva érhetőek el.

A közgyűlés 2021. június 25-ei ülésének nyílt előterjesztései

Beruházások

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged MJV Önkormányzata megkezdte az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatát. Az észrevételeket az ITS@szeged.eu címre várjuk.   Letölthető dokumentumok: Adatlap Előzetes…