Pályázati felhívás - Cserepes Sori Piac Kft. értékesítése

Szeged MJV Közgyűlésének felhatalmazása alapján Szeged MJV Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő Cserepes Sori Piac Kft. törzstőkéjének 91,36%-át megtestesítő üzletrész és a Szeged, Cserepes sor 4. - Katona József utca 80. faliszám alatti (Szeged, III. kerület belterület 24013/24 hrsz.-ú) ingatlan együttes értékesítésére
További információ >>>

Meghívó - 2021. október 23.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1956-os forradalom 65., és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 32. évfordulója alkalmából tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a városi megemlékezésekre.

Bővebb információ >>>

Felhívás a "Szeged Kultúrájáért" díj kitüntetésre való ajánlásra

Az Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 24/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet szabályozza a Szeged Kultúrájáért díj adományozását. Eszerint: Szeged Kultúrájáért díj adományozható tevékenységük révén Szegedhez kötődő személyeknek, akik Szeged város kulturális közéletében meghatározó személyiségek, illetve érdemeket szereztek a kulturális örökségek megóvásában, tevékenységükkel, alkotásaikkal országos és nemzetközi elismerést szereztek, ezzel is hozzájárulva Szeged város értékeinek gyarapításához. Évente legfeljebb kettő Szeged Kultúrájáért díj adományozható. A díj aranygyűrűből és oklevélből áll. Az aranygyűrű egy pecsétgyűrű, melynek a fejrészvésetében Szeged címere és az adományozás éve látható. Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a közgyűlési határozat számát, a kitüntetett nevét, az adományozás időpontját, a polgármester és a jegyző aláírását. A Szeged Kultúrájáért díjra érkezett javaslatokat a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság véleményezi, ezt követően a javaslatokat a polgármester terjeszti a közgyűlés elé.

A díj a magyar kultúra napjához (január 22.) kapcsolódó ünnepségen kerül átadásra.

További információ>>>

Esélyt a középiskolás tehetségnek pályázat a 2021-2022. tanévre

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ,,Esélyt a középiskolás tehetségnek” c. pályázati felhívása a 2021/2022. tanévre

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást kíván nyújtani a tanulmányi téren jól teljesítő, művészeti, sport, illetve egyéb társadalmi tevékenységet folytató, szociálisan rászoruló középiskolás diákok számára.

Bővebb információ >>>

Kérdőív - Szeged MJV Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája

Kedves Szegediek!

Folyamatban van Szeged Megyei Jogú Város 2021-2027-es uniós fejlesztési forrásainak felhasználását is megalapozó Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának az elkészítése.

A stratégiai tervezés partnerségi alapon zajlik, melyhez a szegedi lakosság véleményét is szeretnénk megismerni az alábbi kérdőív kitöltésével.

A kérdőív kitöltése anonim és önkéntes, az eredményeket összesítve használjuk fel és értékeljük ki.

Köszönjük szíves együttműködésüket!

Szeged MJV PH Fejlesztési Iroda

BURSA HUNGARICA 2022

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az Információs és Technológiai Minisztériummal együttműködve

2022. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot szociálisan hátrányos helyzetű – jelenlegi és leendő – felsőoktatási hallgatók számára.

Bővebb információ >>>

Pályázat (az anyakönyvi és családi események lebonyolításához kapcsolódó, nem hivatali…

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

az anyakönyvi és családi események lebonyolításához kapcsolódó, nem hivatali hatáskörbe tartozó közreműködői feladatok ellátására 2022. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra.

A pályázat tárgya:
A Polgármesteri Hivatalnál megrendezésre kerülő családi eseményekhez, így a házasságkötésekhez, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítéséhez, a névadókhoz, valamint jubileumi házasságkötésekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások, egyedi igények szerinti, színvonalas, kulturált ellátása 2022. január 01. napjától 2024. december 31-ig 3 év időtartamra.

A pályázat benyújtásának helye:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási és Építési Iroda Titkársága 6720 Szeged, Széchenyi tér 11., I. emelet 101. iroda ( altig.iroda@szeged.eu, 62/564-195)

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot zárt borítékban „Pályázat az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátására” felírással kell a fenti címre eljuttatni.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázó pályázati ajánlatát legkésőbb 2021. október 22. 13.00 óráig nyújthatja be.

 

A részletes pályázati kiírás a www.szegedvaros.hu oldalon érhető el.

dr. Martonosi Éva
Szeged Megyei Jogú Város
jegyzője

Felhívás ebzárlattal és legeltetési tilalommal kapcsolatban

Tisztelt Lakosság!   Felhívom a figyelmet, hogy a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztály a megye területén, 2021. október 02. és 2021. október 22. között, elrendelte a rókák veszettség elleni orális immunizálását.

Fentiekre figyelemmel Szeged MJV teljes közigazgatási területére 2021. október 02-től 2021. október 22-ig ebzárlat és legeltetési tilalom került elrendelésre.

Az ebzárlat tartalma alatt:

• A tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan nem szökhetnek ki;

• Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;

• A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

• Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a segítő és terápiás kutyák, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozások alól.

• Az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.

• Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

Az állatok legeltetése a fent részletezett területeken és időszakban tilos.

Felhívás méhzárlatra

Tisztelt Lakosság!

Felhívom a figyelmet, hogy a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal mézelő méhek nyúlós költésrothadásának megállapítása miatt méhegészségügyi települési zárlatot rendelt el – a csatolt térkép alapjánaz alábbi területre:

Szeged-Tápéi rét 02131/2 – mint középpont – körüli 5 km sugarú körre.

A zárlat alatt álló a) településről tilos méheket, azok nyers mézet, virágport, propoliszt, betegségterjesztő eszközöket kivinni; b) területre tilos fogékony állatokat bevinni;

A növényvédelmi beavatkozás következtében szükséges gyors áttelepülés (menekülés) szabályai a méhészetek esetében a következők: a) az áttelepülés során a község határának elhagyása tilos; b) az áttelepülés tényét a méhész a hatósági állatorvosnak haladéktalanul köteles bejelenteni; c) a méhész köteles a méheket tizennégy napon belül az eredeti telephelyre visszatelepíteni.

A települési zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját – nyúlós költésrothadás szempontjából – a hatósági állatorvosnak vagy a méhegészségügyi felelősnek kell megvizsgálni.

«
»

Információk

Pályázati felhívás - Cserepes Sori Piac Kft. értékesítése

Szeged MJV Közgyűlésének felhatalmazása alapján Szeged MJV Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő Cserepes Sori Piac Kft. törzstőkéjének 91,36%-át megtestesítő üzletrész és a Szeged, Cserepes sor 4. - Katona József utca 80. faliszám alatti (Szeged, III. kerület belterület 24013/24 hrsz.-ú) ingatlan együttes értékesítésére
További információ >>>

Közlemények

Meghívó - 2021. október 23.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1956-os forradalom 65., és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 32. évfordulója alkalmából tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a városi megemlékezésekre.

Bővebb információ >>>

Közgyűlések

Közgyűlés (2021. október 8.)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. október 8. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel tartotta soron következő ülését a Városháza Dísztermében.

Az ülésen – egyebek mellett – szó volt többek között Szeged MJV Településrendezési eszközének módosításáról és településfejlesztési döntésekről, a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói tisztségének betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról, a 2021/2022. óvodai nevelési évet érintő fenntartói döntésekről, Szeged Megyei Jogú Város közművelődési intézményeinek átszervezéséről, a Szent-Györgyi Albert Agóra igazgatói munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról valamint a rendőrségi vezetői beosztásba történő kinevezés véleményezéséről.

A közgyűlés nyilvánossága

Az eddig megszokott rendben továbbra is nyilvános a közgyűlés. A törvényi előírás és a karzat befogadóképességének korlátai miatt azonban az ülések látogatásához is regisztráció szükséges. Regisztrálni a közgyűlés hetében hétfő reggel 8 órától csütörtök délig lehet a jegyzői iroda munkatársainál a 62/564-480-as telefonszámon. Emellett a közgyűlésekről a Szeged TV minden alkalommal élő közvetítést ad, amelynek felvételét megismétlik.

A közgyűlés napirendi pontjai ide kattintva érhetőek el.

A közgyűlés 2021. október 8-ai ülésének nyílt előterjesztései

Beruházások

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged MJV Önkormányzata megkezdte az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatát. Az észrevételeket az ITS@szeged.eu címre várjuk.   Letölthető dokumentumok: Adatlap Előzetes…