Őszre harminchat busz- és trolimegálló újul meg városszerte - ütemterv

Megvalósítására a Szegedre érkező 34 milliárd forint értékű uniós támogatásból 417 millió forintot fordít a város. Komplex felújításnak lehetnek szemtanúi a városban közlekedők: a buszöblöket bazaltbeton burkolattal erősítik meg, és ahol nincsen, ott fedett buszvárót építenek. Ahol létezik már fedett buszváró, azokat rendbe teszik.

A felújításra kerülő megállók ütemterve innen letölthető >>>

Térképes megjelenítés >>>

89. Ünnepi könyvhét szegedi programfüzete

Idén 89. alkalommal kerül megrendezésre az Ünnepi könyvhét, mely programsorozathoz már 17. alkalommal csatlakoznak a Gyermekkönyvnapok rendezvényei is.

A programsorozatok programfüzete innen tölthető le.

Nyugdíjas egyesületek, alapítványok programjainak támogatása 2018

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága pályázatot hirdet a 2018. évi Idősügyi támogatási keretre

„Nyugdíjas egyesületek, alapítványok programjainak támogatása” címmel

1. A pályázat célja: Nyugdíjas egyesületek, alapítványok programjaihoz támogatás biztosítása.

A Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság (továbbiakban: Bizottság) pályázati úton az Idősügyi támogatási keretből (továbbiakban: Keret) támogathatja:

a) nyugdíjas egyesületek által szervezett programokat,

b) nyugdíjas egyesületek közötti kapcsolattartást, és ezek megvalósítását biztosító kezdeményezéseket,

c) az aktív időskor fenntartását célzó programokat,

d) az idősek közösségi kapcsolattartásának segítését, a generáción belüli szolidaritás erősítését,

e) egyéb, méltánylást érdemlő egyedi, ágazathoz kapcsolódó programokat, célok megvalósítását.

Támogatás alapítványnak csak rendezvények, programok megvalósítására adható.

2. A pályázók köre:

a) A Bizottság a Keretből azon egyesületek, alapítványok számára nyújt támogatást, amelyek törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól kiállított kivonatában vagy alapszabályában, alapító okiratában szerepel idősekre, nyugdíjasokra vonatkozó tevékenység.

b) A Bizottság azon 2. a) pontban szereplő szervezetek számára nyújt támogatást, amelyek támogatott tevékenységüket szegedi lakosok (idős emberek) javára végzik. Az egyesületek, alapítványok esetén feltétel a szegedi székhely, vagy Szegeden működő tagszervezet, csoport, melynek támogatására, programjának megvalósítására irányul a pályázat.

3. Rendelkezésre álló keretösszeg: 5.100 eFt.

4. Pályázati támogatás mértéke:

Pályázati úton megítélhető támogatási összeg felső határa 300 eFt.

A Bizottság a pályázatok elbírálás során fenntartja magának a döntés jogát, hogy a beadott pályázatok közül melyiket, milyen mértékű támogatásban részesíti.

5. A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25. napja.

A Pályázati űrlapot számítógéppel 1 példányban kell kitölteni és az alábbi címre kell benyújtani: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

Bővebb információk és a letölthető pályázati anyagok >>>>

Pályázati felhívás - üzletrész tulajdonának átruházására

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Dorozsmai Nagybani Piac Kft. törzstőkéjének 96,0276%-át megtestesítő, 409.994.100,-Ft névértékű üzletrész tulajdonjogának átruházására

Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be minden természetes személy, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki több éve (legalább 2 év) mezőgazdasági, vagy mezőgazdasággal kapcsolatos tevékenységet folytat (tevékenységi köre között szerepel erre utaló tevékenység)

Pályázat célja: Nyilvános pályázat keretében az Önkormányzatnak a Dorozsmai Nagybani Piac Kft.-ben lévő üzletrészének átruházása. Az ajánlati kötöttség időtartama a szerződés megkötésének időpontjáig áll fenn. A szerződéskötés időpontja: legkésőbb 2018.július 15.

Pályázat benyújtásának módja és határideje: Írásban, magyar nyelven 2018. május 28. 12.00 óráig, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata címére (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. fszt. 3-4. szoba).

Bővebb információ >>>

Közgyűlés (2018. április 27.)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. április 27. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel tartotta soron következő ülését a Városháza Dísztermében.

Az ülésen - egyebek mellett - szó volt Szeged MJV Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítása és településfejlesztési döntéseiről, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról, a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi beszámolóiról illetve a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveiről.

A közgyűlés napirendi pontjai ide kattintva érhetőek el.

A közgyűlés 2018. április 27-ei ülésének nyílt előterjesztései .

Szegedi vakáció 2018 - programfüzet

Kedves Lányok és Fiúk!

Megint eltelt egy év, ismét itt a nyár, újra kezetekbe vehetitek a szegedi vakáció kedvelt programfüzetét. Sorjáznak benne a jobbnál jobb ajánlatok, amelyek elkalauzolnak Benneteket seregnyi izgalmas helyszínre, kirándulásra, baráti együttlétre.

Szegedi vakáció 2018 - programfüzet

Felhívás Szeged polgáraihoz!

Közös gondolkodásra, közös „városnézésre” hívjuk Szeged lakóit Dr. Somorjai Ferenc kiadás előtt álló Szeged és környéke útikönyvével kapcsolatban. A szerzővel közösen azt szeretnénk, hogy Önök, Városunk polgárai legyenek ennek a nagy vállalkozásnak véleményt és tanácsot adó bírálói, hogy a közeljövőben megjelenő útikönyvből a Szegedre látogatók minél részletesebb és pontosabb képet kaphassanak a Város és vonzáskörzete ismert és kevéssé ismert csodáiról,

Bővebben >>>

«
»

Beruházások

ELI-ALPS lézeres kutatóközpont

A Szegeden megépülő ELI Attoszekundumos Fényimpulzus Forrás (ELI-ALPS) kutatási nagyberendezés elsődleges küldetése az, hogy ultrarövid…

Információk

Őszre harminchat busz- és trolimegálló újul meg városszerte - ütemterv

Megvalósítására a Szegedre érkező 34 milliárd forint értékű uniós támogatásból 417 millió forintot fordít a város. Komplex felújításnak lehetnek szemtanúi a városban közlekedők: a buszöblöket bazaltbeton burkolattal erősítik meg, és ahol nincsen, ott fedett buszvárót építenek. Ahol létezik már fedett buszváró, azokat rendbe teszik.

A felújításra kerülő megállók ütemterve innen letölthető >>>

Térképes megjelenítés >>>

Közgyűlések

Közgyűlés (2018. április 27.)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. április 27. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel tartotta soron következő ülését a Városháza Dísztermében.

Az ülésen - egyebek mellett - szó volt Szeged MJV Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítása és településfejlesztési döntéseiről, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról, a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi beszámolóiról illetve a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveiről.

A közgyűlés napirendi pontjai ide kattintva érhetőek el.

A közgyűlés 2018. április 27-ei ülésének nyílt előterjesztései .

Közlemények

Meghívó - könyvbemutatóra

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves barátait 2018. május 22-én (kedd) 16.00…