Tájékoztató az esküvőkön részt vevő személyek maszkhasználatára vonatkozó előírásokról

Tisztelt Ügyfeleink!

A tömeges megbetegedést okozó COVID-19 fertőzés megelőzése, terjedésének megakadályozása, a hivatal ügyfelei és munkatársai, valamint a családi eseményen résztvevők egészségének megóvása érdekében a házasulandókon kívül valamennyi résztvevő személy részére kötelező a szájmaszk viselése a szertartás ideje alatt.

Kérjük egyúttal, hogy kizárólag tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személyek vegyenek részt a szertartáson.

Kérjük házasulandó ügyfeleinket, hogy a fenti előírásról hozzátartozóikat, ismerőseiket a szertartást megelőzően tájékoztassák.

2021. november 19.

Dr. Martonosi Éva, jegyző

Ügyfélfogadás - Anyakönyv

Anyakönyvi ügyek intézése:

postacím: 6724 Szeged, Huszár u. 1. e-mail: anyakonyv@szeged.eu Telefonos elérhetőség: 62/564-436, 62/564-372,  62/564-376, 62/564-375, 62/564-029, 62/564-380, 62/564-379, 62/564-383, 62/564-382

Anyakönyvi ügyekben általános érdeklődés, információ kérés: Szerda 8.00-10.00 óráig

Időpontfoglalás: Kedd és Csütörtök 8-11 és 13-14 óráig

Kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban van lehetőség az alábbi anyakönyvi ügyek intézésére: - Házasságkötési szándék bejelentése, házasságkötési név módosítása, névváltoztatási ügyben, apai elismerő nyilatkozat megtétele ügyében az ügyfélfogadás ideje Hétfő: 08.00-15:00 Péntek: 08.00-12.00 Időpontfoglalás: Kedd és Csütörtök 8.00-11.00 és 13.00-14.00 óráig

Időpontfoglalás nélkül személyesen intézhető ügyek : - Anyakönyvi kivonat kérés ügyében az ügyélfogadás ideje Szerda: 12.00 – 16:00

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a várakozók torlódását megelőzendő, a foglalt időpont előtt legfeljebb 5 perccel szíveskedjenek megjelenni az épületben. Kísérő csak csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat az ügyféltérben.

Felhívjuk továbbá Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy munkatársaink és ügyfeleink egészségének védelme érdekében a hivatali ügyféltérben és az ügyintézés ideje alatt kötelező a szájmaszk viselése. Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem a www.szegedvaros.hu honlapról letölthető.

A kérelmet postai úton a Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Anyakönyvi Csoportjának címezve a 6724 Szeged, Huszár u. 1. címre, vagy elektronikus (e-papír, ügyfélkapu) úton küldjék meg, vagy az személyesen is leadható a Huszár u. 1. sz. alatt a Portán kihelyezett gyűjtőládába.

Otthon történt szegedi halálozások esetén kérjük a hozzátartozókat, hogy szíveskedjenek temetkezési szolgáltatókhoz fáradni, akik intézik majd az elhunyt eltemetését, valamint kezdeményezik a halotti anyakönyvi kivonat kiadását.

Tisztelt Házasulók!

A 2022. január 1. napjától megtartásra kerülő házasságkötések vonatkozásában az Anyakönyvi Csoportnál tett, házasságkötésre irányuló szándékbejelentést követően - igény esetén - az esemény lebonyolításában közreműködő szolgáltatóval az alábbi elérhetőségen vehetik fel a kapcsolatot: Igen Esküvő-és rendezvényszervező Iroda (Kondász Edit egyéni vállalkozó) 6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 6. (bejárat a Püspök u. 1. felől) Nyitvatartás: hétfő-csütörtök: 16.00-20.00, péntek: 9.00-13.00 Elérhetőségek: tel.:+36 62/300-102, e-mail:iroda@igeneskuvo.hu , honlap:www.igeneskuvo.hu

Anyakönyvi Csoport

Tájékoztatás Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyintézési és ügyfélfogadási…

A Polgármesteri Hivatalban intézett ügyek veszélyhelyzetben történő folyamatos ellátásának fenntartása érdekében, de figyelemmel a Magyarország Kormánya által 2020. november 3. napján kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a koronavírussal kapcsolatos országos védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldására, az alábbi védőintézkedéseket rendeljük el a Polgármesteri Hivatalban történő ügyfélfogadás és ügyintézés rendjét illetően:

A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei minden olyan ügyben, ahol jogszabály nem írja elő kötelező jelleggel a személyes kapcsolattartást az ügyféllel, és az adott ügy intézéséhez nem feltétlenül szükséges az ügyfél hivatalban való megjelenése – szem előtt tartva a munkavállalók és az ügyfelek közös érdekeit, – olyan kapcsolattartási rendet alakítanak ki és alkalmaznak az ügyfelekkel együttműködésben, amely mellőzi a munkavállalók és az ügyfelek közvetlen találkozását, érintkezését.

Kérjük, hogy ügyeiket lehetőség szerint továbbra is elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül vagy postai úton intézzék.
Minden ügytípusban nyomtatványok elérhetőek, kérelem benyújtható az alábbi felületekről:

• https://epapir.gov.hu/
• A www.szegedvaros.hu honlapon az E-ügyintézés menüpontban ( URL címe: https://eservices.szeged.eu/eku/frontend/index.html#/portal/ugytipusok )
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap – Önkormányzati Hivatali Portál

További információ>>>

Közlemény - vendéglátó üzlet előtti előkert (terasz) célú közterület-használattal kapcsolatban

2021. április 24-én lépett hatályba Magyarország Kormányának az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021 (IV. 15.) Korm. rendelete (továbbiakban: KormR), melynek 2. § (1) bekezdése alapján a közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzletnek az üzemeltetője, bérlője vagy tulajdonosa (a továbbiakban együtt: használó) közterület-használati hozzájárulás megfizetése nélkül ingyenesen jogosult a közterületen működő terasz használatára 2021. december 31-ig.

További információ>>>

«
»

Információk

Lakossági felhívás

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya tájékoztatást tett közzé a magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatban, amelynek részletes tartalma, továbbá a járvány aktuális hírei, valamint a betegséggel kapcsolatos hasznos információk az alábbi, folyamatosan frissülő weboldalon érhetők el:

http://portal.nebih.gov.hu/hu/madarinfluenza

Közlemények

Tájékoztató az esküvőkön részt vevő személyek maszkhasználatára vonatkozó előírásokról

Tisztelt Ügyfeleink!

A tömeges megbetegedést okozó COVID-19 fertőzés megelőzése, terjedésének megakadályozása, a hivatal ügyfelei és munkatársai, valamint a családi eseményen résztvevők egészségének megóvása érdekében a házasulandókon kívül valamennyi résztvevő személy részére kötelező a szájmaszk viselése a szertartás ideje alatt.

Kérjük egyúttal, hogy kizárólag tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személyek vegyenek részt a szertartáson.

Kérjük házasulandó ügyfeleinket, hogy a fenti előírásról hozzátartozóikat, ismerőseiket a szertartást megelőzően tájékoztassák.

2021. november 19.

Dr. Martonosi Éva, jegyző

Közgyűlések

Közgyűlés (2021. december 17.)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. december 17. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel tartotta soron következő ülését a Városháza Dísztermében.

Az ülésen – egyebek mellett – beszámoló hangzott el az állandó bizottságok munkájáról, a Polgármester és a Jegyző Közgyűléstől átruházott hatáskörei gyakorlásáról (2021. június 15. - 2021. november 30. közötti időszakra vonatkozóan) továbbá szó volt az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról, a Zöld Város Programhoz kapcsolódó, a vízmű telepeken megvalósításra kerülő napelempark létesítéséről valamint Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. I. félévi munkatervéről.

A közgyűlés nyilvánossága

Az eddig megszokott rendben továbbra is nyilvános a közgyűlés. A törvényi előírás és a karzat befogadóképességének korlátai miatt azonban az ülések látogatásához is regisztráció szükséges. Regisztrálni a közgyűlés hetében hétfő reggel 8 órától csütörtök délig lehet a jegyzői iroda munkatársainál a 62/564-480-as telefonszámon. Emellett a közgyűlésekről a Szeged TV minden alkalommal élő közvetítést ad, amelynek felvételét megismétlik.

A közgyűlés napirendi pontjai ide kattintva érhetőek el.

A közgyűlés 2021. december 17-ei ülésének nyílt előterjesztései

Beruházások

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged MJV Önkormányzata megkezdte az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatát. Az észrevételeket az ITS@szeged.eu címre várjuk.   Letölthető dokumentumok: Adatlap Előzetes…