Felhívás parlagfűmentesítésre

Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy a használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű kaszálását, vagy más módon történő irtását folyamatosan végezzék el.

További információ>>>

Beiskolázási támogatás 2021 - Szeged segít

Kedves Szegedi Szülők!

A járvány miatt széttördelt tanév minden családnak nagy kihívást jelentett. A távoktatás a gyerekeknek, a tanároknak és a szülőknek is igazi próbatétel volt. A gyerekek otthona iskolává alakult, a szülőknek kellett felügyelni a tanulás folyamatát, miközben a tanárok új technikákkal próbálták megragadni a figyelmet, online kellett megtartaniuk az órákat. A bezárt iskola nemcsak a tanulás folyamatát nehezítette meg. A gyerekek nem találkozhattak barátaikkal, osztálytársaikkal. Elmaradtak a közös játékok, a beszélgetések és új barátságok sem köttethettek.

Ebben a rendkívüli helyzetben minden szegedi gyermek és szülő megérdemli a legnagyobb elismerésünket. Köszönet jár érte, hogy a korlátozások mellett is sikerrel teljesítették az évet! Szeged a járványhelyzetben is példát mutatott: a szülők és a pedagógusok összefogása, a gyerekek alkalmazkodása egyszerre kellett ahhoz, hogy ezt az tanévet teljesíthessék.

A koronavírus és a járvány alatt végrehajtott kormányzati megszorítások súlyos veszteségeket okoztak Szegednek, de mi egyetlen fillérrel sem csökkentettük a szegediek támogatását. Bármilyen szorongatott helyzetbe is kerültünk, továbbra is segíteni fogjuk a gyermeket nevelők családokat. Szeged több mint 17 milliárd forintnyi veszteséget szenvedett el az elmúlt évben, és ennek nagyobb feléért a kormány felelős. Mi azonban

2021-ben is 10 ezer forinttal támogatjuk minden szegedi állandó lakóhellyel rendelkező, általános iskolás korú gyermek tanévkezdését.

Reméljük, ezzel hozzájárulhatunk gyermekük sikeres tanulmányaihoz.

Kérem, online ügyfélkapus regisztrációval a www.szegedvaros.hu honlapon igényeljék újra a beiskolázási támogatást, hogy időben megérkezzen a pénz!

További sok sikert kívánok gyermekük tanulmányaihoz!

Dr. Botka László polgármester

Polgármesteri levél

Letölthető nyomtatvány

Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 2021. évi pályázati felhívása

A Szeged Város Közösségéért Közalapítvány pályázatot ír ki a Szegeden működő, a szociális ágazatban, a gyermek- és ifjúságvédelem, a határon túli és regionális kapcsolatok, a kultúra, az oktatás valamint a sport területén tevékenykedő szervezetek támogatására. Olyan programokkal lehet pályázni, melyek megvalósítására 2021. július 1. és december 31. között kerül sor. Egy pályázó legfeljebb 250.000,- Ft összegű támogatást igényelhet. Pályázni legalább 20 % önerő megléte esetén lehet. Jelen pályázati fordulóban 1 pályázó csak 1 pályázatot nyújthat be.

További információt az szvkk.szeged@gmail.com e-mailcímen adunk.

Benyújtási határidő: 2021. június 21.

Elbírálási határidő: 2021. június 30.

A pályázatot a www.szegedvaros.hu oldalról letölthető adatlap kitöltésével postai úton (Szeged, Széchenyi tér 10.), valamint az szvkk.szeged@gmail.com e-mailcímre pdf formátumban kell benyújtani.

Pályázati adatlap innen tölthető le

Felhívás

Tisztelt Ügyfeleink!

A járványügyi korlátozások enyhítésének eredményeként, figyelemmel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló és 2021. május 23. napjával módosult 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 5. § (4a)-(4b)bekezdései, valamint a 6/A. § rendelkezéseire,

felhívom figyelmüket,

hogy a Szegedi Polgármesteri Hivatal Széchenyi téri helyiségében a házasságkötés alkalmával a vendégek számára a terem adottságainak megfelelően legfeljebb 70 fő részére biztosított ülőhely, míg a Kiskundorozsmai és Tápéi Kirendeltségen ezen helyiségek adottságainak megfelelően legfeljebb 30 fő részére biztosított ülőhely.

További információ>>>

Közlemény - vendéglátó üzlet előtti előkert (terasz) célú közterület-használattal kapcsolatban

2021. április 24-én lépett hatályba Magyarország Kormányának az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021 (IV. 15.) Korm. rendelete (továbbiakban: KormR), melynek 2. § (1) bekezdése alapján a közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzletnek az üzemeltetője, bérlője vagy tulajdonosa (a továbbiakban együtt: használó) közterület-használati hozzájárulás megfizetése nélkül ingyenesen jogosult a közterületen működő terasz használatára 2021. december 31-ig.

További információ>>>

Tájékoztató

Nyilatkozat a helyi iparűzési adóban

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (amelyeknek a nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 milliárd forint) 2021. évben végződő adóévben a helyi iparűzési adó mértéke 1 %.

Fenti kedvezmény már az adóelőlegek esetében is érvényesíthető, amennyiben az adózó 2021. február 25.-ig (2021. évben kezdő vállalkozó 2021. december 31.-ig) a NAV-on keresztül elektronikusan eljuttatja a feltételek teljesüléséről szóló nyilatkozatát az önkormányzati adóhatósághoz.

Nyilatkozat elérhető: https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/nyilatkozatok/21NYHIPA.html

Nyilatkozat hiányában a 2021. adóévről szóló – 2022. évben benyújtott - bevallásban érvényesíthető csak a kedvezmény, amennyiben ezen adózó jelöli, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül.

Szeged, 2021. január 26.

Dr. Martonosi Éva jegyző

«
»

Információk

Felhívás parlagfűmentesítésre

Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy a használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű kaszálását, vagy más módon történő irtását folyamatosan végezzék el.

További információ>>>

Közlemények

Beiskolázási támogatás 2021 - Szeged segít

Kedves Szegedi Szülők!

A járvány miatt széttördelt tanév minden családnak nagy kihívást jelentett. A távoktatás a gyerekeknek, a tanároknak és a szülőknek is igazi próbatétel volt. A gyerekek otthona iskolává alakult, a szülőknek kellett felügyelni a tanulás folyamatát, miközben a tanárok új technikákkal próbálták megragadni a figyelmet, online kellett megtartaniuk az órákat. A bezárt iskola nemcsak a tanulás folyamatát nehezítette meg. A gyerekek nem találkozhattak barátaikkal, osztálytársaikkal. Elmaradtak a közös játékok, a beszélgetések és új barátságok sem köttethettek.

Ebben a rendkívüli helyzetben minden szegedi gyermek és szülő megérdemli a legnagyobb elismerésünket. Köszönet jár érte, hogy a korlátozások mellett is sikerrel teljesítették az évet! Szeged a járványhelyzetben is példát mutatott: a szülők és a pedagógusok összefogása, a gyerekek alkalmazkodása egyszerre kellett ahhoz, hogy ezt az tanévet teljesíthessék.

A koronavírus és a járvány alatt végrehajtott kormányzati megszorítások súlyos veszteségeket okoztak Szegednek, de mi egyetlen fillérrel sem csökkentettük a szegediek támogatását. Bármilyen szorongatott helyzetbe is kerültünk, továbbra is segíteni fogjuk a gyermeket nevelők családokat. Szeged több mint 17 milliárd forintnyi veszteséget szenvedett el az elmúlt évben, és ennek nagyobb feléért a kormány felelős. Mi azonban

2021-ben is 10 ezer forinttal támogatjuk minden szegedi állandó lakóhellyel rendelkező, általános iskolás korú gyermek tanévkezdését.

Reméljük, ezzel hozzájárulhatunk gyermekük sikeres tanulmányaihoz.

Kérem, online ügyfélkapus regisztrációval a www.szegedvaros.hu honlapon igényeljék újra a beiskolázási támogatást, hogy időben megérkezzen a pénz!

További sok sikert kívánok gyermekük tanulmányaihoz!

Dr. Botka László polgármester

Polgármesteri levél

Letölthető nyomtatvány

Közgyűlések

Közgyűlés (2020. szeptember 25.)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. szeptember 25. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel tartotta soron következő ülését a Városháza Dísztermében.

Az ülésen – egyebek mellett – szó volt Szeged MJV településrendezési eszközének módosításáról és településfejlesztési döntésekről, az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelet módosításáról, az építményadóról szóló 38/2012. (XII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról, a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatói tisztségére kiírandő pályázati kiírásról, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya átalakításával kapcsolatos fenntartói döntésekről.

A közgyűlés nyilvánossága

Az eddig megszokott rendben továbbra is nyilvános a közgyűlés. A törvényi előírás és a karzat befogadóképességének korlátai miatt azonban az ülések látogatásához is regisztráció szükséges. Regisztrálni a közgyűlés hetében hétfő reggel 8 órától csütörtök délig lehet a jegyzői iroda munkatársainál a 62/564-480-as telefonszámon. Emellett a közgyűlésekről a Szeged TV minden alkalommal élő közvetítést ad, amelynek felvételét megismétlik.

A közgyűlés napirendi pontjai ide kattintva érhetőek el.

A közgyűlés 2020. szeptember 25-ei ülésének nyílt előterjesztései

Beruházások

ELI-ALPS lézeres kutatóközpont

A Szegeden megépülő ELI Attoszekundumos Fényimpulzus Forrás (ELI-ALPS) kutatási nagyberendezés elsődleges küldetése az, hogy ultrarövid…