,,Esélyt a középiskolás tehetségnek” c. pályázati felhívás a 2020/2021. tanév

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ,,Esélyt a középiskolás tehetségnek” c. pályázati felhívása a 2020/2021. tanévre

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást kíván nyújtani a tanulmányi téren jól teljesítő, művészeti, sport, illetve egyéb társadalmi tevékenységet folytató, szociálisan rászoruló középiskolás diákok számára.

Bővebb információ >>>

Felhívás

Tisztelt Lakosság! Felhívom a figyelmet, hogy a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal mézelő méhek nyúlós költésrothadásának megállapítása miatt méhegészségügyi települési zárlatot rendelt el.

További információ>>>

Főépítészet ügyfélszolgálat változása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Iroda Városrendezési Osztály (Főépítészet) a Szeged, Széchenyi tér 11. szám alatti épületbe (szürke bérház) költözik.

Az ügyfélfogadás 2020. november 02. (hétfő) naptól a földszinten az Általános Ügyfélszolgálaton (a bejárattól jobbra) a 2. és 3. ablaknál történik a korábban megszokott időben:

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjéről

Felhívás a Szeged Ifjú Tehetsége díj és a Szeged Ifjú…

Az Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 24/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet alapján azon tanulóknak, csapatoknak, akik országos és nemzetközi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, a szellemi gyarapodás területén kiváló példát mutattak, Szeged Ifjú Tehetsége díj adományozható. Azon pedagógusok, oktatók, szakoktatók, akik az országos és nemzetközi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulókat, csapatokat felkészítették, Szeged Ifjú Tehetségéért díjban részesíthetők.  

Bővebb információ >>>

BURSA HUNGARICA 2021

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve 2021. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot szociálisan hátrányos helyzetű jelenlegi és leendő felsőoktatási hallgatók számára. A részletes pályázati felhívás, a pályázati kiírások és a csatolandó mellékletek az alábbi linken érhetőek el:

Bővebb információ >>>

Tájékoztató esküvőkön részt vevő személyek létszámának meghatározásáról

Tisztelt Ügyfeleink! 2020. szeptember 18. napjától az alábbiak szerint módosul Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatali helyiségeiben tartandó polgári esküvői szertartáson részt vevő személyek engedélyezett létszáma: A 1,5 méteres védőtávolság figyelembe vételével Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának esküvői szertartások megtartására kijelölt helyiségeiben legfeljebb 50 fő vehet részt az esküvői szertartáson. További információ>>>

Felhívás a "Szeged Kultúrájáért" díj kitüntetésre való ajánlásra

Az Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 24/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet szabályozza a Szeged Kultúrájáért díj adományozását. Eszerint: Szeged Kultúrájáért díj adományozható tevékenységük révén Szegedhez kötődő személyeknek, akik Szeged város kulturális közéletében meghatározó személyiségek, illetve érdemeket szereztek a kulturális örökségek megóvásában, tevékenységükkel, alkotásaikkal országos és nemzetközi elismerést szereztek, ezzel is hozzájárulva Szeged város értékeinek gyarapításához. További információ>>>

Változás az anyakönyvi ügyintézésben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. szeptember 7-től kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban  (a helyszíni sorszámhúzás szünetel) van lehetőség az anyakönyvi ügyek intézésére.

További információ >>>

Népszámlálás próbafelvétel 2020

Országszerte 72 település, mintegy 14 000 háztartása vesz részt a Központi Statisztikai Hivatal augusztus 31. és október 7. között rendezett próbanépszámlálásán. A válaszadásra felkért címzetteknek legkésőbb szeptember 3-áig postai levelet küld a KSH. Az adatszolgáltatás önkéntes, de különösen fontos, hogy a megkérdezettek aktívan részt vegyenek a népszámlálás próbafelvételben, hiszen az adatgyűjtés reprezentatív, azaz leképezi a teljes magyar társadalmat, így egy-egy kitöltő közel 350 háztartást képvisel.

Bővebb információ >>>

«
»

Információk

,,Esélyt a középiskolás tehetségnek” c. pályázati felhívás a 2020/2021. tanév

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ,,Esélyt a középiskolás tehetségnek” c. pályázati felhívása a 2020/2021. tanévre

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást kíván nyújtani a tanulmányi téren jól teljesítő, művészeti, sport, illetve egyéb társadalmi tevékenységet folytató, szociálisan rászoruló középiskolás diákok számára.

Bővebb információ >>>

Közlemények

KSH felmérés - Miből élünk? 2020

2020-ban Magyarország immár harmadik alkalommal vesz részt az Európai Központi Bank által szervezett, nemzetközi Miből élünk? című adatfelvételben, amely a háztartások életkörülményeinek feltárására irányul.

Az adatfelvételt a Központi Statisztikai Hivatal végzi az ország 345 településén, 2020. szeptember 15. és december 31. között.

A kérdezők összesen 15 ezer – statisztikai módszerrel, véletlenszerűen – kiválasztott háztartást keresnek fel, és információt gyűjtenek elsősorban a háztartások pénzügyi helyzetére, jövedelmi viszonyaira, fogyasztási és megtakarítási szokásaira, illetve adósságára vonatkozóan.

Bővebb információ >>>>

Közgyűlések

Közgyűlés (2020. szeptember 25.)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. szeptember 25. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel tartotta soron következő ülését a Városháza Dísztermében.

Az ülésen – egyebek mellett – szó volt Szeged MJV településrendezési eszközének módosításáról és településfejlesztési döntésekről, az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelet módosításáról, az építményadóról szóló 38/2012. (XII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról, a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatói tisztségére kiírandő pályázati kiírásról, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya átalakításával kapcsolatos fenntartói döntésekről.

A közgyűlés nyilvánossága

Az eddig megszokott rendben továbbra is nyilvános a közgyűlés. A törvényi előírás és a karzat befogadóképességének korlátai miatt azonban az ülések látogatásához is regisztráció szükséges. Regisztrálni a közgyűlés hetében hétfő reggel 8 órától csütörtök délig lehet a jegyzői iroda munkatársainál a 62/564-480-as telefonszámon. Emellett a közgyűlésekről a Szeged TV minden alkalommal élő közvetítést ad, amelynek felvételét megismétlik.

A közgyűlés napirendi pontjai ide kattintva érhetőek el.

A közgyűlés 2020. szeptember 25-ei ülésének nyílt előterjesztései

Beruházások

ELI-ALPS lézeres kutatóközpont

A Szegeden megépülő ELI Attoszekundumos Fényimpulzus Forrás (ELI-ALPS) kutatási nagyberendezés elsődleges küldetése az, hogy ultrarövid…