Központi címregiszter hirdetményei – KCR

Tájékoztató a központi címregiszter létrehozásával kapcsolatosan a lakosságot érintő változásokról

Létrehozott címek táblázata

Megszűnt címek táblázata

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A központi címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet írja elő.

A KCR 2015. január 1-jén kezdte meg működését.

A KCR-be bejegyzett címmel kell rendelkezniük a Magyarország területén található alábbi ingatlanoknak:

 • – beépítésre szánt területen fekvő teleknek,
 • – beépítésre szánt területen fekvő telken
 • – létesített épületnek,
 • – létesített épületen belül található lakásnak,
 • – létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pincének,
 • – beépítésre nem szánt területen fekvő teleknek, ha azon
 • – épületet létesítettek,
 • – létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található,
 • – olyan, a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt területen fekvő telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egységnek, amelynek a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja.

A KCR az alábbi címelemeket tartalmazza:

 • – település neve
 • – postai irányítószám
 • – közterületnév
 • – közterületjelleg
 • – házszám
 • – ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz tartozó épülethez rendelt lépcsőház jele
 • – ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten találhatóak önálló rendeltetési egységek, az épülethez vagy a lépcsőházhoz tartozó szint jele, és
 • – ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önálló rendeltetési egység van, az önálló rendeltetési egység ajtajának, bejáratának megjelölése.

A nyilvántartás naprakészen tartásáról szegedi ingatlanok esetében a város címzetes főjegyzőjének nevében az Igazgatási és Építési Iroda Közigazgatási Csoport gondoskodik a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címek felülvizsgálatával (melyre 2015. december 31-ig kerül sor), továbbá szükség esetén új címek képzésével.

A címek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van.

Közterületnév hiánya esetén közterület elnevezést vagy közterületnév módosítást tartalmazó önkormányzati közgyűlési döntés meghozatalára kerül sor.

Házszám hiánya esetén az Építési Osztály a házszám megállapításáról határozatot hoz. Amennyiben az újraházszámozás elkerülhetetlen, az érintett ingatlanok tulajdonosait és birtokosait hivatalom tájékoztatja arról, hogy címükben változás fog bekövetkezni.

Társasházak esetében a lakások helyes címének megállapítása érdekében szükség lehet a társasházi alapító okirat, közgyűlési döntés és tulajdonosi határozat becsatolására.

Így az üzletszerű társasházkezelői tevékenységet végzőket a Hivatal hamarosan levélben megkeresi, hogy a társasházak címeinek megadásával nyilatkozzanak, mely szegedi társasházakat kezelik, illetve csatolják az általuk kezelt társasházi alapító okiratoknak és ha egy ingatlanon több épület található (melyek nem minősülnek garázsnak) az épület alaprajzának másolatát is.

A felsorolt dokumentumok beszerzése elsősorban a társasházkezelők, közös képviselők közreműködésével történik majd, ezért kérem a lakosságot, hogy a társasházkezelő és közös képviselők erre irányuló tevékenysége során velük együttműködni és szükség esetén a társasházi lakások pontos címének (házszám, emelet ajtó/bejárat) meghatározása céljából tartandó lakógyűléseken részt venni szíveskedjenek.
Amennyiben a lakóközösségtől alakszerű közgyűlési illetve tulajdonosi határozat nem érkezik, vagy a döntés tartalma nem egyértelmű, akkor a jogszabály keretei között hivatalból történik a címelem (ajtószám) megállapítása.

A vonatkozó jogszabályok szerint a KCR-ben egy ingatlannak csak egyetlen címe lehet. Ha az adott ingatlannak több címe is van (saroktelek), a címellenőrzési eljárás során vizsgálni kell, hogy az ingatlant ténylegesen melyik közterület felől közelítik meg, vannak-e elkülönülten használt helyiségek és azokat hány fő használja lakóhelyként. Azon címek, melyek jelenleg nem tekinthetők ténylegesnek, törlésre kerülnek. Ha a fentiek figyelembe vételével továbbra is egynél több cím bizonyul ténylegesnek, akkor a tulajdonos bevonásával külön eljárásra kerül sor.

Újdonság a külterületen fekvő tanyák elnevezése és címük KCR-ben történő rögzítése. Elsősorban a tanyatulajdonosok elnevezésre irányuló javaslata az irányadó. A javaslatot el kell fogadni, ha az elnevezés a tulajdonos vezetéknevének szerepeltetésére irányul, és a településen belül ugyanazzal a névvel nem szerepel másik tanya. Az érintett tanyák tulajdonosait hivatalom a közeljövőben felhívja majd elnevezési javaslatuk megtételére. A javaslatok megtételekor szíveskedjenek figyelembe venni, hogy az elnevezés csak akkor fogadható el, ha az az adott tanya pontos beazonosítását lehetővé teszi és az elnevezés nem sérti a közízlést, nem kelt megbotránkozást, nem félrevezető és a magyar nyelv helyesírási szabályainak is megfelel. Ha a tanya elnevezésére a tulajdonos hivatalom legalább kétszeri felhívására sem tesz javaslatot, vagy a javaslat a fenti szabályoknak nem felel meg, akkor a névről az önkormányzat képviselő-testülete dönt majd.

Fent jelölt munka eredményes elvégzése érdekében kérem a T. Lakosság megértését és együttműködését.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a fenti eljárások miatti címváltozások folyamatosan megtekinthetőek a www.szegedvaros.hu honlapon a közzétételtől számított egy hónapig.

Dr. Mózes Ervin
címzetes főjegyző

Létrehozott címek

Településnév Irsz Közterület Házszám Épület Lépcsőház Szint Ajtó Közzététel Levétel
Szeged 6728 19. utca 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 48. utca 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 58. utca 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Alma utca 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Alkotmány utca 141 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Alsó-kikötő sor 14-16 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Alsó-kikötő sor 14-16 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Alsó-kikötő sor 14-16 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Alsó-kikötő sor 14-16 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Alsó-kikötő sor 14-16 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Arany János utca 9 1 em 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Attila utca 9 FSZ 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Attila utca 9 FSZ 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Back Bernát utca 8 A 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Back Bernát utca 8 B 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Back Bernát utca 8 C 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Bakay Nándor utca 25 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Bakterház út 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Bal fasor 36 FSZ 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Bal fasor 36 FSZ 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Bal fasor 36 FSZ 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Batthyány utca 35/B FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Batthyány utca 35/B 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Bécsi körút 17 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Bécsi körút 17 1 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Bécsi körút 17 1 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Bécsi körút 17 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Bécsi körút 17 1 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Bécsi körút 17 2 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Bécsi körút 17 2 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Bécsi körút 17 2 em 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Bécsi körút 17 2 em 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Bécsi körút 17 2 em 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Bécsi körút 17 3 em 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Bécsi körút 17 3 em 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Bécsi körút 17 3 em 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Bécsi körút 17 3 em 14 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Bécsi körút 17 3 em 15 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Bécsi körút 17 FSZ 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Bérkert utca 29 FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Bérkert utca 29 2 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Bérkert utca 29 2 em 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Bérkert utca 54 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Bérkert utca 54 2 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Bérkert utca 54 2 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Bérkert utca 54 FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Bocskai utca 4 1 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Bocskai utca 4 1 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Bognár utca 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Boldogasszony sugárút 38 FSZ 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Boldogasszony sugárút 38 FSZ 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 A 1 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 A 2 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 A 3 em 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 A 4 em 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 B 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 B 1 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 B 2 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 B 3 em 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 B 3 em 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 C 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 C 1 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 C 3 em 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 C 4 em 14 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6753 Budai Nagy Antal utca 104 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Budapesti út 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Budapesti út 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Budapesti út 15 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Budapesti út 1/A 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Budapesti út 1/B 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Budapesti út 1/C 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Budapesti út 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6791 Citromfű utca 21 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csongrádi sugárút 75 A 2 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csongrádi sugárút 75 A 2 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csongrádi sugárút 75 A 3 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csongrádi sugárút 75 A 4 em 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csongrádi sugárút 75 A 4 em 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csongrádi sugárút 75 A 5 em 14 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csongrádi sugárút 75 A 5 em 15 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csongrádi sugárút 75 B 2 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csongrádi sugárút 75 B 2 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csongrádi sugárút 75 B 3 em 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csongrádi sugárút 75 B 3 em 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csongrádi sugárút 75 B 5 em 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 86 A 2 em 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 86 A 4 em 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 86 B 4 em 14 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 74 A 2 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 74 A 2 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 74 A 2 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 74 A 3 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 74 A 5 em 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 74 B 2 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 74 B 2 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 74 B 5 em 15 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 74 B 4 em 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Kecskeméti utca 20/B B 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Kecskeméti utca 20/B C 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csuka utca 27 1 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csuka utca 27 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csuka utca 27 2 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csuka utca 27 2 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Kecskeméti utca 20/B B 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Kecskeméti utca 20/B B 1 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Kecskeméti utca 20/B B 2 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Kecskeméti utca 20/B B 2 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Kecskeméti utca 20/B B 3 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Kecskeméti utca 20/B B 3 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Kecskeméti utca 20/B C 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Kecskeméti utca 20/B C 1 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Kecskeméti utca 20/B C 2 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Kecskeméti utca 20/B C 3 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Kecskeméti utca 20/B C 3 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Kecskeméti utca 20/B C 2 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Derkovits fasor 7-11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Házgyári út 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Erdőkerülő utca 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Farkas utca 6 FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Farkas utca 6 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Farkas utca 6 2 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Farkas utca 6 2 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Felhő utca 11 2 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Felhő utca 11 3 em 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Felhő utca 11 3 em 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Felhő utca 11 FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Felhő utca 11 FSZ 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Felső Tisza-part 19-20 FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Felső Tisza-part 19-20 FSZ 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Felső Tisza-part 19-20 FSZ 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Felső Tisza-part 19-20 FSZ 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Felső Tisza-part 19-20 FSZ 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Felső Tisza-part 19-20 FSZ 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Felső Tisza-part 19-20 FSZ 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Felső Tisza-part 19-20 3 em 15 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Felső Tisza-part 19-20 4 em 21 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Felső Tisza-part 19-20 3 em 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Felső Tisza-part 36 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6727 Gábor Áron utca 87/A A 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6727 Gábor Áron utca 87/A B 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Gelei József utca 1 FSZ 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Gelei József utca 1 FSZ 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 8 1 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 8 1 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 8 FSZ 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 A 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 B 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 A FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 A FSZ 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 A 1 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 A 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 A 1 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 A 2 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 A 2 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 A 2 em 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 A 3 em 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 A 3 em 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 A 3 em 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 A 4 em 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 A 4 em 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 A 4 em 14 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 B FSZ 15 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 B 1 em 16 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 B 1 em 17 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 B 2 em 18 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 B 2 em 19 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 B 3 em 20 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 B 3 em 21 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 B 4 em 22 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 B 4 em 23 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6791 Gyömbér utca 34 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Hajós utca 16/A FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Hajós utca 16/A FSZ 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Harmat utca 24 FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Harmat utca 24 FSZ 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Hársfa sétány 4 FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Hársfa sétány 4 FSZ 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Hársfa sétány 18 FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Hársfa sétány 18 FSZ 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Hétvezér utca 42 FSZ 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Hétvezér utca 42 FSZ 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Hétvezér utca 42 FSZ 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Holt-Maros sétány 23 A FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Holt-Maros sétány 23 A FSZ 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Holt-Maros sétány 23 B FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Holt-Maros sétány 23 B FSZ 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Horváth Mihály utca 8 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Hosszú-töltés út 68 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6710 Hűvös köz 3/A 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6791 Izsóp utca 40 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Jancsó Miklós utca 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Jancsó Miklós utca 7 FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Jancsó Miklós utca 7 FSZ 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Jancsó Miklós utca 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 József Attila sugárút 57 FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 József Attila sugárút 57 1 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 József Attila sugárút 57 1 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 József Attila sugárút 57 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 József Attila sugárút 57 1 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 József Attila sugárút 57 2 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 József Attila sugárút 57 2 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 József Attila sugárút 57 2 em 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 József Attila sugárút 57 2 em 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 József Attila sugárút 57 3 em 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 József Attila sugárút 57 3 em 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 József Attila sugárút 57 3 em 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 József Attila sugárút 57 3 em 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Juhász Gyula utca 6 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Júlia utca 32 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6727 Kapás utca 20 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Kaszás utca 19 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Kereskedő köz 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Kölcsey utca 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Magyar Ede tér 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Korányi fasor 3 1 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Korányi fasor 3 1 em 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Korányi fasor 3 2 em 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Korányi fasor 3 2 em 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Körtöltés utca 1/F 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Körtöltés utca 1/F 1 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Körtöltés utca 1/F 2 em 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Körtöltés utca 1/F 2 em 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Körtöltés utca 1/F 2 em 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Körtöltés utca 1/F 2 em 14 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Körtöltés utca 1/F 3 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Körtöltés utca 1/F 3 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Kossuth Lajos sugárút 64-70 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Kossuth Lajos sugárút 75 A FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Kossuth Lajos sugárút 75 A FSZ 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Kossuth Lajos sugárút 75 A 1 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Kossuth Lajos sugárút 75 A 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Kossuth Lajos sugárút 75 B FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Aranyműves köz 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Műves út 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Kékfestő utca 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lőtér park 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Bakterház út 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Csizmadia köz 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Csizmadia köz 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Csizmadia köz 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Csizmadia köz 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Csizmadia köz 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Csizmadia köz 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Csizmadia köz 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Fegyverkovács utca 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Fegyverkovács utca 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Fegyverkovács utca 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Fegyverkovács utca 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Fegyverkovács utca 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Fegyverkovács utca 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Fegyverkovács utca 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Fegyverkovács utca 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Fegyverkovács utca 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Fegyverkovács utca 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Fegyverkovács utca 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Fegyverkovács utca 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Fegyverkovács utca 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Fegyverkovács utca 15 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Fegyverkovács utca 17 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Fegyverkovács utca 19 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Fegyverkovács utca 21 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Fegyverkovács utca 23 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Gombkötő utca 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Gombkötő utca 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Gombkötő utca 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Gombkötő utca 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Gombkötő utca 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Gombkötő utca 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Gombkötő utca 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Gombkötő utca 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Gombkötő utca 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Gombkötő utca 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Gombkötő utca 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Gombkötő utca 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Gombkötő utca 14 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Gombkötő utca 16 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Gyertyaöntő utca 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Vincellér utca 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Hársfa sétány 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Hársfa sétány 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Hársfa sétány 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Hársfa sétány 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Hársfa sétány 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Hársfa sétány 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Hársfa sétány 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Hársfa sétány 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Hársfa sétány 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Hársfa sétány 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Hársfa sétány 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Hársfa sétány 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Hársfa sétány 14 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Hársfa sétány 15 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Hársfa sétány 16 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Hársfa sétány 17 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Hársfa sétány 18 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Hársfa sétány 19 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Jancsó Miklós utca 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Jancsó Miklós utca 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Jancsó Miklós utca 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Jancsó Miklós utca 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Jancsó Miklós utca 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Jancsó Miklós utca 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Jancsó Miklós utca 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Jancsó Miklós utca 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Jancsó Miklós utca 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Jancsó Miklós utca 14 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Jancsó Miklós utca 16 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Jancsó Miklós utca 18 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Jancsó Miklós utca 20 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Jancsó Miklós utca 22 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Jancsó Miklós utca 24 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Jancsó Miklós utca 26 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Jancsó Miklós utca 28 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6753 Kisporgány dűlő 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 14 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 15 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 16 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 18 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 20 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 22 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 24 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 26 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 28 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 30 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 32 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 34 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 36 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 38 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lakatos utca 40 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lilla utca 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Zengő utca 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lőtér park 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lőtér park 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lőtér park 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lőtér park 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lőtér park 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lőtér park 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lőtér park 14 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lőtér park 16 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lőtér park 18 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lőtér park 20 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lőtér park 22 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lőtér park 24 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lőtér park 26 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lőtér park 28 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lőtér park 30 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lőtér park 32 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Macskázi út 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6771 Máté utca 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6771 Máté utca 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6771 Máté utca 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6771 Máté utca 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6771 Máté utca 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6771 Máté utca 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6771 Máté utca 17 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6771 Máté utca 19 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6771 Máté utca 21 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6771 Máté utca 23 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6771 Máté utca 25 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6771 Máté utca 27 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Merkúr út 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Nádvágú út 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Ötvös köz 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Ötvös köz 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6753 Porgány köz 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Pöröséri út 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Purjesz Béla utca 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Purjesz Béla utca 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Purjesz Béla utca 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Purjesz Béla utca 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Purjesz Béla utca 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Purjesz Béla utca 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Purjesz Béla utca 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Purjesz Béla utca 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Purjesz Béla utca 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Purjesz Béla utca 15 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Purjesz Béla utca 17 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Purjesz Béla utca 19 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Purjesz Béla utca 21 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Purjesz Béla utca 23 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Purjesz Béla utca 25 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 14 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 15 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 16 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 17 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 18 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 19 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 20 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 21 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 23 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 25 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 29 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 31 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 33 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 35 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 37 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Rózsamajor út 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Szárvágó út 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Szíjártó köz 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Szíjártó köz 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Szíjártó köz 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Szíjártó köz 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Szíjártó köz 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Szíjártó köz 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Szíjártó köz 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6753 Szilveszter köz 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6771 Téglaégető dűlő 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Vállalkozó köz 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6791 Varjútövis sor 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Liszt utca 15/A 1 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Liszt utca 15/A 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Liszt utca 15/A 2 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Liszt utca 15/A 2 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Liszt utca 15/A 2 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Liszt utca 15/A 2 em 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Liszt utca 15/A 3 em 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Liszt utca 15/A 3 em 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 28 FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 28 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 28 1 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 28 1 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 28 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 28 1 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 28 2 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 28 2 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 28 2 em 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 28 2 em 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 28 2 em 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 28 3 em 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 28 3 em 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 28 3 em 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 28 3 em 14 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 28 3 em 15 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 28 4 em 16 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 28 4 em 17 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 28 4 em 18 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lövölde út 139 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lövölde út 191 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6791 Majális utca 19 B 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Makkos-erdő sor 22 FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Makkos-erdő sor 22 FSZ 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Mars tér 8 FSZ 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Mars tér 8 FSZ 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Mars tér 8 FSZ 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Mars tér 8 FSZ 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Mars tér 8 FSZ 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6771 Máté utca 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6771 Máté utca 15 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Must utca 22 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Napos út 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6757 Narancs utca 19 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Nemes takács utca 27/B 1 em 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Nemes takács utca 27/B 2 em 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Nemes takács utca 27/B 3 em 15 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Németh András utca 49 FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Németh András utca 49 FSZ 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Ortutay utca 2/C 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Ortutay utca 2/C FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Ortutay utca 2/C FSZ 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Ortutay utca 2/C FSZ 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Ortutay utca 2/C FSZ 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Ortutay utca 2/C FSZ 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Öthalom utca 11 3 em 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Pöröséri út 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Pusztaszeri utca 25 B 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Pusztaszeri utca 25 C 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Pusztaszeri utca 25 C FSZ 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Pusztaszeri utca 25 A 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Pusztaszeri utca 25 B FSZ 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Pusztaszeri utca 25 B FSZ 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Pusztaszeri utca 25 B FSZ 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Retek utca 27 A 1 em 30 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Retek utca 27 B 1 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Retek utca 27 B 4 em 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Retek utca 27 B 5 em 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Retek utca 27 B 5 em 14 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Retek utca 27 B 5 em 15 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6753 Rév utca 59/A FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6753 Rév utca 59/B 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Rézöntő utca 27 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Rókusi körút 37-39 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Roosevelt tér 1-3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Röszkei utca 29 FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Röszkei utca 29 FSZ 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Röszkei utca 29 FSZ 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Röszkei utca 29 FSZ 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6791 Rügy utca 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Sóhordó utca 4 FSZ 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Sóhordó utca 4 1 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Sóhordó utca 4 2 em 14 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Sóhordó utca 4 2 em 18 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6791 Szalmáskert út 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Szappanos utca 3/A 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Szappanos utca 3/B 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Szentháromság utca 15 FSZ 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Szentháromság utca 77 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Szentháromság utca 77 1 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Szentháromság utca 77 2 em 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Szentháromság utca 77 FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Szentháromság utca 77 FSZ 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Szentháromság utca 77 FSZ 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Szentháromság utca 77 FSZ 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Szent László utca 12/B FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Szent László utca 12/B 1 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Szent László utca 12/B 1 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Szent László utca 12/B 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Szent László utca 12/B 2 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Szent László utca 12/B 2 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Szent László utca 12/B 2 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Szent László utca 12/B 3 em 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Szent László utca 12/B 3 em 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6753 Sziliszéki út 20 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6753 Sziliszéki út 32 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Szilléri sugárút 34 A 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Szilléri sugárút 34 A 4 em 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Szilléri sugárút 34 A 4 em 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Szilléri sugárút 34 A 4 em 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Szilléri sugárút 34 B 1 em 16 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Szilléri sugárút 34 B 2 em 19 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Szilléri sugárút 34 B 4 em 26 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Szivárvány utca 24 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6753 Szívvirág utca 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Szövetkezeti út 5 A 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Tabán utca 3 4 em 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Tabán utca 3 5 em 14 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Takaréktár utca 4 1 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Takaréktár utca 4 3 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Takaréktár utca 4 4 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6791 Tárkony utca 24 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Tárogató utca 69 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Teleki utca 11 A FSZ 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Teréz utca 6-8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A C 6 em 43 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A A 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A A 1 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A A 1 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A A 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A A 2 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A A 2 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A A 2 em 58 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A A 3 em 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A A 3 em 59 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A A 4 em 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A A 4 em 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A A 4 em 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A A 4 em 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A A 5 em 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A A 5 em 14 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A A 5 em 60 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A B 1 em 15 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A B 1 em 16 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A B 1 em 17 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A B 1 em 18 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A B 2 em 19 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A B 2 em 20 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A B 3 em 21 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A B 3 em 22 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A B 4 em 23 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A B 4 em 24 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A B 4 em 25 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A B 4 em 26 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A B 5 em 27 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A B 5 em 28 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A C 1 em 29 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A C 1 em 30 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A C 1 em 31 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A C 1 em 32 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A C 2 em 33 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A C 2 em 34 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A C 3 em 35 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A C 3 em 36 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A C 4 em 37 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A C 4 em 38 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A C 4 em 39 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A C 4 em 40 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A C 5 em 41 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A C 5 em 42 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A C 6 em 44 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A C 6 em 45 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A C 6 em 46 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A C 6 em 47 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A FSZ 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A FSZ 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 A FSZ 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 B 1 em 48 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 B 1 em 49 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 B 1 em 50 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 B 1 em 51 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 B 1 em 52 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 B 2 em 53 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 B 2 em 54 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 B 2 em 55 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 B 2 em 56 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 B 2 em 57 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 B AS 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 B FSZ 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 72 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 72 1 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 72 3 em 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 72 3 em 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Tisza Lajos utca 14 A FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Tisza Lajos utca 14 A FSZ 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Tisza Lajos utca 14 A FSZ 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Tisza Lajos utca 14 A 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Tisza Lajos utca 14 A 1 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Tisza Lajos utca 14 A 1 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Tisza Lajos utca 14 A 1 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Tisza Lajos utca 14 B FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Tisza Lajos utca 14 B FSZ 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 54 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Magyar Ede tér 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Tisza Lajos utca 92/B 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Tó utca 10 1 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Tó utca 10 2 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Tó utca 10 2 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Uzsoki utca 7 FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Uzsoki utca 7 FSZ 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Uzsoki utca 7 FSZ 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Vasutas sor 19 A FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Vasutas sor 19 B FSZ 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Veres ács utca 49 FSZ 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Veres ács utca 49 2 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Veres ács utca 49 3 em 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Veres ács utca 49 3 em 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6791 Zöldfási utca 72 2017.11.17 2017.12.17

 

 

Megszűnt címek

Településnév Irsz Közterület Házszám Épület Lépcsőház Szint Ajtó Közzététel Levétel
Szeged 6728 19. utca 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Alsóvárosi fföldek 41 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Arany János utca 9 1 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Arany János utca 9 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Arany János utca 9 2 em 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Arany János utca 9 3 em 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Árvíz utca 24 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Árvíz utca 24 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Attila utca 9 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Attila utca 9 1 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6757 Bacsó Béla utca 1/B 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Rókusi feketeföldek 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Bal fasor 26-28 FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Bal fasor 26-28 FSZ 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Bal fasor 36/A 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Bal fasor 36/B 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Bal fasor 36/1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Batthyány utca 13-15 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Batthyány utca 17/B 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Batthyány utca 17/C 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Batthyány utca 17 AS 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Batthyány utca 17 AS 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Batthyány utca 17 MF 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Batthyány utca 17 1 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Batthyány utca 17 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Petőfi Sándor sugárút 38 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Bécsi körút 26/A 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Bécsi körút 26 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Bécsi körút 26 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Bécsi körút 26 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Bérkert utca 29 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Bérkert utca 54 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Bérkert utca 54 TT 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Bérkert utca 57 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Bocskai utca 4 2 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6791 Bölcs utca 29 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Boldogasszony sugárút 38 1 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Borbás utca 23 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Borbás utca 23 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Borbás utca 23 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Boros József utca 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 A 1 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 A 2 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 A 2 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 A 2 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 A 3 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 A 4 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 A 4 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 A 4 em 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 B 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 B 1 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 B 1 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 B 2 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 B 2 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 B 3 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 B 3 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 B 4 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 B 4 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 C 1 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 C 1 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 C 2 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 C 2 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 C 2 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 C 3 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 C 3 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Brüsszeli körút 18 C 4 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csaba utca 46 A 2 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csaba utca 46 A 2 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csaba utca 46 A 4 em 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csaba utca 46 A 4 em 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csaba utca 46 A 5 em 14 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csaba utca 46 B 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csaba utca 46 B 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csaba utca 46 B 1 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csaba utca 46 B 2 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csaba utca 46 B 3 em 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6753 Csíkos-ér háti tanya 1 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csongrádi sugárút 75 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csongrádi sugárút 75 A 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csongrádi sugárút 75 A 1 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csongrádi sugárút 75 A 2 em 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csongrádi sugárút 75 A 4 em 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Csongrádi sugárút 75 B 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 86 A 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 86 A 1 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 86 A 2 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 86 A 2 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 86 A 3 em 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 86 A 4 em 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 86 A 4 em 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 86 A 5 em 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 86 B 3 em 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 86 B 4 em 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 86 B 4 em 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 74 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 74 A FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 74 A FSZ 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 74 A 3 em 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 74 A 3 em 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 74 B 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 74 B 1 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 74 B 2 em 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 74 B 3 em 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 74 B 3 em 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Csongrádi sugárút 74 B 4 em 14 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6791 Délibáb utca 10/B 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Derkovits fasor 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Derkovits fasor 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Közép fasor 74 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Dobó utca 51 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Dobó utca 51 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Dorozsmai út 35/B 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Budapesti út 8 1 em 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Dugonics tér 7 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Dugonics tér 7 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Dugonics tér 7 1 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Dugonics tér 7 2 em 14 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Dugonics tér 7 2 em 15 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Felső Tisza-part 19-20 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Felső Tisza-part 20 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Felső Tisza-part 19-21 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Fő fasor 72 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6727 Gábor Áron utca 87/A 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6727 Gábor Áron utca 87/B 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6727 Gerle utca 34/B 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 8 1 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 8 1 em 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 8 1 em 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 8 1 em 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 8 1 em 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 8 1 em 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 2 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 2 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 2 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 2 em 19 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 3 em 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 3 em 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 3 em 20 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 3 em 21 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 4 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 4 em 14 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Gogol utca 34-36 4 em 23 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 18 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 18 1 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 18 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 18 1 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 18 2 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 18 2 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 18 2 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 18 2 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 18 2 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 18 2 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 18 3 em 18 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Hajnal utca 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Hajós utca 16 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Háló utca 7 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Háló utca 7 FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Háló utca 7 1 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Háló utca 7 1 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Hétvezér utca 42/B 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6728 Must utca 22 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 József Attila sugárút 76 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 József Attila sugárút 76 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 József Attila sugárút 76 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6753 Kálmánczi tanya 1 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Korányi fasor 3 MF 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Korányi fasor 3 MF 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Korányi fasor 3 1 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Korányi fasor 3 2 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Korányi fasor 3 3 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Korányi fasor 3 3 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tömörkény utca 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Kossuth Lajos sugárút 70/A 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Kossuth Lajos sugárút 64 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Kossuth Lajos sugárút 66 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Kossuth Lajos sugárút 70/B 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Pulz utca 25/A 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Kossuth Lajos sugárút 75 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Kossuth Lajos sugárút 75 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Kossuth Lajos sugárút 75 1 em 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Kossuth Lajos sugárút 75 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Kossuth Lajos sugárút 8 1 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Kossuth Lajos sugárút 8 A 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Lengyel utca 12 MF 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Londoni körút 28 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Lövölde út 139 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Makkos-erdő sor 22 TT 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Makkos-erdő sor 22 2 em 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Makkos-erdő sor 22 3 em 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Felső Tisza-part 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Felső Tisza-part 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Haladás utca 39 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Judit utca 32 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Maros-torok utca 109 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Maros-torok utca 006766/0000 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6729 Pancsovai utca 30/B 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6729 Pancsovai utca 30/C 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Szőkefalvi-Nagy Béla utca 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6791 Tábornok utca 36 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6753 Tőzike utca 21 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Ungvári utca 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Ungvári utca 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Ungvári utca 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Ungvári utca 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Ungvári utca 18 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Védőnő utca 20 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Moszkvai körút 17 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Moszkvai körút 17 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Moszkvai körút 17 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 1 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 3 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 5 em 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 5 em 14 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 6 em 18 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 6 em 42 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 7 em 19 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 A 3 em 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 A 5 em 40 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 A 6 em 15 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 B 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 B 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 B 2 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 B 2 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 B 2 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 B 4 em 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 B 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 B 11 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 B 17 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 B 5 em 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 B 14 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 B 6 em 15 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 B 17 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 B 18 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 B 7 em 18 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 B 8 em 2J 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 B 8 em 23 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Nádor utca 10 B 9 em 24 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Nemes takács utca 27/B 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Nyíl utca 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Nyitra utca 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Nyitra utca 13 A 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Nyitra utca 13 A 2 em 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Nyitra utca 13 A 3 em 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Nyitra utca 13 A 3 em 19 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Nyitra utca 13 B FSZ 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Nyitra utca 13 B 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Nyitra utca 13 B 1 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Nyitra utca 13 B 2 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Nyitra utca 13 B 3 em 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Oldal utca 1/B 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Oskola utca 3 1 em 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Öthalom utca 28/D 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Öthalom utca 28/D 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Öthalom utca 28/D 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Öthalom utca 28/D 1 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Borbás utca 18 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Pusztaszeri utca 25 A 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Pusztaszeri utca 25 A FSZ 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Pusztaszeri utca 25 A 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Pusztaszeri utca 25 A 1 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6721 Pusztaszeri utca 25 A 1 em 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Retek utca 27 A 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Retek utca 27 A 3 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Retek utca 27 A 4 em 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Retek utca 27 A 5 em 15 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Retek utca 27 A 8 em 24 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Retek utca 27 B 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Retek utca 27 B 6 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Retek utca 27 B 7 em 27 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Retek utca 27 B 8 em 27 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Retek utca 27 1 em 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Retek utca 27 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Retek utca 27 2 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Retek utca 27 5 em 12 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Retek utca 27 5 em 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Retek utca 27 8 em 21 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Retek utca 27 8 em 22 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Retek utca 27 9 em 26 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Retek utca 27 10 em 27 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Retek utca 27 10 em 29 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Retek utca 27 10 em 30 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Rigó utca 24/B B 2 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Rigó utca 24/B B 3 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Rókusi körút 37/B 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Sóhordó utca 4 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Sóhordó utca 4 1 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Sóhordó utca 4 2 em 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Sóhordó utca 4 2 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Sóhordó utca 4 2 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Sóhordó utca 4/A 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Sóhordó utca 4/A 2 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Sóhordó utca 4/A 2 em 16 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Sóhordó utca 4/B 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Sóhordó utca 4/B 1 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Sóhordó utca 4/B 1 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Sóhordó utca 4/B 1 em 10 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Sóhordó utca 4/B 2 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Sóhordó utca 4/B 2 em 14 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Sóhordó utca 4/B 3 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Sóhordó utca 4 B 1 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Dugonics utca 1 1 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Dugonics utca 1 2 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Dugonics utca 1 4 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Dugonics utca 1/A 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Szentháromság utca 38 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Szentháromság utca 38 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Szentháromság utca 77 MF 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Szilléri sugárút 34 A FSZ 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Szilléri sugárút 34 A 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Szilléri sugárút 34 A 2 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Szilléri sugárút 34 A 2 em 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Szilléri sugárút 34 A 2 em 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Szilléri sugárút 34 A 4 em 15 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Szilléri sugárút 34 B 2 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Szilléri sugárút 34 B 2 em 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Szilléri sugárút 34 B 4 em 15 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Szilléri sugárút 34 B 5 em 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Szivárvány utca 24/A BF 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Szivárvány utca 24/B MF 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Szövetkezeti út 26 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Szövetkezeti út 26 0002 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6726 Szövő utca 19/B 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Tabán utca 3 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Tabán utca 3 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Tabán utca 3 1 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Tabán utca 3 2 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Tabán utca 3 4 em 13 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6723 Tabán utca 3 4 em 15 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Tavasz utca 16 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Teréz utca 6/A 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Teréz utca 8 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Pulz utca 27 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 FSZ 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 2 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36 2 em 56 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 1 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 1 em 15 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 1 em 16 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 2 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 2 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 2 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 2 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 2 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 2 em 6 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 2 em 19 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 2 em 56 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 3 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 3 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 4 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 4 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 4 em 28 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 4 em 37 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 4 em 39 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 5 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 5 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 6 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 6 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 6 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 6 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 6 em 44 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 1 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 1 1 em 29 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 1 2 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 1 2 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 1 2 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 1 2 em 19 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 1 4 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 1 4 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 1 4 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 1 4 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 1 4 em 38 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 1 5 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 1 5 em 41 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 1 30 em 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 2 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 2 1 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 2 1 em 16 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 2 1 em 30 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 2 2 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 2 2 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 2 2 em 19 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 2 2 em 55 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 2 4 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 2 4 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 2 4 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 2 5 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 2 5 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 3 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 3 1 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 3 1 em 29 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 3 1 em 30 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 3 3 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 3 3 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 3 3 em 7 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 3 3 em 35 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 3 4 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 3 4 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 3 4 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 3 4 em 5 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 3 5 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 36-38 1 em 4 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 72 1 em 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6720 Tisza Lajos körút 72 1 em 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Tisza Lajos utca 14 1 em 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Veres ács utca 42 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Tompa Mihály utca 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Világos utca 1 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6725 Világos utca 1/A 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Zákány utca 49 3 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6724 Zákány utca 49 1 em 2 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Zászló utca 4 3 em 9 2017.11.17 2017.12.17
Szeged 6722 Zászló utca 4 3 em 11 2017.11.17 2017.12.17

Az oldal feltöltés alatt!