HVB tagjai:

Dr. Szabó Imre elnök

Dr. Herédi Edit elnökhelyettes

Dr. Török Béla bizottsági tag

Zeleiné dr. Vanger Márta bizottsági póttag

Szikszay Zoltán bizottsági póttag

Helyi Választási Bizottság ülései

 

Helyi Választási Bizottság határozatai