Február 25, vasárnap,
Géza, Cézár

Szeged Megyei Jogú Város hivatalos weboldala

February 25, vasárnap,
Géza, Cézár, Vanda
0 °C
0 °C / 0 °C
Adózási naptár 2024-es évre

Adózási naptár 2024-es évre

2022.11.30.
Határidő Adónem Az adófizetés és adóbevallás jogcíme
  Jövedéki adó Desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés bejelentésének a határideje a tulajdonszerzést követő 15. nap.
2024. január 15. Építményadó Az építményadó kötelezettségben bekövetkezett változás bejelentése.
2024. január 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó december havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.
2024. január 15. Telekadó A telekadó kötelezettségben bekövetkezett változás bejelentése.
2024. február 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó január havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
2024. március 15. Építményadó I. félévi adóbefizetés
2024. március 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó február havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
2024. március 15. Iparűzési adó I. félévi adóelőleg befizetése (tételes elszámolás és KIVA adózás esetén)
Adóelőleg-módosítási kérelem benyújtásának határideje
2024. március 15. Telekadó I. félévi adóbefizetés
2024. március 31. Talajterhelési díj Talajterhelési-díj bevallási és befizetési kötelezettsége
2024. április 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó március havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
2024. május 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó április havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
2024. május 31. Iparűzési adó A 2023. évi helyi iparűzési adó bevallása. Az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni, illetve igényelhető vissza a vállalkozó által már 2023. évben befizetett adóelőleg, valamint a számított adó közötti különbözet.
A Htv. 39/A §-a szerinti egyszerűsített adózási mód 2024. évtől történő választásának, ill. 2024. évtől ezen adózási forma alóli kijelentkezés határideje.
A Htv. 39/A §-a szerinti egyszerűsített adózási mód választása esetén a 2024. évi adóelőleg befizetése.
2024. június 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó május havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
2024. július 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó június havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
2024. augusztus 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó július havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
2024. szeptember 15. Építményadó II. félévi adóbefizetés
2024. szeptember 15. Telekadó II. félévi adóbefizetés
2024. szeptember 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó augusztus havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
2024. szeptember 15. Iparűzési adó II. félévi adóelőleg befizetése (tételes elszámolás és KIVA adózás esetén)
Adóelőleg-módosítási kérelem benyújtásának határideje
2024. október 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó szeptember havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
2024. november 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó október havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
2024. december 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó november havi adóbevallási és adófizetési kötelezettsége
Kulturális események
Kulturális események
Tovább
Soron következő fogadóórák
Soron következő fogadóórák
Tovább
Egyéb események, határidők
Egyéb események, határidők
Tovább

Közlekedési referens (pályázat)

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Fejlesztési Iroda határozatlan időre szóló közlekedési referens posztjára   Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, valamint a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, közlekedésmérnök szakképzettség vagy építőmérnök szakképzettség.   A munkakör betöltésénél előnyt jelent: szegedi közlekedési út- és közösségi közlekedési hálózat ismerete, európai uniós pályázatokkal kapcsolatos gyakorlat, kivitelezésben szerzett tapasztalat, közigazgatásban szerzett gyakorlat, felsőfokú vagy középfokú angol nyelvvizsga.   Az ellátandó feladatok ismertetése: A közlekedési referens munkakörébe tartozik Szeged Megyei Jogú Város közlekedési hálózatához és beruházási jellegű fejlesztéseihez kapcsolódó feladatok előkészítésében való közreműködés, az ezekhez kapcsolódó pályázatokhoz, beruházásokhoz szükséges tervek elkészíttetése, engedélyeztetése, a beruházás előkészítése (beszerzési/közbeszerzési eljárásokban való szakmai közreműködés), a projekt koordinálása, lebonyolítása, az önkormányzat érdekeinek képviselete a beruházás folyamata során.   Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.   A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 8., elbírálásának határideje: 2024. március 14., benyújtásának módja: elektronikus úton: az acs.gabor@szeged.eu e-mail címre történő megküldésével.   Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás leghamarabb 2024. március 18. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.   A pályázathoz csatolni kell: motivációs levelet (bruttó bérigény megjelölésével), a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el), az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el), iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolatát (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást) az alábbiak szerint: amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni, amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.
Tovább

Gazdasági osztályvezető (pályázat)

ÁLLÁSPÁLYÁZAT SZ.M.J.V.Ö. Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony keretében Gazdasági osztályvezető munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (3 hónap próbaidő kikötésével)   Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő ( heti 40 óra)   Munkavégzés helye: 6724 Szeged, Párizsi krt. 27.   A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása, az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási, pénzügyi tevékenység végzése. Az intézmény pénzügyi-számviteli, gazdasági tevékenységének szervezése, irányítása, ellenőrzése. A gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok készítése, folyamatos karbantartása. Költségvetés készítése, adatszolgáltatások teljesítése. A hatékony és eredményes feladatellátás megvalósításának koordinálása, folyamatos ellenőrzése.   Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései továbbá a 257/ 2000. (XII. 26.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott szociális ágazati összevont pótlékok az irányadóak.   Pályázati feltételek: Szakirányú, felsőfokú végzettség, Államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés (engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés), Költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai vezetői gyakorlat, Szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogsító engedéllyel, Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet, cselekvőképesség, TITÁN informatikai rendszer ismerete, Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.   Elvárt kompetenciák: Önálló, pontos, precíz munkavégzés, Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, Terhelhetőség, nagyfokú munkabírás, Megbízhatóság, kiváló együttműködési készség. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlat igazolása, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan.   A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban 2024. május 15-június 15. között tölthető be.   A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 30.   A pályázat benyújtásának módja: postai úton, az SZ.M.J.V.Ö. Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja részére (6724 Szeged, Párizsi krt. 27.) történő megküldésével, személyesen, lezárt borítékban az SZ.M.J.V.Ö. Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központban (6724 Szeged, Párizsi krt. 27.) történő leadásával.   A pályázat elbírásának határideje: 2024. május 2.   A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Pocsainé Molnár Zsuzsanna gazdasági osztályvezető ad a 70/ 708-66-27-es telefonszámon. Szeged, 2024.01.15. Király Sándorné Igazgató
Tovább
összes álláshirdetés