Hirdetmény

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTÁSÁBAN LÉVŐ INTÉZMÉNYEKBEN MŰKÖDŐ REPREZENTATÍV SZAKSZERVEZETEK NÉVSORÁRÓL

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt érintő területi (megyei) vagy települési jelentőségű, ezen belül egyes ágazatokba tartozó közalkalmazottak jogviszonyát érintő kérdésekben a fenntartó az érintett, területi vagy települési szinten reprezentatív szakszervezetekkel a fenntartói szintű érdekegyeztető fórumban egyeztet.

A Kjt. 6/A. § (2) bekezdése alapján területi (megyei) vagy települési szinten azt a szakszervezetet kell reprezentatívnak tekinteni, amely közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma tekintetében eléri a fenntartó által területi (megyei) vagy települési szinten fenntartott munkáltatók által foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 10%-át, vagy amely közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma tekintetében eléri a fenntartó által területi (megyei) vagy települési szinten fenntartott munkáltatóknál az adott ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 10%-át.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel, a Települési Reprezentativitást Megállapító Bizottság határozata alapján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi körében a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ) minősül reprezentatívnak.

Szeged, 2021. augusztus 31.

   Dr. Martonosi Éva
    jegyző