Helyi foglalkoztatási együttműködések Szeged Megyei Jogú Város területén

esza2
A Kedvezményezett neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Konzorciumi partner: Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft., Csongrád Megyei Kormányhivatal
A projekt címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések Szeged Megyei Jogú Város területén
A szerződött támogatás összege: 999.999.132 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tartalmának bemutatása: A projekt konzorciumi formában valósul meg.
A projekt tevékenységei az előkészítő szakaszban: a paktum létrehozása, tájékoztató kiadvánnyal és tájékoztató fórumokkal város munkaerő-piaci szereplőinek figyelmét felhívni a projektre, és az általa nyílt lehetőségekre, helyzetfeltárás készítése, Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése. Meghatározásra kerül a paktum hosszú és rövid távú célrendszere, és a megvalósítási folyamat főbb lépései és mérföldkövei is.
A megvalósítási szakasz tevékenységei: a paktum működtetése, foglalkoztatási stratégia kidolgozása, foglalkoztatási fórumok szervezése annak érdekében, hogy a paktumban folyó munka nyilvánosságát biztosítsuk, valamint lehetőséget teremtünk arra, hogy a résztvevők javaslatokat fogalmazhassanak meg a következő időszak programjaival kapcsolatban. A foglalkoztatási stratégia megvalósítása során a paktum tagjai tervezett rendszerességgel tekintik át és értékelik a képzések, egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtását, a képzett célcsoportok elhelyezkedési mutatóit és a bértámogatások nyújtását. A megvalósítási fázisban képzések szervezése, résztvevők érintett csoportonkénti toborzása, felkészítése, képzése, a programba bevontak mentorálása, egyéni támogatása, és a munkába állók támogatása történik. A program során befektetés-ösztönzési tevékenységre is sor kerül.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 4. negyedév
A projekt azonosító száma: TOP-6.8.2-15-SG1-2016-00001
Egyéb: A projekt honlapja