Bölcsődefejlesztési Program Szegeden – Gyík utcai bölcsőde családbarát korszerűsítése

erfa2
A Kedvezményezett neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Konzorciumi partner:
A projekt címe: Bölcsődefejlesztési Program Szegeden – Gyík utcai bölcsőde korszerűsítése
A szerződött támogatás összege: 166.542.681 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tartalmának bemutatása: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy hosszú távon a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatásának feltételeit meg tudja teremteni. Kiemelt települési cél, hogy a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése minél hatékonyabban megvalósulhasson a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a 6723 Szeged, Gyík utca 17. szám alatti meglévő, működő bölcsőde komplex műszaki korszerűsítését két projekt keretében (TOP-6.5.1-15-SG1-2016-00002 sz. „Gyík Utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése”; TOP-6.2.1-16-SG1-2018-00004 sz. „Bölcsődefejlesztési Program Szegeden – Gyík Utcai Bölcsőde korszerűsítése”) szeretné megvalósítani.
A Beruházó felújítási törekvése, hogy a 94 férőhelyes bölcsőde mind műszakilag, mind energetikailag olyan létesítménnyé válhasson, ami gazdaságosan üzemeltethető, illetve illeszkedni tudjon a mai kor színvonalához.
A tervezett felújítás az alábbi beruházási elemeket tartalmazza:
1. Mosdók, vizesblokkok felújítása (felnőtt és gyermek): a vizesblokkokban a padlóburkolatok, oldalfali csempeburkolatok elbontásra kerülnek, helyettük új burkolatok kerülnek kialakításra, csúszásmentes felületekkel.
2. Csoportszobák, gazdasági blokk, egyéb helyiségek és folyosók felújítása (festés, átépítés): a foglalkoztatókban, tornateremben, étkezőben, sószobában, tanulószobában a padlóburkolatok elbontásra kerülnek, helyettük új, antisztatikus PVC burkolatok kerülnek kialakításra. Ezen túl racionális szempontok alapján, illetve a bölcsőde dolgozóinak igényei, valamint akadálymentesítési követelmények miatt egyes helyiségek összevonásra, vagy átépítésre kerülnek.
3. Terasz árnyékolás: a termek természetes „hűtését” segíti elő, mivel légkondicionáló rendszer kiépítése nem tervezett.
4. Udvari burkolatok javítása, udvar rendezés, kerékpártároló kialakítása: az udvar, játszóterületek járófelületeinek megújítása, biztonságossá tétele, valamint egy kerékpártároló kialakítása tervezett.
5. Gépészeti munkák, víz-és csatornarendszer felújítása: mivel a beruházás során a használati hideg- és melegvíz ellátó hálózat is átalakításra kerül, így a kapcsolódó szükséges víz-és csatornarendszer felújítási munkákat is el kell végezni. Az új fogyasztókat be kell kötni az elvezető hálózatra, a csapadékvíz- és az épületen belüli szennyvíz hálózat felújításával, így a teljes belső rendszer felújításra kerül.
6. Elektromos felújítási munkák a villámvédelmi rendszer kiépítéséhez: villámhárító telepítése és kapcsolódó elektromos szerelési munkálatok.
7. Tűzjelző rendszer kialakítása.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 3. negyedév
A projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-16-SG1-2018-00004

 

Bölcsődefejlesztési Program Szegeden – I. ütem; Gyík utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése

erfa2
A Kedvezményezett neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Konzorciumi partner:
A projekt címe: Bölcsődefejlesztési Program Szegeden- I. ütem; Gyík utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése
A szerződött támogatás összege: 153.999.174,-Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tartalmának bemutatása: A felújítandó Gyík Utcai Bölcsőde egy iparosított technológiával épített földszintes, távfűtéses épület, melynek hasznos alapterülete 1.148 m2. Az előzetes energetikai felülvizsgálat eredményei azt mutatják, hogy energiafogyasztása az elvárthoz képest magas, és ez jelentős üzemeltetési költséget eredményez.
A tervezett energetikai korszerűsítés az alábbi beruházási elemeket tartalmazza:
1. Külső határoló szerkezetek korszerűsítése: megvalósul a teljes homlokzati hőszigetelés, a korszerűtlen homlokzati nyílászárók cseréje és a tetőfödém hő- és vízszigetelése.
2. Hagyományos energiahordozó alapú fűtés korszerűsítése. – A távfűtéses épületegyüttesben az elavult hőközpont felújítására van szükség. Megfelelő hőszigetelésű új csővezetékek, szerelvények, keringető szivattyúk és osztó-gyűjtők lesznek. Kicserélik a fűtési csővezetékeket és a radiátorokat. Új erős- és gyengeáramú rendszereket alakítanak ki az épületgépészet működtetéséhez.
3. Napelemes rendszer kialakítása (HMKE) – Háztartási méretű napelemes energiahasznosító rendszer kerül kiépítésre a lapostetőn elhelyezett napelemekkel. Ehhez kapcsolódóan elkészülnek a szükséges tartószerkezetek, elektromos vezetékek és berendezések, az ad-vesz mérőhely.
4. Meglévő kül- és beltéri elektromos és világítási rendszerek korszerűsítése. – Megvalósul a bölcsődeépület belső elektromos hálózatának részleges felújítása a szükséges vezetékekkel, szerelvényekkel és alacsony energiafogyasztású, megfelelő fényerősségű világítótestekkel.
5. Megvalósul a projektarányos akadálymentesítés. A beruházás eredményeképpen csökken az éves energiaigény, – csökken a károsanyag kibocsátás – tisztább és egészségesebb lesz a környezet – komfortosabbá válik a bölcsődeépület.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 3. negyedév
A projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-15-SG1-2016-00002