Óvodafejlesztési Program Szegeden- I. ütem; Garam utcai óvoda családbarát korszerűsítése

erfa2
A Kedvezményezett neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Konzorciumi partner:
A projekt címe: Óvodafejlesztési Program Szegeden- I. ütem; Garam utcai óvoda családbarát korszerűsítése
A projekt teljes összege (bruttó): 338.381.031,-Ft
A szerződött támogatás összege (bruttó): 193.594.212,-Ft
Önkormányzati önerő összege (bruttó): 144.786.819,-Ft
A projekt tartalmának bemutatása: A Garam Utcai Óvoda 1985-ben épült lakótelepi környezetben, az Új-Rókusi városrészben. Parkosított nagy udvarral rendelkezik. Jelenleg 6 óvodai csoporttal működik. Átfogó korszerűsítésre, felújításra azonban építése óta nem került sor. Az Óvoda jelenleg korszerűtlen épületben működik, üzemeltetési költségei magasak, cél a hatékony, energia gazdaságos felújítás és energetikai rendszerének kiépítése. A kivitelezés, felújítás során megvalósításra kerül az előírt projektarányos akadálymentesítés (pl.: akadálymentesített bejárat, akadálymentes mosdó) valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedően.
Az óvoda felújítása során az alábbi műszaki,infrastrukturális fejlesztést kívánjuk a felhívás keretén belül megvalósítani:
– homlokzati nyílászárók cseréje
– a csoportszobáknál árnyékolás kialakítása, ahol szükséges, ott szúnyogháló alkalmazása
– az épület homlokzatának hőszigetelése
– lapos tető felújítása
– tetőfödém hő- és vízszigetelése
– nyaktagok teljes elbontása, olyan új határoló szerkezetek építése, amelyekben megfelelő a hő- és vízszigetelés
– új bejárati előtetők és akadálymentes rámpa építése
– a létesítmény vizesblokkjai teljes felújításra kerülnek, új szaniterek, csaptelepek kerülnek elhelyezésre
– az óvoda természetes szellőztetését a szükséges helyeken gépi szellőztetéssel kell kiegészíteni – új akadálymentes szülői, dolgozói illemhely, valamint egy csoportszobához tartozó akadálymentes vizesblokk létesítése
– az épület belső burkolatcseréje
– az épület belső felújító festése
– az udvari járdaburkolatok megújítása, új térburkolat az akadálymentesítés biztosítása és balesetveszély csökkentése érdekében
– a távfűtéses épületegyüttesben az elavult hőközpont felújítása
– az óvodaépület belső elektromos hálózatának szükséges mértékű rekonstrukciója.
A projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-15-SG1-2016-00005