Június 22, szombat,
Paulina, Tamás

Szeged Megyei Jogú Város hivatalos weboldala

June 22, szombat,
Paulina, Tamás
0 °C
0 °C / 0 °C

Dokumentumok

Rövid összefoglaló - a 251/2023. (XI.17.) Kgy. sz. határozattal, valamint a 18/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott településrendezési eszközökhöz
Megtekintés
Rövid összefoglaló - 6/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott településrendezési eszközének módosítása
Megtekintés
Elfogadásról szóló jegyzőkönyv - 6/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott településrendezési eszközének módosítása
Megtekintés
6/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott településrendezési eszközének módosítása
Megtekintés
Lakossági fórum (2024. január 24.) - Településrendezési eszköz tervezete
Megtekintés
Rövid összefoglaló Szeged Megyei Jogú város településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 34/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
Megtekintés
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelete
Megtekintés
208/2022. (X. 07.) Kgy. sz. határozat
Megtekintés
206/2022. (X. 07.) Kgy. sz. határozat
Megtekintés
209/2022. (X. 07.) Kgy. sz. határozat
Megtekintés
Rövid összefoglaló (Szeged, Bakay Nándor utca – Vásárhelyi Pál út – Kálvária sgt. – vasútvonal által határolt területre vonatkozóan)
Megtekintés
Felülvizsgálati dokumentáció
Megtekintés
Véleményezési anyag (tervlap) - 2022.05.24.
Megtekintés
Környezeti értékelés Szeged MJV Településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához, 2018-2019. évi karbantartásához
Megtekintés

További mappák

Szeged MJV Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának felülvizsgálata (2022) - véleményezési anyagok

Megtekintés

SZÉSZ anyagai

Megtekintés
Kulturális események
Kulturális események
Tovább
Soron következő fogadóórák
Soron következő fogadóórák
Tovább
Egyéb események, határidők
Egyéb események, határidők
Tovább

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (pályázat)

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Közgazdasági Iroda határozatlan időre szóló pénzügyi-számviteli ügyintéző posztjára     Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, továbbá a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, a) felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi szakképesítés     b) gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi szakképesítés.   A munkakör betöltésénél előnyt jelent: mérlegképes könyvelő szakképesítés, közigazgatásban szerzett gyakorlat, felhasználói szintű számítógépes ismeret.   Az ellátandó feladatok ismertetése: A pénzügyi-számviteli ügyintéző feladatkörébe tartozik a kötelezettségvállalások, bejövő számlák alaki és tartalmi ellenőrzése, rögzítése, kontírozása és utalása; a kimenő számlák kiállítása, a vevői és szállítói folyószámlák naprakész vezetése; főkönyvi egyenlegek analitikus alátámasztása.   Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.   A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 30., elbírálásának határideje: 2024. július 31., benyújtásának módja: elektronikus úton az acs.gabor@szeged.eu e-mail címre történő megküldésével. Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás leghamarabb 2024. augusztus 1. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.   A pályázathoz csatolni kell: motivációs levelet (bruttó bérigény megjelölésével), a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el), az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el), iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolatát (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást) az alábbiak szerint: amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni, amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.
Tovább
összes álláshirdetés