Felhívás – díszdiplomások köszöntése

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
várja azon szegedi állandó lakóhellyel rendelkező,
nyugdíjas pedagógusok

jelentkezését, akik
50, 60, 65, 70 vagy 75 évvel ezelőtt
kapták óvónői, tanítói, tanári oklevelüket.
 

Az önkormányzat a díszoklevél (arany, gyémánt, vas, rubin, gránit) adományozásához a jelentkezők kérelmét felterjeszti az illetékes felsőoktatási intézményhez.

A kérelem benyújtásának határideje:

2016. március 18.

Az aranyoklevél várományosának (aki oklevelét 50 évvel ezelőtt – 1966. évben – vette át) kérelméhez csatolandó dokumentumok: 

  • rövid önéletrajz (szakmai életút, munkásság bemutatása)
  • eredeti oklevélről másolat, valamint
  • az utolsó munkahely igazolása, illetőleg javaslata (ennek hiányában legalább 30 év, pedagógusi pályán eltöltött idő igazolása).

A gyémánt, vas, rubin és gránit diploma kérelemhez az önéletrajz mellé a korábbi díszoklevél másolata csatolandó.

A felsőoktatási (jogutód) intézmény a kérelmet a fenti okmányok megléte esetén fogadja, és dönt a díszoklevél adományozásáról.

Az érintettek a díszoklevél adományozásával kapcsolatban felvilágosítást kérhetnek:
SZMJV Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály
Szeged, Széchenyi tér 11. 62/564-179