Felhívás a “Szeged Kultúrájáért” díj kitüntetésre való ajánlásra

Az Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 24/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet szabályozza a Szeged Kultúrájáért díj adományozását. Eszerint:
Szeged Kultúrájáért díj adományozható tevékenységük révén Szegedhez kötődő személyeknek, akik Szeged város kulturális közéletében meghatározó személyiségek, illetve érdemeket szereztek a kulturális örökségek megóvásában, tevékenységükkel, alkotásaikkal országos és nemzetközi elismerést szereztek, ezzel is hozzájárulva Szeged város értékeinek gyarapításához.
Évente legfeljebb kettő Szeged Kultúrájáért díj adományozható. A díj aranygyűrűből és oklevélből áll. Az aranygyűrű egy pecsétgyűrű, melynek a fejrészvésetében Szeged címere és az adományozás éve látható. Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a közgyűlési határozat számát, a kitüntetett nevét, az adományozás időpontját, a polgármester és a jegyző aláírását.
A Szeged Kultúrájáért díjra érkezett javaslatokat a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság véleményezi, ezt követően a javaslatokat a polgármester terjeszti a közgyűlés elé.

A díj a magyar kultúra napjához (január 22.) kapcsolódó ünnepségen kerül átadásra.

Kérem, hogy a város kulturális intézményei és szervezetei tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy kiket tartanak érdemesnek a díjra.

A javaslatokat 2021. november 12-ig – részletes szakmai indoklással – a Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályára lehet eljuttatni írásban (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) vagy e-mailben a szaz.krisztina@szeged.eu címre.

Szeged, 2021. október 6.

Dr. Botka László
polgármester