Felhívás a Kölcsey-érem kitüntetésre való ajánlásra

Minden évben január 22-én, azon a napon, amelyen 1823-ban Kölcsey Ferenc megírta nemzeti himnuszunkká lett versét, ünnepeljük a magyar kultúra napját. E nap egyszersmind a szegedi kultúra napja is. Hagyományosan ezen a napon adja át Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szeged Kultúrájáért díjat a közgyűlés által arra érdemesnek tartott személyeknek.

A magyar kultúra napján alkalmat kívánunk találni arra is, hogy a szegedi kultúrát éltető alkotóknak, előadóknak, kultúraközvetítőknek, szervezőknek, mecénásoknak és mind-azoknak, akik munkájukkal fenntartják, művelhetővé, fogyaszthatóvá és gyarapíthatóvá teszik városunk kultúráját, köszönetet mondjunk. Egy ünnepség keretében természetesen nincs mód arra, hogy mindazokat kitüntessük, akik arra érdemesek. Ezért a legjellemzőbb kulturális vagy művészeti ágak egy-egy képviselőjének személyén keresztül kívánunk köszönetet mondani az egész, kulturális munkát végző szegedi társadalomnak. Ezeket a személyeket a szakma javaslata alapján kívánjuk kiválasztani és köszönteni egy Kölcsey-érem átadásával.

Kérjük, hogy a szakmájukba tartozók közül egy személyre tegyenek javaslatot legkésőbb 2021. december 15-ig.

A javaslat mellé egy rövid, a javasolt személy címét, e-mail címét és telefonszámát tartalmazó, a méltatott kulturális tevékenységét kellően bemutató indoklást, ismertetőt, laudációt stb. kérünk a szaz.krisztina@szeged.eu e-mail címre.

Csak indoklással beküldött javaslatot áll módunkban figyelembe venni.

2021. november 16.

Dr. Botka László
polgármester