FELHÍVÁS

Tisztelt Adózó/Felhasználó!

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, 2019. április 3-tól Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozott az ASP országos adórendszerhez, mely szakrendszer biztosítja majd az önkormányzatok hatáskörébe tartozó központi és helyi adók, az adók módjára behajtandó köztartozások, díjak, valamint pótlékok, bírságok, továbbá a közigazgatási hatósági eljárási illeték nyilvántartását, elszámolását, kezelését, lehetővé teszi a helyi adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ügyek elektronikus úton történő intézését.

A nyomtatványok beküldése az E-adórendszerből továbbra is biztosított.

Az E-adó rendszerben korábban rögzített meghatalmazások az ASP Adó és Elügy rendszerekbe áttöltésre kerültek.

Az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu) van lehetőség új meghatalmazás rögzítésére és benyújtására, valamint az adófolyószámlák egyenlegeinek lekérdezésére.

Minden Adózótól szíves türelmet kérünk a bevezetés során tapasztalható kellemetlenségért!

Szeged, 2019. április 5.

Dr. Martonosi Éva
jegyzői hatáskörben eljáró,
jegyzői feladatokat helyettesként ellátó
általános aljegyző

asp-ado