E-KERESETLEVÉL

Tájékoztatjuk, hogy 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata, valamint a jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben a 2015. évi CCXXII. törvény alapján a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, a jogi képviselővel eljáró fél, és a közigazgatási szerv részére kötelező a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás. Ezekben a perekben a keresetlevelet elektronikus úton az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala elkészítette saját, közigazgatási és birtokvédelmi perekben alkalmazandó ÁNYK űrlapjait.

Az elektronikus kapcsolattartás folyamata:

 • Kormányablakokban Ügyfélkapu regisztráció elvégzése (ha a gazdálkodó szerv rendelkezik Hivatali kapuval, akkor az ő esetükben Hivatali kapun keresztül is történhet a kapcsolattartás),
 • Általános Nyomtatványkitöltő (továbbiakban ÁNYK) program telepítéséhez szükséges a java program megléte, a legfrissebb verzió elérhetősége:
  http://java.com/en/download/windows_xpi.jsp
 • Általános Nyomtatványkitöltő (továbbiakban ÁNYK) program telepítéséhez itt található segítség http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok
 • a szükséges űrlap letöltése a szegedvaros.hu/ekereset honlapról,
 • űrlapok telepítése az ÁNYK segítségével
 • az űrlapon és a csatolni kívánt mellékleteken minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás vagy bélyegző elhelyezése, vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatás igénybevétele az ÁNYK programból, (Ügyfélkapus azonosítás szükséges)
 • az űrlap és az esetlegesen csatolt mellékletek beküldése az ügyfélkapun keresztül

  E-NYOMTATVÁNYOK
  az elektronikus kapcsolattartáshoz: