Május 29, hétfő,
Magdolna, Magda

Szeged Megyei Jogú Város hivatalos weboldala

May 29, hétfő,
Magdolna, Magda, Ervin, Léna
0 °C
0 °C / 0 °C

Dr. Frankó Judit

fog-és szájbetegségek, fogszabályozás
Rendelő címe
Felső Tisza- part 19-20
Körzetszám
25
Kapcsolat
+36-62-431-685
Helyettesített orvosok
Dr. Csákvári Géza, Dr. Simon-Fiala Donát

Rövid leírás

Szántó dr. és társa Bt.

Rendelési idő

Normál

H,SZ:
13.00 – 19.00
K, CS, P:
08.00 – 14.00

Helyettesek

Dr. Csákvári Géza
fog- és szájbetegségek
Dr. Simon-Fiala Donát
fogorvos, konzerváló fogászat és fogpótlástan
Dr. Kolozsvári Zsanett
Vissza
Kulturális események
Kulturális események
Tovább
Soron következő fogadóórák
Soron következő fogadóórák
Tovább
Egyéb események, határidők
Egyéb események, határidők
Tovább

Pályázati referens (pályázat)

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Fejlesztési Iroda határozatlan időre szóló pályázati referens posztjára   Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, valamint a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, nemzetközi kapcsolatok szakértő végzettség vagy településfejlesztő geográfus szakképzettség vagy közgazdász szakképzettség.   A munkakör betöltésénél előnyt jelent: felsőfokú angol nyelvvizsga, európai uniós pályázatokkal kapcsolatos gyakorlat, közigazgatási gyakorlat, számítógép felhasználói szintű ismerete.   Az ellátandó feladatok ismertetése: A pályázati referens munkakörébe tartozik elsődlegesen közvetlen elérésű nemzetközi pályázatok előkészítésében és lebonyolításában való közreműködés; hazai pályázatok és uniós támogatási kérelmek előkészítésében és lebonyolításában való közreműködés; nyertes pályázat vagy támogatás esetén a támogatási szerződések előkészítése, a megvalósítás, a támogatási szerződésben foglaltak betartásának figyelemmel kísérése; a támogatóval, egyéb projekt szereplőkkel történő kapcsolattartás; az időközi, záró és utánkövetési időszakról szóló beszámolók elkészítése; az általános városfejlesztési tervek, programok kidolgozásában, megvalósításuk előkészítésében történő közreműködés.   Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.   A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 6., elbírálásának határideje: 2023. június 9., benyújtásának módja: elektronikus úton: az acs.gabor@szeged.eu e-mail címre történő megküldésével.   Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás leghamarabb 2023. június 12. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.   A pályázathoz csatolni kell: motivációs levelet (bruttó bérigény megjelölésével), a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el), az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el), iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolatát (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást) az alábbiak szerint: amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni, amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.
Tovább

Közlekedési referens (pályázat)

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Fejlesztési Iroda határozatlan időre szóló közlekedési referens posztjára   Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, valamint a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, közlekedésmérnök szakképzettség vagy építőmérnök szakképzettség.   A munkakör betöltésénél előnyt jelent: szegedi közlekedési út- és közösségi közlekedési hálózat ismerete, európai uniós pályázatokkal kapcsolatos gyakorlat, kivitelezésben szerzett tapasztalat, közigazgatásban szerzett gyakorlat, felsőfokú vagy középfokú angol nyelvvizsga.   Az ellátandó feladatok ismertetése: A közlekedési referens munkakörébe tartozik Szeged Megyei Jogú Város közlekedési hálózatának fejlesztéséhez kapcsolódó koncepciók elkészítésében való közreműködés, a közlekedési tárgyú pályázatokhoz, beruházásokhoz szükséges tervek elkészíttetése, engedélyeztetése, a beruházás előkészítése (beszerzési/közbeszerzési eljárásokban való szakmai közreműködés) koordinálása, lebonyolítása, az önkormányzat érdekeinek képviselete a beruházás folyamata során. Helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések kezelése, módosításának előkészítése.   Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.   A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 6., elbírálásának határideje: 2023. június 9., benyújtásának módja: elektronikus úton: az acs.gabor@szeged.eu e-mail címre történő megküldésével.   Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás leghamarabb 2023. június 12. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.   A pályázathoz csatolni kell: motivációs levelet (bruttó bérigény megjelölésével), a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el), az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el), iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolatát (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást) az alábbiak szerint: amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni, amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.
Tovább

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár - igazgató (pályázat)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS   Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (6720 Szeged, Dóm tér 1-4.) igazgatói munkakörének   betöltésére, 2023. november 1-től 2028. október 31-ig tartó 5 éves határozott időre szóló munkaviszony keretében vezető állású munkavállalóként.   Az intézményvezető vezető állású munkavállalóként munkaviszony keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint végrehajtja a fenntartó által hozott döntéseket.   A pályázati feltételek: a) szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, b) a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret, c) a pályázó végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlat fennállása, d) a pályázó végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése, melynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, továbbá projektekben való részvétel igazolásával, e) büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt,   A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot (a pályázó pontos személyi adataival és elérhetőségeivel), az intézmény vezetésére vonatkozó programot – szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.   A pályázathoz csatolandó: 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll a pályázó, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata, KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret igazolása, mely történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás csatolásával, az ötéves szakmai gyakorlat, valamint a vezetői gyakorlat igazolása, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység igazolása (kutatási, publikációs vagy oktatási munkák, illetve projektekben való részvétel felsorolásával, bemutatásával), nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 211. §-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, nyilatkozat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételéről, valamint arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés/bizottság nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja a pályázat elbírálását és a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 4. §-ában foglalt képzési kötelezettségnek eleget tesz vagy tett.   A nyilatkozatokhoz szükséges nyomtatványok, valamint az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhetők el: https://www.szegedvaros.hu/egyeb-dokumentumok/szemelyzeti-osztaly-dokumentumai/somogyi-karoly-varosi-es-megyei-konyvtar-igazgatoi-munkakorenek-palyazati-anyagai   Javadalmazás: bruttó 708.000,-Ft/hó.   A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 5.   A pályázat benyújtásának módja: a pályázat Szeged Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve a Polgármesteri Hivatal Személyzeti Osztályán (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) nyújtható be. A pályázat iránt érdeklődők részére a pályázat elkészítéséhez a Személyzeti Osztály (tel.: 62/564-412) nyújt tájékoztatást.   A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az érvényes pályázati anyagot benyújtó pályázókat a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról a fenti szakbizottság véleményét mérlegelve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) dönt. A vármegyei hatókörű városi könyvtárnál az intézményvezetői munkakör betöltéséhez a kultúráért és innovációért felelős miniszter egyetértése szükséges.   A pályázat elbírálásának határideje: a szakmai bizottság véleményezését követően a Közgyűlés soron következő ülése. A pályázat elbírálásáról a pályázók a Közgyűlés döntését követően kapnak értesítést.
Tovább

Pályázat (igazgatási ügyintéző)

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet az Igazgatási Iroda határozott időre szóló igazgatási ügyintéző posztjára   Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, valamint a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, jogász szakképzettség. A munkakör betöltésénél előnyt jelent: ASP iktatási szakrendszer ismerete, felhasználói szintű informatikai ismeretek, közigazgatásban szerzett többéves tapasztalat. Az ellátandó feladatok ismertetése: Az igazgatási ügyintéző munkakörébe tartozik a birtokvédelmi eljárások lefolytatása, Szeged város név- és címerhasználata engedélyezésének előkészítése, közterület elnevezésekkel kapcsolatos előterjesztések előkészítése, ingatlanközvetítői, ingatlan-vagyon értékelő és közvetítői tevékenységet folytatók nyilvántartásba vételével és hatósági ellenőrzésével kapcsolatos eljárások lefolytatása, művelési kötelezettség teljesítésének belterületen történő ellenőrzése, parlagfű/allergén gyomnövény miatti bejelentések kivizsgálása, állatvédelmi, és vadkárral kapcsolatos eljárások lefolytatása, hagyatéki eljárások lefolytatása. Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár. A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 6., elbírálásának határideje: 2023. június 9., benyújtásának módja:  elektronikus úton: az acs.gabor@szeged.eu e-mail címre történő megküldésével Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás leghamarabb 2023. június 12. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A kinevezés határozott időre, fizetés nélküli szabadság miatti helyettesítés időtartamára szól, előreláthatóan 2025. novemberig. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele. A pályázathoz csatolni kell: motivációs levelet (bruttó bérigény megjelölése), a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el), az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el), iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, illetve a jogász szakképzettség megszerzéséhez szükséges államvizsga/záróvizsga letételének igazolása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolatát (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást) az alábbiak szerint:  - amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni,  - amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.
Tovább
összes álláshirdetés