Bölcsődefejlesztési Program Szegeden – I. ütem; Dobó Utca Bölcsőde korszerűsítése

erfa2
A Kedvezményezett neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Konzorciumi partner:
A projekt címe: Bölcsődefejlesztési Program Szegeden – I. ütem; Dobó Utca Bölcsőde korszerűsítése
A szerződött támogatás összege: 44.642.932,- Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tartalmának bemutatása: A Dobó utcai Bölcsőde Szeged Város egyik legrégebbi bölcsődéje, Szeged-Alsóvároson található. 1953. utolsó negyedévében nyitotta meg kapuit. A bölcsődét befogadó épület 1867-ben épült, az 1879-es árvíz romba döntötte, újjáépítésére 1882-ben került sor. A régi építésű épület hőmegtartása rossz, a kor mai követelményeinek nem megfelelő. Az Önkormányzat felújítási törekvése, hogy a 30 férőhelyes bölcsőde mind műszakilag, mind energetikailag olyan létesítménnyé válhasson, ami gazdaságosan üzemeltethető, illetve illeszkedni tudjon a mai kor színvonalához. A tervezett fejlesztés keretén belül önállóan támogatható tevékenységként megvalósul az intézmény infrastrukturális felújítása, amely elsősorban energia megtakarítást eredményező beavatkozásokat jelent. Ezek az alábbiakat jelentik:
– az épület teljes homlokzatának utólagos hőszigetelés,
– padlásfödém utólagos hő- és vízszigetelése,
– pincefödém utólagos szigetelése,
– homlokzati nyílászárók cseréje,
– vizesblokkok felújítása,
– új akadálymentes illemhely és mosdó kialakítása
– épületgépészeti berendezések korszerűsítése
– elektromos hálózat felújítása.
Az energetikai korszerűsítésen felül megvalósul esztétikai felújítás is:
– padlóburkolatok cseréje,
– helyiségek festése,
– udvari járdaburkolatok cseréje.
Emellett megtervezésre került az épület akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása az udvar felől egy felhajtórámpa segítségével. A projekt kertén belül az intézmény által igényelt eszközök beszerzésére is sor kerül, mely tartalmaz udvari játszóeszközök és bútorok beszerzését a meglévő, elhasználódott eszközök helyett, illetve kiegészítésükre.
A projekt kezdési dátuma: 2016. október 10.
A projekt befejezési dátuma: 2017. július 26.
A projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-15-SG1-2016-00002
Egyéb:

 

Átadták a felújított Dobó utcai Bölcsődét

Szeged MJV Önkormányzata a 2014-2020-as Terület- Településfejlesztési Operatív Program – TOP-TOP-6.2.1 keretében a Dobó utcai bölcsőde felújítására a Támogató döntése alapján 44.642.932,- Ft összegű támogatást nyert, melyhez Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata további bruttó 8.530.171,- Ft biztosított ahhoz, hogy az infrastrukturális fejlesztés további elemekkel bővülhessen. A teljes projekt méret: bruttó 53.427.103,- Ft.
A Dobó utcai bölcsőde felújítási munkái okán szükségessé vált az épület teljes kiürítése, az itt gondozott gyermekek ideiglenes a Siha közi bölcsődében helyezték el.
A kivitelezés közbeszerzési eljárás nyertes cége a DOMI Épületgépészeti Kft. lett. A kivitelezési munkálatokat 90 naptári napos, azaz 3 hónap teljesítési határidővel 49.293.128,- Ft összegért vállalta és határidőre teljesítette.
A műszaki ellenőrzési feladatokat Szerencsés Gyula – Építőmérnöki Iroda Egyéni Vállalkozás- látta el.
A Dobó utcai bölcsőde Szeged Város egyik legrégebbi bölcsődéje, Szeged – Alsóvároson található. 1953. utolsó negyedévében nyitotta meg kapuit. A bölcsődét befogadó épület 1867-ben épült, az 1879-es árvíz romba döntötte, újjáépítésére 1882-ben került sor. A régi építésű épület hőmegtartása rossz volt, a kor mai követelményeinek nem megfelelő. Az Önkormányzat felújítási törekvése az volt, hogy a 30 férőhelyes bölcsőde mind műszakilag, mind energetikailag olyan létesítménnyé váljon, ami gazdaságosan üzemeltethető, illetve illeszkedni tud a mai kor színvonalához.
Az épület a Dobó utcai óvodával egy épülettömböt alkot, 1953-ban helyezték üzembe, azóta változatlan kialakítással működik. Funkcionálisan két részre választható az épület, a három foglalkoztató, sószoba, valamint fedett teraszra és a hozzájuk szorosan kapcsolódó egyéb kiszolgáló funkciók mellett a pinceszinten, és egy kisebb helyiségben raktározás történik.
A beruházás során kisebb épületszerkezeti változtatások történtek, fő hangsúlyt a homlokzati és födém hőszigetelés, nyílászáró csere, akadálymentes megközelíthetőség, burkolatcsere kapott.
A homlokzati hőszigetelés az utcafront kivételével 14 cm expandált polisztirol, tűzszakaszolásnál 14 cm kőzetgyapot hőszigetelést kapott, az utcafronton 3 cm vastagon modern hőszigetelő vakolat került, amire 10 cm grafitos expandált polisztirol hőszigetelés készült, tűzszakaszolásnál 10 cm kőzetgyapot hőszigetelést kapott.
A padlástérben a födémre 25cm vastag kőzetgyapot anyagú új hőszigetelés került, a pincefödém alsó felületére 8 cm utólagos hőszigetelés építettek be. A sószoba lapos tetejének hőszigetelését új 20 cm vastag kőzetgyapot hőszigeteléssel javult, a csapadékvíz elvezetés modernizálásával.
Az energia megtartás miatt a homlokzati ablakokat szakaszosan ki kellett bontani, helyette modern nyílászárók kerültek beépítésre. A pinceablakok új acél szerkezetű ablakokra cserélődtek.
A három foglalkoztatóból korábban csak egyből lehet a fedett teraszra kijutni, ezért az egyik foglalkoztatóban az egyik ablak helyett hőszigetelt műanyag ajtó építettek be a parapetfal kibontása után. Így két foglalkoztatóból közvetlenül, egyből pedig közlekedőn keresztül lehet elérni a fedett teraszt.
Megtörtént a több évtizedes épületgépészeti berendezések korszerűsítése és az elektromos hálózat felújítása. Az energetikai korszerűsítésen felül megvalósult az esztétikai felújítás is: a vizesblokkokban a padlóburkolatok, oldalfali csempeburkolatok, egyéb közösségi terekben, a foglalkoztatókban a padlóburkolatok elbontásra kerültek, helyettük új burkolatok kerültek lefektetésre. Az elhasználódott belső ajtók újra cserélték, a meglévő festett falfelületek átcsiszolás, és megfelelő előkészítés után megújító festést kaptak.
Az akadálymentes megközelíthetőség az épület hátsó udvari bejárata felől, emelőpad segítségével került biztosításra. Új akadálymentes illemhely és mosdó alakítottak ki a meglévő vizesblokkok áthelyezésével. Az épület előtt, egy betonozott, akadálymentes parkoló épült. Az udvari járdaburkolatok megújultak.
A projekt keretén belül az intézmény által igényelt eszközök beszerzésére is sor került, mely tartalmaz udvari játszóeszközök és bútorok beszerzését a meglévő, elhasználódott eszközök helyett, illetve azok kiegészítésére több, mint egy millió forint értékben.

Kapcsolódó cikk:
http://szeged.hu/hirek/33828-atadtak-a-felujitott-dobo-utcai-bolcsodet.html