July 07, csütörtök,
Apollónia, Vilibald, Bene
description

Szegedváros

July 07, csütörtök,
Apollónia, Vilibald, Bene
weather mood
0 °C
0 °C / 0 °C

Aranyoldalak

Prof. Dr. Wollemann Mária, orvos

Díszpolgárok
1923. július 6-án született Budapesten. Orvosi tanulmányait 1941-ben a szegedi egyetemen kezdte. Szent-Györgyi Albert tanítványa volt, aki emlékei szerint a legdemokratikusabbnak számított az akkori egyetemi professzorok közt, előadásai szakmailag nagyon magas színvonalúak, ugyanakkor egyszerűek és közérthetőek voltak. Wollemann Máriát Budapesten 1947-ben avatták orvosdoktorrá a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen, ahol summa cum laude eredménnyel végzett. 1946-47-ig a szegedi, majd 1948-49-ig a budapesti Orvostudományi Egyetemen dolgozott a Gyógyszertani, Anatómiai, Orvosvegytani és az MTA Biokémiai Intézetekben. 1954-1970-ig az Országos Idegsebészeti Intézetben. 1971-óta az SZBK Biokémiai Intézetében dolgozott, ahol kezdetben csoportvezetői, majd igazgatóhelyettesi és 1978-83-ig igazgatói funkciót töltött be. Az Orvostudományok Doktora címet a „Biochemistry of Brain Tumours” című könyvével nyerte el, melyet McMillan Press London, a University Park Press Baltimore és az Akadémiai Kiadó közösen jelentetett meg 1974-ben. Hosszabb külföldi tanulmányúton a Berlini Humboldt Egyetem Gyógyszertani Intézetében volt 1956-57-ben, a New Yorki Montefiore Hospital Department of Anesthesiology-ban 1963 és 1964 között, illetve a párizsi Hôpital Boucicaut Laboratoire d’Eutonologie-ben 1966-ban. Felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik angol, német és francia nyelvből. Az SZBK Biokémiai Intézetben töltött időben elsősorban opiát receptorokkal foglalkozott munkatársaival. Ebből a tárgykörből számos közlemény, konferencia, workshop született és ilyen jellegű kutatások jelenleg is folynak. Munkáját több kitüntetéssel ismerték el. 1977-ben Akadémiai Díjat, 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét, 2003-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét kapta. Városunk 2017-ben Szeged nemzetközi kapcsolataiért emlékéremmel ismerte el munkáját.

S.Em.R. Gyulay Endre

Díszpolgárok
Szeged-Csanádi megyéspüspök (1930 - ) 1930. szeptember 17-én született Battonyán. Teológiai tanulmányait 1948-52. között végezte Szegeden a Hittudományi Főiskolán. A szegedi Dómban szentelték pappá 1951. október 21-én. Segédlelkészként tevékenykedett 1953-55. között Röszkén, majd 1955-től 1957-ig Ásotthalmon, 1957-től 1960-ig Gyulán Kinevezett plébános 1960-63-ig Domaszéken, 1963-70-ig Mezőhegyesen, majd templomigazgató 1970-től 1972-ig Makón. 1972-től retorika tanár és lelki igazgató a Hittudományi Főiskolán és a Papnevelő Intézetben. Tanárként is oktatott, szervezte az ijfúsági pasztorációt az egyházmegyében. Az ő munkálkodása nyomán született meg a Szent Gellért Napi Katolikus Ijfúsági Találkozó, előbb a Tarján városi plébánián, majd a Dómban. Tanított a levelező teológián is. 1983-ban Rókuson lett plébános, ahol a templomot és a plébánia épületét tataroztatta és a szegények pasztorációjával foglalkozott. 1987. július 4-én II. János Pál Szeged-Csanádi megyéspüspökké nevezte ki. 1988-ban a Szent István napi ünnepségeket szervezte meg Szegeden. 1989-től segítette a szerzetesek Szegedre történő visszatérését. A ferencesek az ő közreműködésével kapták vissza alsóvárosi kolostorukat, a piaristák és az iskolanővérek újra megnyitották középiskolájukat a városban, valamint újra megtelepedtek Szegeden a jezsuiták, akik a szegedi felsőoktatásban tevékenykedtek. 1993-tól a Magyar Katolikus Püspöki Kar alelnöke és az egyházi ingatlanokat rendező kormánybizottság tagja. Közéleti író, számos újságban írt aktuális közéleti cikkeket és TV nyilatkozatai kapcsán a magyar püspökök közül a legismertebb közéleti szereplővé vált. 1993-ban a Délmagyarország napilap által megtartott közvélemény kutatás szerint Szegeden az év embere címet kapta. Kezdeményezte a MKPK "Igazságosabb és emberibb világot" című országos körlevelének megalkotását és vezette az ezzel kapcsolatos vitát. 1995-ben megrendezte a Szeged-Csanádi egyházmegye zsinatát, megalkotta annak pasztorációs tervét. Püspöksége alatt épület a 100 fős értelmi fogyatékosok otthona a Kálvária sugárúton, Domaszék-Zöldfáson pedig egyházmegyei lelkigyakorlatos centrum létesült. 1989-90-ben az Erdélybe irányuló európai segélyakció vezetője. Tevékenyen részt vett az 1991-es pápalátogatás előkészítésében. 1993-ban megszervezte az egyetemi lelkészséget a városban. 1994-ben egyházmegyei krízismegoldó otthont hoz létre. Ugyanebben az évben nyílt meg a Szent Imre Egyetemi Kollégium a Londoni körúton. Püspöksége idején számos templom épült az egyházmegyében, többek között Domaszéken, Szent Mihály telepen. Szorgalmazta a szegedi Dóm felújítását. 2000-ben évtizedekig tartó előkészület után kiadta a Szent Gellért püspök Deliberationes című művét.

Straub F. Brunó, biokémikus

Díszpolgárok
(1914 - 1996) Straub F. Brunó Nagyváradon született 1914. január 5-én. Egyetemi tanulmányait Szegeden kezdi, először az orvoskaron, majd a természettudományi fakultáson. Szent-Györgyi Albert első előadása annyira magával ragadja, hogy már tizennyolc évesen laboratóriumában kezd dolgozni. Szent-Györgyi személyisége, emberi és kutatói példája egy életre meghatározzák tájékozódását, jellemfejlődését. Átvette, majd átörökítette a nyugat-európai nyitottságot, értékcentrikusságot, a munka és a tudományos eredmények feltétlen tiszteletét. Már itt kialakult kutatási területe, a sejtlégzés kémiája, az izomműködés vizsgálata, az enzimek szerkezetének kutatása, a fehérjeszintézis elemzése. Fiatal kutatóként Rockefeller-ösztöndíjjal Cambridge-ben dolgozott, hazatérve a szegedi egyetem tanára lett. Egészen 1944-ig, a németek bevonulásáig együtt dolgozott Szent-Györgyivel, majd a háborút követően ismét közösen munkálkodtak, egészen a Nobel-díjas tudós külföldre távozásáig. Ezidőben lett a budapesti egyetem tanára is. A Magyar Tudományos Akadémiának 1946-ban levelező, majd 1949-ben rendes tagja lesz. Nevéhez fűződik az aktin felfedezése; állati szervezetből sárgaenzimet sikerült előállítania, amelyet a Straub-diaporáznak neveztek. Tudományos tevékenységéért két alkalommal tüntették ki Kossuth-díjjal. Jelentős tudományszervezői és közéleti tevékenysége is. A Magyar Tudományos Akadémia elnökségének tagjaként fontos szerepet játszott a hazai tudományos élet irányításában. Az ő kezdeményezésére és szerteágazó szervező munkája nyomán jött létre a 60-as évek végén, a 70-es évek elején a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központja, ahol 1970-től 1978-ig főigazgatóként tevékenykedett. Ez az intézet irányítása alatt a hazai modern biológiai kutatások centruma lett, s a szakterület világszerte elismert műhelye. Iskolateremtő tevékenysége nyomán fiatal kutatók sokasága kapott lehetőséget tehetsége igazolására és külföldi megmérettetésre. Szegedi kapcsolatait erősítette, hogy a város orvostudományi egyeteme 1981-ben Honoris Causa doktorrá avatta. Közéleti affinitását jelzi, hogy több nemzetközi szervezetben képviselte hazánkat, számos egyetem tudományos intézet választotta díszdoktorául. Dolgozott az Országos Atomenergiai Bizottságban, elnöke volt az Országos Környezet- és Természetvédelmi Tanácsnak. Betöltötte a legmagasabb közjogi méltóságot: 1988-tól több, mint egy éven át a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke volt. 75. születésnapján a Magyar Népköztársaság rubinokkal ékesített Zászlórendjével tüntették ki. Mindezek alapján Straub F. Brunó akadémikus megkapta a Szeged város díszpolgára címet.

Szeged város díszpolgárai 1833-tól napjainkig

Díszpolgárok
  1833. Széchenyi István1837. Würtler István1839. Sina György1840. Dercsényi János1846. Babarczy Antal1846. Bene József1846. Szentiványi Vince1848. Klauzál Gábor1848. Kossuth Lajos1848. Wesselényi Miklós1848. Deák Ferenc1849. Földváry Sándor1860. Oltványi István1861. Bartakovics Béla1861. Bonnaz Sándor1861. Deák Ferenc (2)1861. Horváth Mihály1861. Kárász Géza1861. Károlyi Sándor1861. Klapka György1861. Kossuth Lajos (2)1861. Lonovics József1861. Perczel Mór1861. Somogyi Antal1861. Szcitovszky János1861. Teleki László1861. Tomcsányi József1861. Vukovics Sebő1861. Klauzál Gábor (2)1868. Zichy Jenő1875. Ghyczy Kálmán1884. Lechner Lajos1893. Jókai Mór1894. Wekerle Sándor1899. Magyar Gábor1905. Kállay Albert1906. Thaly Kálmán1909. Darányi Ignác1914. Kossuth Ferenc1923. Apponyi Albert1929. Andrássy Gyula1930. Klebelsberg Kuno1935. Glattfelder Gyula1937. Szent-Györgyi Albert1939. Teleki Pál1939. Zadravecz István1939. Károlyi Gyula1942. Varga József1945. Tildy Zoltán1990. Buday György (1907 – 1990) 1990. Straub F. Brunó (1914 – 1996) 1990. Varga Mátyás (1910 – 2002) 1991. Szőkefalvi-Nagy Béla (1913 – 1998) 1992. Dr. Péter László (1926 – 2019) 1993. Dr. Ilia Mihály (1934 -) 1994. Kass János (1927 – 2010) 1995. Dr. Boda Domokos (1921 – 2015) 1996. Dr. Simon Miklós (1916 – 2007) 1997. Kopasz Márta (1911 – 2011) 1998. Dr. Kristó Gyula (1939 – 2004) 1999. Dr. Solymosi Frigyes (1931 -2018) 2000. S.Em.R. Gyulay Endre (1930 -) 2001. Dr. Kovács Gábor (1929 -) 2002. Dr. Mészáros Rezső (1942 -) 2003. Gregor József (1940 – 2006) 2004. Zsigmond Vilmos (1930 – 2016) 2005. Lékó Péter (1979 -) 2006. Dr. Telegdy Gyula (1935 -) 2007. Király Levente (1937 -) 2008. Dr. Lippai Pál (1944 -) 2009. Novák István DLA (1938 -2013) 2010. Prof. Dr. Blazovich László (1943 – ) 2011. Gyimesi Kálmán (1933 – ) 2012. Prof. Dr. Dobozy Attila (1939 – ) 2013. Prof. Dr. Baradnay Gyula (1931 – ) 2014. Prof. Dr. Trogmayer Ottó (1934 – 2015) 2015. Prof. Dr. Balogh Elemér (1958 – ) 2016. Prof. Dr. Csapó Benő (1953 – ) 2017. Prof. Dr. Pintér Sándor (1934 – )  2018. Dr. Szabó Gábor (1954 – ) 2019. Prof. Dr. Wollemann Mária (1923 – 2019) 2020. Dr. Katona Márta  2021. Dr. Karikó Katalin 2022. Dr. Szajbély Mihály (1952 - )

Varga Mátyás, díszlettervező

Díszpolgárok
(1910 - 2002) Varga Mátyás 1910. december 1-jén született Budapesten. Művészeti iránt fogékony családban nőtt fel, már gyermekkorában a színházi díszlettervezés vonzotta. Az Iparművészeti Iskolába 1926-ban iratkozott be, ahol osztálytársai között találhatjuk Márk Tivadart, a ma Párizsban élő Michael Gyarmathyt és az Amerigo Tot néven világhírűvé lett Tóth Imrét. Az iskola az elméletet szorosan összekapcsolta a gyakorlattal, s így Varga Mátyás már az első tervezéseiben is tanúbizonyságot tett stílusérzékéről, anyagismeretéről, szakmai biztonságáról. Élete első színházi szerződése Szegedhez köti. Az 1930-31-es évadra a Városi Színházhoz az akkor kinevezett igazgató, Kürthy György hívta. Az évi 40-50 bemutató díszletezése fantasztikus iskolát jelentet, s tovább fejlesztette Varga Mátyás fantáziáját, empatikus képességét, kialakította rutinját. A következő időszakokban stúdiumokat vett a Képzőművészeti Főiskolán Varga Nándor Lajos műhelyében. A budapesti Nemzeti színház tagja lett 1935-ben, majd 1936-tól a Szegedi Szabadtéri Játékok vezető szcenikusa. Olyan szabadtéri színpadi sikerek fűződnek nevéhez, mint Madách: Az ember tragédiája, Herczeg Fernec Bizánca, Kacsóh János vitéze, majd a játékok felújítását követően Erkel, Kós Károly, Vörösmarty műveinek látványtervei. Hosszú és termékeny életpályája során közel ezer kőszínházi, szabadtéri, film és tv-díszletet tervezett. Ezeknek jelentős részét – mint a XX. századi magyar művészet és kultúra maradandó értékeit – Keresztury Dezső javaslatára megvásárolta az Országos Széchenyi Könyvtár. Közöttük van az 1936-ban tervezett díszletkép O’Neill Amerikai Elektra című drámájához, mely a párizsi világkiállításon ezüstérmet nyert. Művészi munkásságát Kossuth-díjjal és Kiváló Művész kitüntetéssel ismerték el. Varga Mátyás díszlettervezőt munkája mellett jelentős képzőművészeti ouvre-t is teremtett. Fa- és linometszetein, monotípiáin, rézkarcain, festményein és kerámiáin is tettenérhető a színházi kötődés. Amikor a Csongor és Tündéhez készített díszleteket, agyagból is a három ördögfiókát és a szerelmeseket formázta; amikor a Szentivánéji álomhoz tervezett, Zuboly virágkoszorús fejét mintázta; amikor Illyés Dózsájával birkózott, a plasztika is ezt idézte; de megjelent a kerámia műfajában az egyik legnagyobb drámánk, a Tragédia sokféle változata is. Több, mint egy évtizede ismét Szegeden él, s ragaszkodásának szép példája, hogy saját költségén kialakította Bécsi körúti Színháztörténeti Kiállítóházát. Szeged életében és munkásságában is az indulás és a megérkezés városa. Mindezek alapján Varga Mátyás díszlettervező megkapta a Szeged város díszpolgára címet.

Zsigmond Vilmos, Oscar-díjas operatőr

Díszpolgárok
 (1930 - 2016) 1930-ban született Szegeden. A Piarista Gimnáziumban 1948-ban érettségizett. A fény festőjeként emlegetett világhírű operatőr, Tisza-parti gyerekként, édesapja fényképezőgépével fedezte fel a fotózás gyönyörűségét, hogy aztán életre szóló, elkötelezett híve legyen a színek, fények és árnyékok játékának.  A Szegedi Kenderfonógyárban dolgozott 1951-ig, majd felvételt nyert a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, ahol 1956-ban – Illés György tanítványaként – operatőri diplomát szerzett. Pályakezdőként az 1956-os forradalom alatt, társaival az utcán folyamatosan filmezte az eseményeket. A forradalom után elhagyta az országot. Az eredetileg tervezett külföldi tanulmányútból hosszú évtizedes kényszerű emigráció lett.  Az Egyesült Államokban kezdte újra építeni filmes pályáját. Fotózott tablóképeket, dolgozott filmlaborban, dokumentumfilmekben, és reklámfilmekben is kapott feladatot. Ma már Hollywood legnagyobbjai között emlegetik. Robert Altman, Martin Scorsese, Richard Donner híres mozijait fotografálta.  A hetvenes évek amerikai újhullámos realista filmjei mellett a sci-fi mániának is részese lett, amikor Steven Spielberg a Harmadik típusú találkozások fényképezéséhez kérte fel. Nagy áttörés volt Michael Cimino Szarvasvadász című kultuszfilmje, amelynek Zsigmond Vilmos fényképezte megejtő képi világát operatőri díjjal jutalmazta az Angol Filmakadémia. 1977-ben a Harmadik típusú találkozások című filmjéért Oscar-díjat kapott.  Magyarországon csak három filmet forgatott, legutóbb a Bánk bán operafilmet. Speciális világítási technikája, kiforrott fényképezési stílusa ellenére vallja, hogy mindig a rendező és a forgatókönyv kívánalmainak kell alárendelnie magát egy operatőrnek – az alkotás tökéletességét ő azonban a fényben mérheti. Rendszeresen visszajár Magyarországra, és ha teheti, Szegeden is meglátogatja rokonait és régi ismerőseit.  Hivatalosan 1996. november elején volt Szegeden, amikor a Magyar Filmesek Világtalálkozója rendezvénysorozata keretében találkozott a szegedi filmbarátokkal, kellemes órákat töltött el régi munkatársaival, régi osztálytársaival. Külföldi és hazai nyilatkozataiban mindig szép szavakkal emlékezik meg szülővárosáról, iskolájáról, munkahelyéről. Illés György, a magyar operatőrök doayenje több interjúban is megemlítette, hogy tanítványai között Zsigmond Vilmos az egyik, aki legközelebb áll a szívéhez, aki soha nem felejti el, hogy magyar, hogy mit köszönhet ennek az országnak és szülővárosának.  
upcoming events block bg
Kulturális események
Kulturális események
Tovább
Soron következő fogadóórák
Soron következő fogadóórák
Tovább
Egyéb események, határidők
Egyéb események, határidők
Tovább

Pályázat (anyagmozgató-épületgondnok)

Szeged MJV Polgármesteri Hivatala határozatlan időre szóló, teljes munkaidős anyagmozgató-épületgondnok munkakör betöltésére keres jelentkezőket.   A munkakör betöltésének feltételei: büntetlen előélet, a jelentkező állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, legalább 8 általános iskolai végzettség, B kategóriás jogosítvány. A munkakör betöltésénél előnyt jelent: anyagmozgató, illetve épületgondnoki munkakörben szerzett tapasztalat, szakmunkás végzettség Az ellátandó feladatok ismertetése: Az anyagmozgató-épületgondnok munkakörébe tartozik a bútorok, berendezési tárgyak, iratok és áruk mozgatása, pakolása, elhelyezése; a karbantartó személyzet és az épületben dolgozó vállalkozók munkájának segítése; zúzdagép kezelése. A jelentkezés benyújtásának határideje: 2022. július 29., elbírálásának határideje: 2022. augusztus 5., benyújtásának módja: postai úton Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztálya (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. szoba) részére vagy elektronikus úton az acs.gabor@szeged.eu email címre történő megküldéssel. Az állás betöltéséről a benyújtott jelentkezések tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás azonnal betölthető 3 havi próbaidő letöltése mellett. A jelentkezéshez csatolni kell: motivációs levelet és önéletrajzot, az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el), iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, B kategóriás jogosítvány fénymásolatát, 3 hónapnál nem régebbi, a 2011. évi CXCIX. tv. 258. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelést igazoló erkölcsi bizonyítvány másolatát (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást).
Tovább

Pályázat (takarító)

Szeged MJV Polgármesteri Hivatala határozatlan időre szóló, részmunkaidős (4 és 6 órás) takarító munkakörök betöltésére keres jelentkezőket.   A munkakörök betöltésének feltételei: büntetlen előélet, a jelentkező állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, legalább 8 általános iskolai végzettség A munkakörök betöltésénél előnyt jelent: - takarítói munkakörben szerzett tapasztalat Az ellátandó feladatok ismertetése: A takarító munkakörébe tartozik a Polgármesteri Hivatal helyiségeinek tisztán tartása, hulladékgyűjtők kiürítése, hulladék összeszedése a munkaterületen, bútorok, egyéb berendezési tárgyak portalanítása, nedves áttörlése, szükség esetén súrolása, nyílászárók, korlátok és egyéb felületek portalanítása és tisztítása, mellékhelyiségek fertőtlenítő tisztítása, vízkőtelenítése, papír- és szappanadagolók feltöltése, padló gépi tisztítása, nagytakarítás évente kétszer, rendezvények utáni takarítás, pakolás. A jelentkezés benyújtásának határideje: 2022. július 29., elbírálásának határideje: 2022. augusztus 5., benyújtásának módja: postai úton: Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztályának (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. szoba), vagy elektronikus úton: az acs.gabor@szeged.eu e-mail címre történő megküldésével Az állások betöltéséről a benyújtott jelentkezések tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állások azonnal betölthetők 3 havi próbaidő letöltése mellett. Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Göldner-Vass Szilvia nyújt a (62) 564-327-es telefonszámon. A jelentkezéshez csatolni kell: motivációs levelet és önéletrajzot, az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el), iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi, a 2011. évi CXCIX. tv. 258. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelést igazoló erkölcsi bizonyítvány másolatát (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást).
Tovább
összes álláshirdetés
administration block bg