July 07, csütörtök,
Apollónia, Vilibald, Bene
description

Szegedváros

July 07, csütörtök,
Apollónia, Vilibald, Bene
weather mood
0 °C
0 °C / 0 °C

Aranyoldalak

Lékó Péter, nemzetközi sakknagymester

Díszpolgárok
(1979 - ) Szegeden élő és tanuló sportolóként már 1994-ben a világ legfiatalabb sakknagymestere.  A magyar felnőtt válogatott tagjaként, mint éltáblás vezeti a csapatot a nemzetközi versenyeken. 2001-ben ötödik a világranglistán. Ettől az évtől kezdve új stílusban, új repertoárral, bátrabban játszik. Gyenge évet zár 2001-ben, de annál örömtelibb a következő esztendő. Rapid világkupa győzelmet arat ugyanis Dubaiban, első helyet szerez Dortmundban, a világbajnok jelöltek versenyén.  A legjobb magyar sakkozói teljesítményt éri el, amely lehetővé teszi számára, hogy a klasszikus  világbajnoki cím védőjével játsszon páros mérkőzést. 2003-ban pályafutása addigi legnagyobb eredményét éri el, amikor megnyeri minden idők egyik legerősebb szupertornáját Linaresben. A bledi olimpián az ezüst érmet szerző magyar válogatott első táblása. Ekkor már folyamatosan foglalkoztatja a nemzetközi sakkéletet a világbajnoki cím védőjével, Kramnyikkal történő páros meccsének időpontja.  2004 január 28-án bejelentik a  világbajnoki páros mérkőzés időpontját, azaz szeptember 25-e és október 18-a között dől el a világbajnoki cím sorsa.  Lezajlik a meccs, a Kramnyik elleni világbajnoki döntő: Lékó Péter bravúrosan játszik, 7:7-tel zárul a mérkőzés, de a címvédő jogán az orosz sakkozó marad a világbajnok.  A fiatal magyar nagymester ugyan nem szerezte meg világbajnoki címet, de játékát, kiemelkedő tudását  így is  különleges  sporttörténeti eseményként jegyzi a nemzetközi sportvilág. Méltán nyeri el az év legjobb játékosa választáson a rangos harmadik helyezést. Szeged különösen büszke világhírű sakkozójára, aki az idén veretlenül nyeri meg a Wijk aan Zee-i szupertornát és ezzel az eredményével a FIDE második negyedévi ranglistáján a  4. helyen áll. Ez egyben új magyar és egyéni csúcs.  Személyében sportszakmai \”nagykövet\”, aki városában is gyakran vállal szimultánt, hogy népszerűsítse sportágát. Városunk 2001-ben a \”Szeged nemzetközi kapcsolataiért emlékéremmel\” tüntette ki.  Ezúttal a legmagasabb elismerésében részesíti világklasszis sportemberét.

Novák István, építészmérnök

Díszpolgárok
(1938 - 2013) Novák István Budapesten született 1938-ban. A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán 1961-ben szerzett diplomát.A vidéken élő és alkotó kortárs magyar építőművészek közül az egyik leggazdagabb és legegységesebb életművet mondhatja magáénak Szeged Ybl-díjas főépítésze. Eddigi pályafutása során közel kétszáz épületet tervezett. Lakóházait éppúgy szeretik, mint barátságos postáit és közösségi fórumként is funkcionáló példaértékű aulás iskoláit. A szegedi Deák Ferenc Gimnázium, az Arany János Általános Iskola és az ÁNTSZ újszegedi székháza szintén az Ő alkotása. Az elmúlt két évtizedben jellegzetes alföldi települések, Békés, Gyula, Mezőberény, Szentes és Orosháza városközpontjait álmodta újjá. A szlovákiai Ajnácskő kis magyar katolikus közössége naponta meríthet erőt abból a csodálatos templomból, amit ajándékul tervezett nekik. A határainkon túl is jól ismerik az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkban a Feszty-körkép otthonául szolgáló, monumentalitásával, egyszerűségével és természetességével ható rotundáját.  Novák István huszonnyolc éven át a szegedi CSOMITERV tervezője, majd vállalati főépítésze volt, azután 1990-ben önálló építész irodát hozott létre. 1988-tól Szarvas, 1995-től 2003-ig, nyugdíjba vonulásáig Szeged város főépítésze volt. Neki és munkatársainak köszönhető, hogy Szeged 2003-ban megkapta az Európai Unió Kulturális Örökség Díját, az Europa Nostra-díjat. Novák István több mint húsz rangos elismerésben részesült pályája során: 1983-ban Ybl-díjjal jutalmazták, 1995-ben Szegeden Pro Urbe, 1998-ban Szarvason Közszolgálati Díjat, 2007-ben Makón Podmaniczky-díjat kapott.A Szabad Művészetek Doktora (DLA) címet 1998-ban szerezte meg. 2008-ban a magyar építészet és építőművészet kategóriában Prima Primissima Díjjal ismerték el munkásságát a Művészetek Palotájában. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a városért végzett tevékenysége elismeréseként Novák Istvánnak Díszpolgári címet adományoz.

Prof. Dr. Balogh Elemér, jogtörténész

Díszpolgárok
(1958 – ) Diplomáját követően kapott meghívást a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára tanársegédi munkakörbe, ahol azóta is megszakítás nélkül dolgozik, jelenleg az Európai Jogtörténeti Tanszék vezetője.1989-től hosszabb külföldi tanulmányút keretében a világhírű freiburgi egyetemen tanult, ahol 1992-ben magna cum laude minősítéssel avatták doktorrá. Tudományos munkásságának nagyobbik részét képezi ma is a büntetőjog történetének kutatása, továbbá a szerzői jog magyarországi kialakulása és fejlődéstörténete. 2002. július 1-től a Szegedi Tudományegyetem tanára, miután előző évben sikeresen habilitált. Ugyanebben az évben nyert felvételt a Professzorok Batthyány Körébe. Ekkor már számos más tudományszervezéssel kapcsolatos funkciót is ellát. Több cikke jelent meg a Jogtudományi Közlöny és a Rubicon című folyóiratokban, könyvei pedig magyar, illetve német nyelven. Három éven át tagja volt Szeged Város Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. Az országgyűlés 2005. november 14-én a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának bírájává választotta, mandátuma az elmúlt év őszén járt le. 

Prof. Dr. Baradnay Gyula, orvos

Díszpolgárok
(1931 – ) 1931. november 3-án született Miskolcon. Egyetemi tanulmányait a Szegedi Orvostudományi Egyetemen végezte. Első munkahelye a Kórbonctani és Kórszövettani Intézet, majd az I. sz. Sebészeti Klinika volt. 1975-ben lett az orvostudomány kandidátusa, 1977-től egyetemi docens, 1985-től címzetes egyetemi tanár.Klinikai szakterülete a klinikai onkologia, az emlődaganatok, vastagbél daganatok sebészete. Szakvizsgát szerzett kórbonctan kórszövettani vizsgálatokból, sebészetből, gasztroenterologiából. 1981-1982-ig a Sebészeti Klinika megbízott igazgatója, ugyanebben az időpontban Csongrád Megye Sebész Szakfőorvosa.1984 szeptemberétől Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórháza Sebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa, 1988-1992-ig a Szeged Városi Kórház Igazgató helyettese. Két munkahelyén 10.000 (tízezer) műtétet végzett.1997-ben vonult nyugállományba. Ettől az időponttól szaktanácsadója az osztálynak. 2007-től önkéntesként dolgozik a Sebészeti Klinika állományában.Magánéletében 1966 óta hűséges társa Szilágyi Márta, két gyermekük született: Mónika és Gellért. Számos hazai és nemzetközi társaságnak aktív tagja, a teljesség igénye nélkül néhány: 1989-2002 -ig a Csongrád Megyei Orvosi Kamara Elnöke, a Magyar Sebész Kollégium tagja 1992-2001, a Magyar Koloproktologus Társaság alapító tagja, elnökségi tagja és elnöke, a Pozsonyi Ignácz Alapítvány Kuratóriumának elnöke.Főbb kitüntetéseit felsorolni is nehéz: Pozsonyi Ignácz-díj, Szegedért Emlékérem, Hippokrates Emlékérem, Pro Sanitate Emlékérem, Szent-Györgyi Albert-díj, Szeged Kórház Életmű díj. A mai naptól méltán Szeged Város Díszpolgárát tisztelhetjük Prof. Dr. Baradnay Gyula személyében.

Prof. Dr. Blazovich László

Díszpolgárok
(1943 - ) Dr. Blazovich László 1943. november 2-án, Szombathelyen született. A József Attila Tudományegyetemen szerzett 1967-ben magyar-történelem szakos tanári képesítést. Az egyetemi tanulmányai elvégzése után Hódmezővásárhelyen tanított. 1980-tól a Csongrád Megyei Levéltár igazgatója. 1996-ig docens, habilitációja után magántanár, 1997-től egyetemi tanár volt. 1969-ben doktori, 1986-ban kandidátusi, 2001-ben akadémiai doktori tudományos fokozatot kapott. 1980-ban került a Csongrád Megyei Levéltár élére, ahol 29 évet töltött el. A belső szakmai munkában elindította az ismertető leltár sorozatot, mely munka jelenleg is folyik. Az iratbegyűjtést, rendezést és segédletkészítést mindig egymásra épülő egységes folyamatként fogta fel. Nagy hangsúlyt fordított a levéltár nemzetközi kapcsolatainak kiépítésére és buzgón ápolta azokat. Zenta, Szabadka, Újvidék levéltáraival gyümölcsöző partnerkapcsolatokat hozott létre. Kezdeményezte a Levéltárért díj alapítását. Társszerzőként szerkesztette a Magyarország levéltárai című kétnyelvű kiadványt. Blazovich László ismert medievista. Az Anjou-kori oklevéltár munkálataiban négy kötetet jegyeznek. Város- és település történészként főképp az Alföld városai érdekelték. Hollandiától Németországon át Litvániáig ismert jogtörténész. Budai jogkönyv, a Szász tükör magyar nyelvű, gazdag jegyzetanyaggal és bevezető tanulmányokkal elkészített változatának közreadója. Blazovich László levéltárosként és történészként gazdag pályát futott be. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010-ben Prof. Dr. Blazovich László Urat tünteti ki Szeged Díszpolgára címmel.

Prof. Dr. Csapó Benő

Díszpolgárok
Csapó Benő Szentgálon született 1953. március 5-én.A szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett kémia-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet 1977-ben. Két év múlva egyetemi doktori, 1985-ben kandidátusi fokozatot kapott, 2002-ben pedig elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet, a Neveléstudományi Doktori Iskola, az Oktatáselméleti Kutatócsoport, továbbá a Magyar Tudományos Akadémia Képességfejlődés Kutatócsoportjának vezetője. A jövő pedagógusai a felsőoktatásban az ő művein nőnek fel. Humboldt-ösztöndíjas kutatóként dolgozott 1989-ben a Brémai Egyetemen, később meghívott kutatóként 1 éven át az Egyesült Államokban, Stanfordban.1991 óta a Magyar Pedagógia című folyóirat főszerkesztője. 2001-ben elindította az évente megrendezett Országos Neveléstudományi Konferenciát. Kétszer választották a European Association for Learning and Instruction vezetőségi tagjává, 2007-ben a szervezet Budapesten megrendezett konferenciájának elnöke volt.Számos hazai és nemzetközi kutatási programban vett részt vezetőként, magyarországi irányítóként, vagy éppen a munkacsoport tagjaként. Fő kutatási területei az értelmi fejlődés, a képességek fejlesztése, a tudás szerveződése, a pedagógiai értékelés és a számítógépes tesztelés.2009-ben a megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét. A Magyar Oktatás és Köznevelés kategóriában 2015-ben Prima Primissima díjat kapott.Ezt a nagyívű életművet kívánja elismerni Szeged városa a díszpolgári cím adományozásával.

Prof. Dr. Dobozy Attila, orvos

Díszpolgárok
(1939 - ) Dobozy Attila 1939. május 5-én született Szegeden, Széchenyi-díjas orvos, bőrgyógyász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Kutatási területe a klinikai dermatológia, a klinikai immunológia és a klinikai farmakológia. Szegeden szerzett orvosdiplomát 1963-ban, majd 1968-ig az egyetem Mikrobiológiai Intézetének munkatársa volt. Ezt követően az egyetem bőrgyógyászati klinikájára került, előbb adjunktusként, majd docensként. 1986-ban a klinika igazgatója lett egyetemi tanári beosztásban. Az intézetet 2004-ig irányította. 1994-ben a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésének doktori képviselője lett, majd 1998-ban az akadémia levelező, 2004-ben pedig rendes tagjává választották. 2000 és 2003 között a Szegedi Tudományegyetem általános rektorhelyettese, és ezzel egy időben az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum elnöke. 2001-ben megalapította a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolát, amelynek 2007-ig vezetője volt. 2004-ben professzor emeritus címet kapott. Jelenleg az MTA kutató professzora. Dobozy Attila 2004 és 2008 között az MTA Doktori Tanácsának elnöke volt. Akadémiai tisztségei mellett 1992–1994-ig a Magyar Dermatológiai Társaság, 1997-től a Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság elnöke. Számos nemzetközi és hazai folyóirat szerkesztő bizottságának tagja, köztük a Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle című folyóirat Szerkesztő Bizottságának elnöke. Több elismerésben részesült, többek között a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje, Batthyány-Srattmann László Díj, Széchenyi-díj, és a Szegedért Alapítvány Tudományos Kuratórium Szőkefalvi-Nagy Béla Díj tulajdonosa. Prof. Dr. Dobozy Attilának életpályája elismeréseként Szeged város Közgyűlése Díszpolgári címet adományoz.

Prof. Dr. Pintér Sándor, gyermekorvos

Díszpolgárok
Pintér Sándor Debrecenben született 1934-ben és ott szerezte meg orvosi diplomáját is. 1960-ban kapott állást a Szegedi Gyermekklinikán, ahol több mint fél évszázadot töltött a gyermekgyógyászat szolgálatában. Kezdetben kutatással foglalkozott, így jutott ki 1973-ban egy fél éves ösztöndíjjal Oxfordba. 1991 és 1995 között tanszékvezető professzorként vezette az intézményt. Munkássága során megújult a Gyermekklinika teljes épülete és megalapította az ország első gyermek-intenzív osztályát is. Nyugdíjasként, ha teheti, ma is naponta bejár a klinikára. Pintér Sándor a magyarországi koraszülöttmentés egyik legjelentősebb alakja. A Magyar Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány kuratóriumi elnöke. A dél-magyarországi régióban működő alapítvány eddigi tevékenysége alatt több mint 20.000 gyermek életét mentette meg. A mentés mellett az alapítvány legfontosabb missziója a prevenció. A professzor ma is az egyetlen rangidős gyermekgyógyász, aki koraszülöttmentéssel és ellátással foglalkozik hazánkban.Felesége és három gyermeke szintén az egészségügy területén dolgozik.Legszebb kikapcsolódás számára a családjával, a gyerekeivel és a hat unokájával együtt töltött idő, valamint a kertészkedés. Munkásságát számos publikáció, tanulmány jelzi, mellette több szakmai elismerés és kitüntetés birtokosa, amelyek közé mától Szeged város díszpolgári címét is megérdemelten magáénak tudhatja.

Prof. Dr. Szajbély Mihály, irodalomtörténész

Díszpolgárok
(1952- ) Prof. Dr. Szajbély Mihály, a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék alapítója Szajbély Mihály 1952-ben született Budapesten, kisiskolás korában, édesapja munkája miatt került családja Szegedre. Bár eredetileg jogásznak készült, a bölcsészkaron diplomázott magyar szakos középiskolai tanárként 1977-ben. Szinte az egész pályafutását az SZTE-n töltötte, mindössze hat és fél évet volt távol: Bécsben és Berlinben oktatott. Szajbély Mihály 1992-től 2002-ig a Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszéket, 2002-től 2014-ig a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéket vezette. Utóbbi létrejöttében, a kommunikáció szak megszervezésében hatalmas szerepe volt a 90-es években. 2014-től három éven át a Bölcsészettudományi Kar dékánja volt. 1984 óta az irodalomtudományok kandidátusa, 2004-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Fiatal kutatóként kezdett Csáth Gézával foglalkozni. 2019-ben jelent meg a Csáth Géza élete és munkái című monográfiája, amelyről az Élet és Irodalom így írt: „régimódi műfaj és korszerű megszólalás, írói életrajz és irodalmi olvasás, szakmai éleslátás és szélesebb közönséghez szólás kettős szorításában próbál egyensúlyra lelni”. Az irodalomtudós kiállt a szegedi egyetem tavalyi modellváltása ellen, érvelése országos visszhangot kapott. 2018-ban átvehette a Szegedért Emlékérmet. Négy felnőtt gyermeke van, felesége Gyimesi Tímea, a szegedi egyetem francia tanszékének vezetője.

Prof. Dr. Trogmayer Ottó, régész

Díszpolgárok
(1934 – 2015) Budapesten született 1934. július 24-én. Ősrégész szakos diplomáját szülővárosában szerezte 1957-ben, ezt követően Adatok a magyar Dél-Alföld későbronzkorához tárgykörben védte meg egyetemi doktori disszertációját.Már az egyetem elvégzése előtt a szegedi Móra Ferenc Múzeumba került gyakorlatra, s ez lett végleges munkahelye. Az intézmény ranglétráját végigjárvára 1970-ben kinevezték a megyei múzeumi szervezet igazgatójának. Tevékenysége alatt 15 éven át szerkesztette a Móra Ferenc Múzeum Évkönyvét, számos tudományos tisztséget vállalt, segítette Bálint Sándor jeles néprajzkutató munkáját, irányította az ópusztaszeri ásatásokat és az ő vezetésével, tervező-szervező munkájával valósult meg az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Kutatásai a magyarországi őskor számos időszakát érintették, Csongrád megye településein végzett ásatásokat, emellett publikált, kiállításokat rendezett, ismeretterjesztő filmek, sorozatok szakértője, szövegírója és narrátora volt. Tagja volt többek között az Országos Múzeumi Tanácsnak, az UNESCO albizottságának, a Szegedi Akadémiai Bizottság Régészeti Szekciójának. 1965-től volt a szegedi József Attila Tudományegyetemen óraadó tanár, később docens, majd tanszékvezető egyetemi tanárként a régészképzés egyetlen igazi „vidéki” műhelyét hozta létre. Több mint negyvenéves régész-, és negyedszázados múzumigazgatói tevékenységét 1997-ben fejezte be. Nyugdíjazását követően visszaköltözött Budapestre. Számos könyvet, tanulmány írt, oktatott, és tartja ma is a szakmai kapcsolatot a régió kutatóival. Munkásságát 1979-ben Móra Ferenc-díjjal, 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével, 1996-ban Széchenyi-díjjal, 1997-ben Magyar Örökség díjjal ismerték el, Szeged városában ugyancsak 1997-ben nyerte el a Szegedért Alapítvány fődíját, 1998-ban Tömörkény-díjat kapott.Ezen elismerések megkoronázását jelenti a most átadásra kerülő Szeged város Díszpolgára cím. Szeged városa a kitüntetéssel közelgő 80. születésnapja alkalmából köszönti a kiváló tudóst.
upcoming events block bg
Kulturális események
Kulturális események
Tovább
Soron következő fogadóórák
Soron következő fogadóórák
Tovább
Egyéb események, határidők
Egyéb események, határidők
Tovább

Pályázat (anyagmozgató-épületgondnok)

Szeged MJV Polgármesteri Hivatala határozatlan időre szóló, teljes munkaidős anyagmozgató-épületgondnok munkakör betöltésére keres jelentkezőket.   A munkakör betöltésének feltételei: büntetlen előélet, a jelentkező állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, legalább 8 általános iskolai végzettség, B kategóriás jogosítvány. A munkakör betöltésénél előnyt jelent: anyagmozgató, illetve épületgondnoki munkakörben szerzett tapasztalat, szakmunkás végzettség Az ellátandó feladatok ismertetése: Az anyagmozgató-épületgondnok munkakörébe tartozik a bútorok, berendezési tárgyak, iratok és áruk mozgatása, pakolása, elhelyezése; a karbantartó személyzet és az épületben dolgozó vállalkozók munkájának segítése; zúzdagép kezelése. A jelentkezés benyújtásának határideje: 2022. július 29., elbírálásának határideje: 2022. augusztus 5., benyújtásának módja: postai úton Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztálya (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. szoba) részére vagy elektronikus úton az acs.gabor@szeged.eu email címre történő megküldéssel. Az állás betöltéséről a benyújtott jelentkezések tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás azonnal betölthető 3 havi próbaidő letöltése mellett. A jelentkezéshez csatolni kell: motivációs levelet és önéletrajzot, az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el), iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, B kategóriás jogosítvány fénymásolatát, 3 hónapnál nem régebbi, a 2011. évi CXCIX. tv. 258. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelést igazoló erkölcsi bizonyítvány másolatát (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást).
Tovább

Pályázat (takarító)

Szeged MJV Polgármesteri Hivatala határozatlan időre szóló, részmunkaidős (4 és 6 órás) takarító munkakörök betöltésére keres jelentkezőket.   A munkakörök betöltésének feltételei: büntetlen előélet, a jelentkező állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, legalább 8 általános iskolai végzettség A munkakörök betöltésénél előnyt jelent: - takarítói munkakörben szerzett tapasztalat Az ellátandó feladatok ismertetése: A takarító munkakörébe tartozik a Polgármesteri Hivatal helyiségeinek tisztán tartása, hulladékgyűjtők kiürítése, hulladék összeszedése a munkaterületen, bútorok, egyéb berendezési tárgyak portalanítása, nedves áttörlése, szükség esetén súrolása, nyílászárók, korlátok és egyéb felületek portalanítása és tisztítása, mellékhelyiségek fertőtlenítő tisztítása, vízkőtelenítése, papír- és szappanadagolók feltöltése, padló gépi tisztítása, nagytakarítás évente kétszer, rendezvények utáni takarítás, pakolás. A jelentkezés benyújtásának határideje: 2022. július 29., elbírálásának határideje: 2022. augusztus 5., benyújtásának módja: postai úton: Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztályának (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. szoba), vagy elektronikus úton: az acs.gabor@szeged.eu e-mail címre történő megküldésével Az állások betöltéséről a benyújtott jelentkezések tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állások azonnal betölthetők 3 havi próbaidő letöltése mellett. Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Göldner-Vass Szilvia nyújt a (62) 564-327-es telefonszámon. A jelentkezéshez csatolni kell: motivációs levelet és önéletrajzot, az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el), iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi, a 2011. évi CXCIX. tv. 258. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelést igazoló erkölcsi bizonyítvány másolatát (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást).
Tovább
összes álláshirdetés
administration block bg