Március 24, péntek,
Gábor, Karina

Szeged Megyei Jogú Város hivatalos weboldala

March 24, péntek,
Gábor, Karina
0 °C
0 °C / 0 °C

Civil szervezetek

GEMMA ISKOLA Egészségügyi Rehabilitációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

Közhasznú társaságok
Cím: 6724 Szeged, Bakay Nándor utca 50. Honlap: http://www.gemmakozpont.hu E-mail: gemmaiskolakft@gmail.com Telefon: +36-62-891-800   Mi a szervezetük fő tevékenysége? Mit biztosít a szegedieknek?Súlyos halmozott fogyatékossággal élő gyermekek iskolai ellátása, illetve az iskolán túli napközbeni ellátása.Szeged és vonzáskörzetében a súlyos halmozott fogyatékossággal élő gyermekek fejlesztő nevelés-oktatását végezzük.Támogató szolgáltatás (szállítás, gondozás) és az érintett családok teljes körű mentálhigiénés ellátása. Otthonában történő segítségnyújtás.Részképesség zavarban, figyelem és magatartás zavarban szenvedő gyermekek komplex fejlesztő ellátása.A kommunikáció fejlesztése, a beszédindítás hagyományos logopédiai eszközökkel, valamint alternatív informatikai eszköztárral.Gyakorlati képzőhely az SZTE több karának, és a gyógypedagógiai munkát segítő hallgatóknak.Fogadunk önkénteseket.Közösségi Szolgálat kapcsán több középiskolával is van együttműködési szerződésünkFejlesztő foglalkoztatás működik a Mécses Szolgáló Közösség Egyesületének a telephelyeként. Fenntartója kezdetekben a Szivárvány Autizmus Egyesület volt, majd ahogy nőtt, fejlődött a központ, szükségessé vált a fenntartóváltás, így 2015-ben létre hoztuk a GEMMA ISKOLA Nonprofit Közhasznú Kft.-t, amely jelenleg is a központ fenntartója.A GEMMA ellátási területe egész Csongrád megye, így számos településéről érkeznek diákok, ellátottak a központba.A kezdeti 12 fős gyermeklétszám és a szőregi 230 nm2-es épület helyett, ma már 1500 nm2-t meghaladó területen, egyre modernebb környezetben, több mint 100 család életében van napi szinten jelen a GEMMA 50 főt meghaladó munkatársi gárdája.2010-ben két szolgáltatást tudott nyújtani az igénybevevők számára az intézmény, fejlesztő iskolai oktatást és szociális nappali ellátást. Sokan mondják támogatóink, látogatóink közül, hogy feltöltődni jönnek hozzánk, elmondásuk szerint a „gemmások” szeretete, a GEMMA hangulata teszi ezt.Örülünk, hogy ha ily módon mi is adhatunk valamit.

Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság (GYIÖT)

Egyesületek
Cím:6800 Hódmezővásárhely, Serháztér utca 9. Honlap:https://gyiot.hu/ E-mail:gyiot@gyiot.hu Telefon:+36-70-231-1002   Mi a szervezetük fő tevékenysége? Mit biztosít a szegedieknek?Társaságunk alapvetően a hazai ifjúsági munka területén tevékenykedik, elsődleges célunk, hogy hatékony támogatást tudjunk nyújtani abban, hogy párbeszéd indulhasson el a fiatalok és a helyi döntéshozók/szakemberek között, továbbá önmagában az is, hogy szakmai módszerekkel segítsük a fiatalok helyi szintű bevonását a közügyek alakításába, valamint ösztönözzük a fiatalokat az aktív részvételre. Ezen túlmenően célunk az ifjúsággal foglalkozó szakemberek számára eseményeket, programokat, találkozási és tapasztalat cserélési lehetőségeket biztosítani. Számos programunk, pályázatunk és projektünk van, hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Tevékenységeink országos szinten valósulnak meg, napi szintű munkavégzésünket pedig a budapesti irodánkból végezzük.         Adószám: 18088445-1-06 Facebook: https://www.facebook.com/aGYIOT/                                "                                                                                                        

Hallássérült Gyermekekért Egyesület

Egyesületek
Cím:6725 Szeged Bécsi krt. 38. Honlap:http://siketek.szeged.hu/hgye.html E-mail:hallasserultgyermekekert@gmail.com Telefon:+36-20-5016000 Ki(k) a szervezet célcsoportja(i)?fogyatékkal élők, hallássérült gyermekek és fiatalok Mi a szervezetük fő tevékenysége? Mit biztosít a szegedieknek?Egyesületünk 1994. évi alapítása óta siket és nagyothalló gyermekekért dolgozik. A Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola tanulóinak és a mellette működő kollégiumban élő hallássérültek, tanulásban akadályozott gyermekek lakhatási körülményeit javítjuk. Pályázati támogatásokra támaszkodva rendszeresen szervezzük a nyári táborozásokat. Testvériskoláink tanulóival sportrendezvényeket szervezünk. Nemzetközi kapcsolataink gyümölcse tanulóink, a kolozsvári és szabadkai gyermekek számára élményekben gazdag szabadidős programokban, kirándulásokban jelenik meg. Fontos célunk a tanulásban akadályozott és hallássérült fiatalok munkába állásra való felkészítése az újként bevezetett parkgondozó szakképesítés támogatásával. Kollégista és napközis tanulóink részére kiemelt feladatunkká vált - a járványhelyzetre tekintettel - a szabadtéri programok, kisebb kirándulások szervezése Szegeden és környékén.     Adószám: 18459131-1-06 Facebook: www.facebook.com/hallasserultgyermekekertegyesulet  

Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány

Alapítványok
Cím: 6724, Szeged Fűrész utca 16. Honlap: http://horizontalapitvany.hu E-mail: horizont.rehab.alapitvany@gmail.com Telefon: +36305973830   Ki(k) a szervezet célcsoportja(i)?Fogyatékkal élők, családok, fiatalok, idősek Mi a szervezetük fő tevékenysége? Mit biztosít a szegedieknek?A Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány legfőbb célja a sérült, beteg emberek segítése. Ennek érdekében a Horizont tevékenysége szerteágazó: hétköznapi emberekkel, valamint cégekkel, szervezetekkel is foglalkozik, számukra a szükségeiknek, igényeiknek megfelelően támaszt, segítséget és széles körű szolgáltatásokat nyújt. Az alapítvány kiemelt feladatának tekinti a társadalmi szemléletformálást, az össztársadalmi szociális érzékenység fejlesztését is. Annak érdekében, hogy az érintett személyek élete a legteljesebb lehessen, elengedhetetlen, hogy a lehetőségeikhez mérten a társadalom hasznos tagjaiként élhessenek.Alapítványunk létrehozta a CsakAzértIs!Buli nevű rendezvénysorozatot, amivel rendszeresen valódi akadálymentes szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget teremt sérültek, mozgásukban akadályozottak számára. Az egyedülálló rendezvénysorozat szervezésekor az alapítvány és partnerei nagy hangsúlyt fektetnek a szórakozással összekapcsolt érzékenyítésre is. A rendezvényeken az egészséges résztvevők rövid időre sérült társaik bőrébe bújhatnak, átérezhetik, átélhetik mindazokat a nehézségeket, amikkel a mindennapok során nekik együtt kell élniük. Ez nagyban elősegíti a társadalmi befogadás képességének erősödését, a nagyobb szociális érzékenység kialakulását, ráadásul remek közösségteremtő erővel bír. ALAPITVÁNY SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE Otthoni gyógytornaAz alapítvány és képzett szakemberei rehabilitációs gyógytornával segítik mindazokat, akiknek életminőségük javítása érdekében erre szükségük van. Ezek a foglalkozások jelenleg otthoni szolgáltatásként vehetők igénybe, és évek óta töretlenül nagy irántuk az érdeklődés. Akadálymentesítés:A fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek életét megkönnyíteni, élhetőbbé, korlátoktól mentesebbé tenni már önmagában komoly elhivatottságot jelentő feladat. Minden egyes szakember, aki az egészségügyi, szociális, oktatói-nevelői területen ehhez a munkához kapcsolódik, kiemelkedő emberi nagyságról, komoly szakmai felkészültségről tesz tanúbizonyságot. Vászontáskák festése:Műanyag zacskók kiváltására alapítványunk fogyatékkal élő, amatőr művészei vászontáskák festésével foglalkoznak. Környezetünk védelmét ezzel próbáljuk erősíteni. Adományok:Alapítványunk időseket, hátrányos és halmozottan hátrányos személyeket is támogat, az adományok fogadásával és a szétosztásával. Adószám: 19560447-1-06 Facebook: https://www.facebook.com/horizontrehabilitaciosalapitvany  

Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE)

Egyesületek
Cím:1105 Budapest, Előd utca 1., 6723 Szeged, Vajda utca 13/a. II/6. Honlap:http://ifelore.hu/ E-mail:ifelore@ifelore.hu Telefon:+36-20-9737373 Ki(k) a szervezet célcsoportja(i)?14-26 évesek; iskolai, egyetemi és lakóhelyi csoportok Mi a szervezetük fő tevékenysége? Mit biztosít a szegedieknek?Az ifjúsági szervezetünk a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésére, az egészség megőrzésére, valamint a bajbajutottak megsegítésére irányuló tevékenységet szervez. Az elsősegély oktatása és az ifjúsági hagyományok megőrzése kiemelt céljaink közé tartozik. Felkérés alapján elsősegély oktatást, egészségmegőrző foglalkozást, sporteseményen elsősegély ügyeletet, valamint ifjúsági programot (túra, főzőverseny, sportnap) szervezünk. Az iskolai közösségi szolgálatra jelentkezők munkájára számítunk! Az egyesületünk gondot fordít a sajátos nevelési igényű fiatalok foglalkoztatására is. Tevékenysége szakmai színvonalát és sikerességét biztosítják az egyesületben dolgozó szakemberek. Ilyenek például a tanárok, gyógypedagógusok, szociális munkások, mentődolgozók, hallgatók stb. Várjuk az intézmények és a civil szervezetek megkeresését közös programokhoz."    "Minden év karácsonya előtt ajándékgyűjtésbe kezdünk. Az elmúlt évben a gömör megyei gyerekeket leptünk meg, a fiataljaink által összeállított ajándékcsomagokkal.Az első hazai NATO futás szervezői között voltunk Szegeden. Az elmúlt másfél évtizedben is  a szervező és támogató csapatban maradtunk. Jelmondatunk: Civil partnerséggel a békéért! Érdekesség a szervezet történetéből, vagy mások mondták Róluk.Sikeres újraélesztést végeztem a faluban, de jó volt, hogy nálatok alaposan megtanultam! (Bence, állatorvos) Adószám: 18079052-1-42 Facebook: https://www.facebook.com/IFELORE                                     

Informatika Határok Nélkül Egyesület

Egyesületek
Honlap:https://ihne.hu Email:ihne2018@gmail.com Telefon:06209353930   Ki(k) a szervezet célcsoportja(i)? Kicsik, fiatalkorúak, középkorosztály, idősek Mi a szervezetük fő tevékenysége? Mit biztosít a szegedieknek? A Cyber biztonság bemutatása, az internet jó és rossz oldali betekintése, a hátrányos helyzetű emberek segítése, a digitális analfabétaság megszüntetése, oktatás, Érdekesség a szervezet történetéből, vagy mások mondták Róluk. Az IT Lovagrendszer bevezetése, ahol Jr., MID, Senior és Mentor IT Lovag címek vannak. Azon személyek, gyerekek, fiatalkorúak kapják ezen címet, akik szeretik vagy érdekeli az informatika. Itt több lehetőségben szeretnénk biztosítani a digitális oktatás lehetőségét, segíteni a pandémia helyzet óta kialakult hátrányos helyzet megszüntetését, hogy azon szülők se legyenek megkülönböztetve, akik nem értenek a rendszerhez, vagy nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel. A digitális jólét nem csak a vállalkozásokra legyen érvényes, hanem a társadalomra is. Facebook: https://www.facebook.com/informatikahataroknelkul

INTEGRITÁS Közhasznú Egyesület

Egyesületek
Cím:6723 Szeged Leányszállás köz 2/A Honlap:https://Integritaskhe.hu Email:integritaskhe@gmail.com   Ki(k) a szervezet célcsoportja(i)?Mentális betegségekkel küzdő betegek. Mi a szervezetük fő tevékenysége? Mit biztosít a szegedieknek?Mentális betegségekkel küzdők rehabilitációjának segítése. Mentális gondozás. Egészségügyi és szociális tanácsadás. Egészségnevelés és szociális készségek fejlesztése. Érdekesség a szervezet történetéből, vagy mások mondták Róluk.Rendszeresen szervezünk közösségépítő programokat. Pl.: hajókirándulás, vadaspark látogatás. Egészségfejlesztő és tájékoztató előadások. Adószám: 18469752-1-06  

International Police Assotiation Magyar Szekció Csongrád-Csanád megyei egyesület

Egyesületek
Honlap:https://ipacsongrad-csanad.hu/ Email:kocsisistvan.ipa@csongrad.police.hu Telefon:+36203888501   Mi a szervezetük fő tevékenysége? Mit biztosít a szegedieknek? A különböző nemzetek aktív és nyugalmazott rendvédelmi dolgozóinak egységbe kovácsolása a szolgálat és a barátság útján. Az IPA nemzetközi jelmondata egy eszperantó mottó: “Servo per Amikeco” (Barátsággal szolgálni), mely több mint 63 ország közel félmillió rendőre (tagja) számára jelenti ugyanazt. A civil kapcsolódást az állomány családtagjai, és a velünk együttműködési megállapodással kapcsolódó civil szervezetek adják. Az IPA a világ jelenleg legnagyobb non-profit szervezete. Az IPA a tagszervezetein keresztül támogatja és meggyorsítja a tagok közötti tapasztalatcsere és az ehhez kapcsolódó szakmai kapcsolatok ápolását. Sajátos eszközeivel segíti a rendőr és az állampolgár közötti viszony jobb kialakulását. Akik velünk együttműködnek programok, pályázatok, rendezvények és egyebek talaján, kapcsolódhatnak ehhez a hatalmas szervezethez. Jobban megismerhetik munkánkat, betekintést nyerhetnek olyan helyszínekre, részt vehetnek olyan eseményeken, ahová nélkülünk nem juthatnának el. Mostanában kezd el erősödni ez a civil kapcsolódás. A szándék a Csongrád-Csanád megyei egyesületben megfogalmazódott. Keressük a partnereket, a lehetőségeket. Adószám: 19085957-1–06 Facebook:

Jóga a Mindennapi Életben Egyesület

Egyesületek
Cím:Szeged, Kálvária tér 16. Honlap:http://www.jogaszeged.hu Email:info@jogaszeged.hu Telefon:+36-20-4083499   Ki(k) a szervezet célcsoportja(i)?Elsősorban Csongrád-Csanád megyében élő gyerekek, felnőttek, idősek Mi a szervezetük fő tevékenysége? Mit biztosít a szegedieknek? Egy nemzetközileg ismert jógaiskola, a Jóga a mindennapi életben rendszer helyi tagszervezete vagyunk, már több, mint három évtizede. Jógaközpontunkban egész évben egészségvédő jógatanfolyamot tartunk fiataloknak, felnőtteknek és időseknek. Nyaranta ingyenes szabadtéri jógafoglalkozásokat tartunk a Ligetben a szegedieknek. Júniusban a Jóga Nemzetközi Napján, augusztusban a Füvészkertben a Lótusz Napokon találkozhatnak velünk az érdeklődők. Érdekesség a szervezet történetéből, vagy mások mondták Róluk.Jógaközpontunk a Kálvária téren 2010 végén nyílt. Fontos számunkra a környezetvédelem, a vegetárius/vegán életmód népszerűsítése. 16 éve tartunk ingyenes nyári foglalkozásokat a Ligetben. Az elmúlt három évtized alatt sok ezren gyakorolták/ismerték meg nálunk a jógát. Adószám: 19082507-1-06 Facebook: https://www.facebook.com/J%C3%B3ga-a-Mindennapi-%C3%89letben-Egyes%C3%BClet-Szeged-160849170636560  

Karitáció Közhasznú Alapítvány

Alapítványok
Cím:6723 Szeged Kálvária tér 31. Honlap:https://karitacio.hu E-mail:info@karitacio.hu Telefon:+36-30-68-22044 Ki(k) a szervezet célcsoportja(i)?Kórházban fekvő beteg gyerekek, rászoruló családok Mi a szervezetük fő tevékenysége? Mit biztosít a szegedieknek?A Karitáció Alapítvány egyik legsikeresebb segítő tevékenysége 2008 óta a bohócdoktor mozgalom. A gyógyítást segítő programjaink látványosak, a játék mellett, arcfestés, bábszínház, játszóház, ének-zene is kapcsolódik a kórházi és intézményi programokhoz.Nevetés, arcfestés, lufiállatok és sok mese, éneklés. Bizony, ez mind jellemző a bohócdoktorok munkájára. A 2008 óta fennálló mozgalom a kórházakban szervezett programjaikon igyekeznek minél színesebb és vidámabb hangulatot kialakítani. E mellett még számos tevékenységgel igyekszünk jobbá tenni kicsik és nagyok helyzetét egyaránt: havi rendszerességű élményprogramok családtámogatási program működtetése élelmiszer, ruha és tárgyi adományok gyűjtése, osztása kulturális programok egészségügyi és szociális intézmények támogatása tárgyi eszközökkel mentorprogram A fő cél mindemelett, hogy a kórházak gyermek betegeinek szürke mindennapjait élettel töltsük meg és kiszakadjanak ebből a monotonitásból. A fizikai gyógyulás mellett a lelki egészség is ugyanolyan fontos. Hisszük, hogy a nevetés gyógyít és csodát tesz, így mindent megteszünk, hogy kacagástól legyen hangos a terem. Külön öröm látni azt, hogy a kis hősök mellett szüleik megfáradt arcára is tudunk mosolyt csalni."    Az elmúlt 13 év rengeteg kihívást hozott számunkra, segítő programjaink keretében rászorulók ezreit tudtuk támogatni, legyen szó családokról, vagy nagyobb közösségekről, intézményekről. Különlegességünk abban rejlik, elsőként alapítottunk meg Szegeden a Bohócdoktor alapítványunkat és vele együtt a bohócdoktor közösséget.         Adószám: 19560540-1-06 Facebook: https://www.facebook.com/Bohocdoktorok                                                                                                               
Kulturális események
Kulturális események
Tovább
Soron következő fogadóórák
Soron következő fogadóórák
Tovább
Egyéb események, határidők
Egyéb események, határidők
Tovább

Gépkocsivezető, garázsmester, raktáros (pályázat)

Álláshirdetés     Szeged MJV Polgármesteri Hivatala határozott időre, 2023. december 31-éig szóló, teljes munkaidős gépkocsivezető, garázsmester, raktáros munkakör betöltésére keres jelentkezőket.   A munkakör betöltésének feltételei: büntetlen előélet, a jelentkező állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, iskolai végzettség: legalább szakmunkás végzettség; vagy szakiskolai szakképzettség B kategóriás jogosítvány.   A munkakör betöltésénél előnyt jelent: - gépkocsivezetői munkakörben szerzett tapasztalat, - hivatásos gépjárművezetői engedély.   Az ellátandó feladatok ismertetése: A gépkocsivezető, garázsmester, raktáros közreműködik a Polgármesteri Hivatal üzemeltetéséhez szükséges anyagok, berendezések és felszerelések beszerzési, javítási munkáiban, kezeli a fogyóeszköz és anyagraktárt. Végzi a hivatalban történő anyagmozgatást/bútorok, zúzdai anyagok, stb. szállítását. A gépjármű ügyintézővel közösen megszervezi és irányítja a hivatali gépkocsik karbantartási és javítási feladatait, megteszi a szükséges intézkedéseket, valamint lebonyolítja ezen feladatai ellátásához szükséges beszerzéseket. Vezeti a hivatali mikrobuszt és biztosítja annak üzemelési feltételeit, feladata a géjármű használati szabályzatnak megfelelően a gépkocsi napi karbantartása, a gépkocsi külső-belső tisztán tartása, a gépkocsi műszaki állapotának folyamatos ellenőrzése, felel a gépkocsi üzem-forgalombiztonsági és megfelelő műszaki állapotáért. Közreműködik a gépkocsipark időszakos szemléjének, vizsgáztatásának, nagyjavításának lebonyolításában.   A jelentkezés benyújtásának határideje: 2023. április 21., elbírálásának határideje: 2023. április 28., benyújtásának módja: - elektronikus úton: az acs.gabor@szeged.eu e-mail címre történő megküldésével Az állás betöltéséről a benyújtott jelentkezések tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás munkaviszony keretében tölthető be 3 havi próbaidő letöltése mellett.   A jelentkezéshez csatolni kell: önéletrajzot, az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el), iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, B kategóriás jogosítvány, illetve hivatásos gépjárművezetői engedély fénymásolatát, 3 hónapnál nem régebbi, a 2011. évi CXCIX. tv. 258. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelést igazoló erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást).
Tovább

Közútkezelési ügyintéző (pályázat)

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Városüzemeltetési Iroda határozatlan időre szóló közútkezelési ügyintéző posztjára   Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, valamint a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, műszaki középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és műszaki, környezetgazdálkodási szakképesítés vagy építőmérnöki vagy műszaki menedzser szakképzettség.   A munkakör betöltésénél előnyt jelent: közigazgatási gyakorlat, számítógép felhasználói szintű ismerete, B kategóriás jogosítvány.   Az ellátandó feladatok ismertetése: A közútkezelési ügyintéző munkakörébe tartozik a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez, illetve közútkezelői kérelmekhez kapcsolódó eljárás lefolytatása és döntés előkészítése; járdák, gyalogutak építése, használatbavétele és megszüntetése engedélyezésének előkészítése; útkezelői feladatok döntés előkészítése; belterületi vízrendezéssel összefüggő pályázati anyagok összeállításában való közreműködés; belterületi vízrendezési feladatokkal kapcsolatos fejlesztések és rekonstrukciós munkák koordinálása.   Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.   A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 31., elbírálásának határideje: 2023. április 6., benyújtásának módja: elektronikus úton: az acs.gabor@szeged.eu e-mail címre történő megküldésével. Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás leghamarabb 2023. április 11. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.   A pályázathoz csatolni kell: motivációs levelet (bruttó bérigény megjelölésével), a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el), az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el), iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolatát (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást) az alábbiak szerint: amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni, amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.
Tovább

Energetikai ügyintéző (pályázat)

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Városüzemeltetési Iroda határozatlan időre szóló energetikai ügyintéző posztjára   Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, továbbá a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, felsőoktatásban szerzett műszaki szakképzettség.   A munkakör betöltésénél előnyt jelent: energetikai mérnök szakképzettség vagy villamosmérnök szakképzettség, közigazgatási gyakorlat, számítógép felhasználói szintű ismerete, B kategóriás jogosítvány.   Az ellátandó feladatok ismertetése: Az energetikai ügyintéző munkakörébe tartozik az energetikai ellátás fejlesztésének kidolgozása, a közvilágítás tervezési, kivitelezési, szolgáltatási szerződéseinek előkészítésében, valamint a közműhálózat engedélyezési eljárásaiban való részvétel, az elektromos töltőállomások telepítésével kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá gondoskodik az energetikai adatszolgáltatások teljesítéséről.   Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.   A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 31., elbírálásának határideje: 2023. április 6., benyújtásának módja: elektronikus úton: az acs.gabor@szeged.eu e-mail címre történő megküldésével Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás leghamarabb 2023. április 11. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.   A pályázathoz csatolni kell: motivációs levelet (bruttó bérigény megjelölésével), a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el), az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el), iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolatát (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást) az alábbiak szerint: amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni, amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.
Tovább
összes álláshirdetés