április 20, szombat,
Tivadar, Tihamér

Szeged Megyei Jogú Város hivatalos weboldala

April 20, szombat,
Tivadar, Tihamér, Töhötöm
0 °C
0 °C / 0 °C

Egyéb szervezet

aHang

Egyéb szervezet
Honlap: https://ahang.hu/ Email: rebeka.toth@gmail.com Mi a szervezetük fő tevékenysége? Mit biztosít a szegedieknek? A 2018-ban létrehozott aHang elsődleges feladata a különböző társadalmi ügyek felkarolása és polgári kezdeményezések, kampányok, petíciók támogatása. Az elmúlt évek során számos sikert értünk el a kampányainkkal - ápolási díj megemelése; környezetszennyező beruházások megállítása stb. - mellette pedig olyan innovatív részvételi programok szervezését vállaltuk, mint a főpolgármesteri előválasztás, vagy a 2021. évi országos előválasztás. Az aHang lehetőséget biztosít arra is, hogy a platformjain keresztül bárki indíthasson petíciót, ezáltal változást érhessünk el helyi, vagy akár országos szinteken.A szegedi aPont az aHang helyi aktivista közössége. Az aPontok országos szinten egy gyors reagálásra képes, helyi és országos ügyekben egyaránt aktív hálózatot alkotnak. Az aPont tagjai közvetlen kapcsolatot tartanak a helyi lakossággal, közügyekkel, aktuális kampányokkal kapcsolatos tájékoztatást végeznek, illetve a helyi közösséget érintő és foglalkoztató témákkal kapcsolatban megbeszéléseket tartanak, adott esetben akciót szerveznek. Adószám: 26253851-1-42

Csongrád-Csanád Megyei Mérnöki Kamara

Egyéb szervezet
Cím:6720 Szeged, Arany János utca 7. I. emelet Honlap:http://www.csmi-mernoki-kamara.hu Email:csmi_mern_kam@invitel.hu Telefon:62/552-142   Ki(k) a szervezet célcsoportja(i)? mérnökök Mi a szervezetük fő tevékenysége? Mit biztosít a szegedieknek? Jogszabályban rögzített és ahhoz kapcsolódó szakmai feladatok ellátása. A tervezők, szakértők elektronikus névjegyzékének vezetése illetve felelős műszaki vezetők, építési műszaki ellenőrök, egyéb jogosultak nyilvántartása. Jogosultságok iránti kérelmek elbírálása, szakmai továbbképzések szervezése.

Értelmi Fogyatékosok Csongrád Megyei Érdekvédelmi Szervezete

Egyéb szervezet
Honlap: www.efoesz-csongradmegye.hu Email: efoesz.szeged@gmail.com Mi a szervezetük fő tevékenysége? Mit biztosít a szegedieknek? Célunk az értelmi fogyatékkal élő emberek és családjuk támogatása, életminőségük javítása, érdekeinek érvényesítése, képviselete, társadalmi hátrányok kiegyenlítése, szociális biztonságuk, esélyegyenlőségük megteremtése. Az értelmi fogyatékkal élő emberek önálló életvitelének, önérvényesítésének, önrendelkezésének elősegítése, támogatása, hozzásegítés a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Rendszeres lépéseket teszünk az értelmi fogyatékkal élő emberek társadalmi elfogadottságának növelése, integrációjuk elősegítése érdekében. Adószám: 18466371-1-06  

Magyar Kerékpárosklub (Szegedi Területi Szervezete)

Egyéb szervezet
Honlap: https://kerekparosklub.hu/ Email: imre.csullog@gmail.com Mi a szervezetük fő tevékenysége? Mit biztosít a szegedieknek? A fenntartható közlekedés feljesztését, a kerékpározás fejlődését igyekszünk előmozdítani, hogy a bringázás mindenkinek nyugodtan választható alternatíva legyen a közlekedésben. Adószám: 18245402-2-43  

Ősidő Nonprofit Kft

Egyéb szervezet
Honlap: www.oszido.hu Email: igazgato@oszido.hu Mi a szervezetük fő tevékenysége? Mit biztosít a szegedieknek? Idősek bentlakásos ellátása Adószám: 21061127-1-06  

Rákbetegek Országos Szervezete

Egyéb szervezet
Email: zsuzsaszegedinapfordulo@gmail.com Mi a szervezetük fő tevékenysége? Mit biztosít a szegedieknek? Betegjogi, mentálhigiénés és egészségügyi szolgáltatások elérhetőségét biztosítja a Napforduló Szolgálat Adószám: 19020855-1-43  

Szegedi Korea Klub 세게드 코리아 클럽

Egyéb szervezet
Honlap: szegedikoreaklub.hu Email: koreaklub.szeged@gmail.com Mi a szervezetük fő tevékenysége? Mit biztosít a szegedieknek? A Szegedi Korea Klub legfőbb célja, hogy a koreai élet sokszínűségét, gazdagtörténelmi és kulturális örökségét megismertesse, megkedveltesse és ezáltalközelebb hozza az emberekhez. Dél-Koreában a 2000-es években elkezdődött ún.koreai hullám kulturális jelenség a több évtizedes koreai-magyar diplomáciai,gazdasági és kulturális kapcsolatok eredményeképp már termékeny táptalajra hullottMagyarországon. Az azóta töretlen népszerűségnek örvendő érdeklődést fenntartvacélunk, hogy a hazánkban élő – elsősorban szegedi és Csongrád-Csanád vármegyeipolgárok a koreai művészet, nyelv, irodalom, gasztronómia és kulturális értékek irántibefogadását előmozdítsuk kulturális közösségfejlesztés révén. Ezáltalklubfoglalkozásainkkal, előadásainkkal, programjainkkal ösztönözzük az embereket akét kultúra között fennálló rokonszenv megerősítésére. Adószám: 19341886-1-06  

Szegedi Közéketi Kávéház

Egyéb szervezet
Honlap: www.civilcafe.hu Email: szondiildi@gmail.com Mi a szervezetük fő tevékenysége? Mit biztosít a szegedieknek? Kulturálus közélet Adószám: 18457737-1-26  

Szegedi Szépmíves Céh '90

Egyéb szervezet
Honlap: artszeged.hu Email: artszeged@gmail.com Mi a szervezetük fő tevékenysége? Mit biztosít a szegedieknek? Művészetoktatás, felvételi előkészítő, kiállítások, művésztelepek szervezése. Adószám: 19081513-1-06  

Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft.

Egyéb szervezet
Honlap: www.zooszeged.hu Email: info@zoo.szeged.hu Mi a szervezetük fő tevékenysége? Mit biztosít a szegedieknek? Állatkert Adószám: 23565524-2-06  
Kulturális események
Kulturális események
Tovább
Soron következő fogadóórák
Soron következő fogadóórák
Tovább
Egyéb események, határidők
Egyéb események, határidők
Tovább

Gazdasági osztályvezető (pályázat)

ÁLLÁSPÁLYÁZAT SZ.M.J.V.Ö. Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony keretében Gazdasági osztályvezető munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (3 hónap próbaidő kikötésével)   Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő ( heti 40 óra)   Munkavégzés helye: 6724 Szeged, Párizsi krt. 27.   A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása, az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási, pénzügyi tevékenység végzése. Az intézmény pénzügyi-számviteli, gazdasági tevékenységének szervezése, irányítása, ellenőrzése. A gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok készítése, folyamatos karbantartása. Költségvetés készítése, adatszolgáltatások teljesítése. A hatékony és eredményes feladatellátás megvalósításának koordinálása, folyamatos ellenőrzése.   Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései továbbá a 257/ 2000. (XII. 26.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott szociális ágazati összevont pótlékok az irányadóak.   Pályázati feltételek: Szakirányú, felsőfokú végzettség, Államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés (engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés), Költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai vezetői gyakorlat, Szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogsító engedéllyel, Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet, cselekvőképesség, TITÁN informatikai rendszer ismerete, Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.   Elvárt kompetenciák: Önálló, pontos, precíz munkavégzés, Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, Terhelhetőség, nagyfokú munkabírás, Megbízhatóság, kiváló együttműködési készség. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlat igazolása, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan.   A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban 2024. május 15-június 15. között tölthető be.   A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 30.   A pályázat benyújtásának módja: postai úton, az SZ.M.J.V.Ö. Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja részére (6724 Szeged, Párizsi krt. 27.) történő megküldésével, személyesen, lezárt borítékban az SZ.M.J.V.Ö. Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központban (6724 Szeged, Párizsi krt. 27.) történő leadásával.   A pályázat elbírásának határideje: 2024. május 2.   A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Pocsainé Molnár Zsuzsanna gazdasági osztályvezető ad a 70/ 708-66-27-es telefonszámon. Szeged, 2024.01.15. Király Sándorné Igazgató
Tovább
összes álláshirdetés