Szeged Smart City Jövőkép és Koncepció

A Smart City fogalom egyre nagyobb teret nyer Európában. Számos meghatározása létezik annak, mit tekintünk Smart City-nek, azaz élhető, okos városnak. Az egyik közismert Smart City definíció a következő:„Az okos és fenntartható város az egy olyan innovatív város, amely intenzíven használja az infokommunikációs technológiákat, annak segítségével fejleszti az életminőséget, hatékonyabbá teszi a városüzemeltetést és városi szolgáltatásokat; mindezeket úgy, hogy tekintettel van a jelen és jövő generáció igényeire, egyaránt figyelembe veszi a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontokat.”

icon Szeged MJV Smart City és Jövőkép és Koncepció v. 2.0 (letölthető pdf formátumban)

Tájékoztató – 25. sz. házi gyermekorvosi körzet megszűnése

Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!

Szíves tájékoztatásul közlöm, hogy az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 35/2002. (IX.13.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 38/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet értelmében

2016. február 1. napjával a 25. sz. házi gyermekorvosi körzet megszűnik.

Az utcák az alábbi körzetekhez tartoznak a hivatkozott határnaptól:

Tájékoztató telekadóról

Tisztelt Telektulajdonosok!

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 37/2015. (XI.25.) számú önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) 2016. január 1-i hatállyal Szeged város illetékességi területén bevezeti a telekadót.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 52. § 16. pontja értelmében teleknek minősül az a földterület, amely épülettel, épületrésszel nincs beépítve.