Közlemény óvodai beiratkozásról

Értesítjük a szülőket, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodáiba a 2016/2017. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket:

                2016. április 25. (hétfő) 8-17 óra
és
              2016. április 26. (kedd) 8-17 óra

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik, illetőleg szülője dolgozik. 

Szeged Smart City Jövőkép és Koncepció

A Smart City fogalom egyre nagyobb teret nyer Európában. Számos meghatározása létezik annak, mit tekintünk Smart City-nek, azaz élhető, okos városnak. Az egyik közismert Smart City definíció a következő:„Az okos és fenntartható város az egy olyan innovatív város, amely intenzíven használja az infokommunikációs technológiákat, annak segítségével fejleszti az életminőséget, hatékonyabbá teszi a városüzemeltetést és városi szolgáltatásokat; mindezeket úgy, hogy tekintettel van a jelen és jövő generáció igényeire, egyaránt figyelembe veszi a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontokat.”

icon Szeged MJV Smart City és Jövőkép és Koncepció v. 2.0 (letölthető pdf formátumban)

Tájékoztató – 25. sz. házi gyermekorvosi körzet megszűnése

Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!

Szíves tájékoztatásul közlöm, hogy az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 35/2002. (IX.13.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 38/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet értelmében

2016. február 1. napjával a 25. sz. házi gyermekorvosi körzet megszűnik.

Az utcák az alábbi körzetekhez tartoznak a hivatkozott határnaptól:

Tájékoztató telekadóról

Tisztelt Telektulajdonosok!

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 37/2015. (XI.25.) számú önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) 2016. január 1-i hatállyal Szeged város illetékességi területén bevezeti a telekadót.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 52. § 16. pontja értelmében teleknek minősül az a földterület, amely épülettel, épületrésszel nincs beépítve.

 

Változás a magánfőzőkre vonatkozó szabályozásban

Tisztelt Magánfőző!

Felhívom figyelmét, hogy a magánfőzőnek a 2015. évben előállított magánfőzőtt párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét 2016. január 15. napjáig kell teljesítenie az önkormányzati adóhatósághoz.
Amennyiben párlatot a 2015. évben nem állított elő, úgy sem adóbevallási, sem adófizetési kötelezettség nem terheli.