Tájékoztató – hulladékgazdálkodás rendszerében beállt változásokról

Tájékoztatjuk, hogy 2016. április 01. napjától átalakult a hulladékgazdálkodás rendszere a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) alapján. Eddig az önkormányzat látta el a hulladékszállítási közszolgáltatást a Szegedi Környezetgazdálkodási NKft-n keresztül és a bevételek is az önkormányzati céget illették. Április 1-től a közszolgáltatást továbbra is az önkormányzati tulajdonú Környezetgazdálkodási NKft. látja el, de a bevételeket az állam elvonja. E hónaptól a hulladékszállítási díj az állam bevétele, erre az új feladatra létrehozták a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t.

Lakossági felhívás – az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival. 

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívása

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely  azonban  nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő,  kezeletlen, száraz fahulladék  égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.

Közlemény bölcsődei beiratkozásról

Értesítjük a szülőket, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő bölcsődéibe a tavaszi jelentkezés 2016. április 11. napjától április 15. napjáig tart.

Ez a jelentkezés azoknak a szülőknek szól, akik gyermekük bölcsődei gondozását 2016. szeptember 01. – 2016. december 31. napjáig terjedő időszakban szeretnék és kérik megkezdeni.

Helye: azon bölcsődei telepehely, ahová a szülő elsődlegesen kéri a gyermek felvételét
(az adatlapon még további két bölcsődét is meg kell jelölni arra az esetre ha az elsődlegesen kiválasztott bölcsődébe a gyermek nem nyer felvételt) 

Közlemény óvodai beiratkozásról

Értesítjük a szülőket, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodáiba a 2016/2017. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket:

                2016. április 25. (hétfő) 8-17 óra
és
              2016. április 26. (kedd) 8-17 óra

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik, illetőleg szülője dolgozik. 

Szeged Smart City Jövőkép és Koncepció

A Smart City fogalom egyre nagyobb teret nyer Európában. Számos meghatározása létezik annak, mit tekintünk Smart City-nek, azaz élhető, okos városnak. Az egyik közismert Smart City definíció a következő:„Az okos és fenntartható város az egy olyan innovatív város, amely intenzíven használja az infokommunikációs technológiákat, annak segítségével fejleszti az életminőséget, hatékonyabbá teszi a városüzemeltetést és városi szolgáltatásokat; mindezeket úgy, hogy tekintettel van a jelen és jövő generáció igényeire, egyaránt figyelembe veszi a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontokat.”

icon Szeged MJV Smart City és Jövőkép és Koncepció v. 2.0 (letölthető pdf formátumban)