Felhívás parlagfűmentesítésre – 2020

Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy a használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű kaszálását, vagy más módon történő irtását folyamatosan végezzék el.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Azzal szemben, aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének belterületen a jegyző, külterületen a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya közérdekű védekezést rendel el, melynek költségeit a földhasználó, illetve a termelő köteles megtéríteni. Ezzel egyidejűleg a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya növényvédelmi bírságot szab ki.

Parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseiket az alábbi számokon tehetik meg:

Belterületre vonatkozóan: tel.: 80/820-302

SZMJV Polgármesteri Hivatal Zöldszám
e-mail: info@szegedvaros.hu

Külterületre, zártkertre vonatkozóan: tel.: 62/680-170

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály
Szegedi Földhivatali Osztály
e-mail: foldhivatal.szeged@csongrad.gov.hu

Dr. Martonosi Éva,
Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője

Pályázati felhívás – tűzifaosztás 2020

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet szociálisan hátrányos helyzetű
háztartásoknak tűzifaosztásra

Beadási határidő: 2020. július 14. napja.(Postai úton történő benyújtás esetén ezen a napon be kell érkeznie az Önkormányzathoz a pályázatnak.)

A nyomtatvány és a tájékoztató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapjáról (www.szegedvaros.hu) letölthető, vagy személyesen beszerezhető a Humán Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálatán, továbbá a Polgármesteri Hivatal Kirendeltségein.

Bővebb információ >>>>

Tájékoztató az idegenforgalmi adóról

A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet értelmében a 2020. április 26-tól 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka után az idegenforgalmi adót a szállóvendégnek nem kell megfizetnie, a szállásadónak nem kell azt beszednie.

A szállásadónak azonban erről az időszakról is – minden vendégéjszakáról – be kell nyújtania a bevallását (csak abban az esetben nem, ha a vendégéjszakák száma nulla).

Dr. Martonosi Éva
jegyző

Tájékoztató a helyi iparűzési adóról

A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet (Rendelet) alapján, amennyiben az adózó – éves és soron kívüli – helyi iparűzési adóbevallási és adófizetési kötelezettsége 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékes, azt 2020. szeptember 30-ig teljesítheti. Ezen időpontig kell megfizetni az adókülönbözetet azon adóalanyoknak is, akik már 2020. április 22-ét megelőzően nyújtották be bevallásukat.

További információ>>>

Lakossági felhívás

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya újabb tájékoztatást tett közzé a magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatban, amelynek részletes tartalma a mellékelt dokumentumban olvasható.

A lakosság figyelmébe ajánljuk továbbá, hogy a járvány aktuális hírei, valamint a betegséggel kapcsolatos hasznos információk az alábbi, folyamatosan frissülő weboldalon érhetők el:

http://portal.nebih.gob.hu/hu/madarinfluenza

Szeged, 2020. május 18.

Dr. Martonosi Éva
jegyző

Felhívás szúnyogok elleni védekezésről

Tisztelt Lakosság!

A központi szúnyoggyérítés mellett Önök is sokat tehetnek azért, hogy csökkenjen a szúnyogok száma, hiszen a szúnyogok élőhelyeinek jelentős része magántelkeken található.

A szúnyogok számát csökkentő ház körüli teendőkről a Nemzeti Népegészségügyi Központ az alább látható plakátot készítette.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ által készített plakát és a szúnyogok elleni védekezésről szóló lakossági tájékoztató megtalálható az alábbi linkeken:

https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/WN_lakossagi_tajekoztato/szunyog_plakat.html
https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/WN_lakossagi_tajekoztato/szunyog_tajekoztato.html

Közlemény óvodai beiratkozásról

Értesítjük a szülőket, hogy az emberi erőforrások minisztere által – a járványügyi veszélyhelyzet miatt – kiadott 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozás a korábban meghirdetettől eltérő időpontban, egyedi eljárási szabályok szerint történik.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodáiba a 2020/2021. nevelési évre – online módon – az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket:

2020. április 6-17.

Szükséges az online felületen történő beiratkozás, amennyiben:
– a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, vagy
– a gyermek lakcíméhez több kötelező felvételt biztosító tagóvoda tartozik.

Javasolt, de nem kötelező az online felületen történő beiratkozás, amennyiben a gyermek lakcíméhez egyetlen kötelező felvételt biztosító tagóvoda tartozik. Ebben az esetben – beiratkozás hiányában – a gyermek hivatalból felvételre kerül.

Az óvodákról, felvételi körzetükről, valamint – különös tekintettel a rendkívüli veszélyhelyzetre – a beiratkozással kapcsolatos aktuális információkról, teendőkről a http://ovi.szegedvaros.hu linken vagy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Óvodák Igazgatóságán (Szeged, Sólyom u. 6. tel.: 62/549-363; 20/462-95-78) tájékozódhatnak.

Felhívás avarégetésről

Tisztelt Szegediek!

Közleményt adott ki a rendkívüli járványügyi helyzetben három szakmai civil szervezet, hogy a szennyezett levegő súlyosbítja a koronavírus hatását. A Levegő Munkacsoport, a Betegszervezetek Magyarországi Szövetsége és az Európai Népegészségügyi Szövetség arra hívta fel a figyelmet, hogy a vírusok megtapadnak az égetésből, fűtésből és egyéb forrásokból származó apró légszennyező részecskék (PM) felületén és így növekszik a fertőzésveszély is.

Tisztelt Szegediek!

Tegyenek meg mindent a koronavírus okozta károk csökkentése érdekében a tisztább levegőért!

Ne égessenek se avart, se kerti hulladékot!
Semmiképp ne fűtsenek hulladékkal!

Ha csak szilárd anyaggal tudják otthonukat melegen tartani, csak száraz fával fűtsenek!

Szeged, 2020. március 31.

SZMJV Polgármesteri Hivatala