Tájékoztató esküvőn részt vevő személyek létszámának korlátozásáról

Tisztelt Ügyfeleink!

Magyarország Kormánya 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletében az új típusú koronavírus okozta járványügyi helyzetre tekintettel 2020. március 28. napjától kijárási korlátozást vezetett be.

A Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdés e) pontja értelmében esküvők megtartására a kijárási korlátozás ideje alatt is sor kerülhet, azonban ez csak szűk családi körben történhet. Mindezen előírásokra figyelemmel Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a külső helyszínen tartandó esküvői szertartáson részt vevő személyek (a pár, tanúik és vendégeik) összlétszáma  legfeljebb 15 fő lehet.

Kérjük házasulandó ügyfeleinket, hogy a fenti előírásról hozzátartozóikat, ismerőseiket a szertartást megelőzően időben tájékoztassák.

2020. március 27.

Dr. Martonosi Éva

jegyző

A teljes tájékoztató innen letölthető

Újabb intézkedéseket hozott Botka László, Szeged polgármestere – 2020. március 27.

Hosszabbítás a szociális lakások bérlőinek a rendkívüli járványügyi helyzetben

Botka László polgármester a rendkívüli járványügyi helyzet miatt rendeletben hosszabbította meg azoknak a határozott idejű szociális bérlőknek a lakásbérleti szerződését

  • akiknek a március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet előtt járt le a bérleti jogviszonyuk, kérelmüket ugyan határidőben benyújtották, de még nem bírálták el,

illetve

  • akiknek a veszélyhelyzet hatálybalépését követően szűnt, szűnik meg a bérleti jogviszonyuk.

Esetükben a veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított 60. napon szűnik meg a lakásbérleti szerződésük.
A polgármester azért döntött így, mert a rendkívüli járványügyi helyzetben a személyes ügyintézés veszélyforrást jelent, és a szükséges igazolások beszerzése is komoly nehézségekbe ütközik.

Mentesítés a közterület-használati díj fizetési kötelezettség alól a veszélyhelyzet elhárulásáig

Botka László polgármester döntött, az önkormányzat a gazdasági következmények enyhítése érdekében segíti azokat a Szegeden működő vállalkozásokat, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet folytató cégeket és természetes személyeket, amelyek, akik érvényes közterület-használati engedély birtokában közterület-használatot folytatnak.
A polgármester elrendelte,

  • azok a vállalkozások, amelyek
  • azok vállalkozások, amelyek olyan érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkeznek, amely a március 31. napját követő, veszélyhelyzet fennállása alatti időszakra esik, és nem kezdik meg a tevékenységüket, úgy ezen időszakra mentesülnek a közterület-használati díj fizetési kötelezettség alól a veszélyhelyzet elhárulásáig.

A bérlemény, az üzlet átmeneti zárva tartásáról, az önkormányzati tulajdonú ingatlanban és a közterületi felépítményben működő tevékenység szüneteltetéséről szóló nyilatkozatok benyújtásának határideje április 8.

A rendeleteket megtalálják Szeged város honlapján (www.szegedvaros.hu).

Szeged város önkormányzata továbbra is arra kér mindenkit, hogy ha teheti, maradjon otthon! Vigyázzunk az idősekre és a gyermekekre!

Szeged, 2020. március 27.

SZMJV Polgármesteri Hivatala

Felhívás közterület-használati díj mentességről

Tisztelt Ügyfeleink!

A kormányzati döntéseken alapuló korlátozó intézkedések és a koronavírus okozta járványügyi helyzetre tekintettel tett ajánlások következtében, valamint a gazdasági következmények enyhítése érdekében, segítve ezzel azokat a Szegeden működő vállalkozásokat, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet folytató cégeket és természetes személyeket, amelyek érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkeznek, Szeged MJV Önkormányzata rendeletet alkotott a közterület-használat rendjének veszélyhelyzet idején történő eltérő szabályairól  ( 13/2020. (III. 26.) önk. rend.).

További információ>>>

Felhívás bérleti díj fizetési kötelezettség alóli mentességről

Tisztelt Ügyfeleink, Bérlőink!

A kormányzati döntéseken alapuló korlátozó intézkedések és a koronavírus okozta járványügyi helyzetre tekintettel tett ajánlások következtében, valamint a gazdasági következmények enyhítése érdekében, segítve ezzel azokat a Szegeden működő vállalkozásokat, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet folytató cégeket és természetes személyeket, amelyek önkormányzati tulajdonban álló üzlethelyiségeket használnak, Szeged MJV Önkormányzata rendeletet alkotott a veszélyhelyzet idején az önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségek bérleti díj fizetési kötelezettség alóli mentességről (12/2020. (III. 25.) önk. rend.).

További információ>>>

Újabb intézkedést hozott Botka László polgármester – 2020. március 24.

Botka László polgármester ma újabb intézkedést hozott a rendkívüli járványügyi helyzet miatt. Szeged polgármestere rendeletben hosszabbította meg a lejáró települési támogatásokat, amelyeket külön kérelem és igazolások benyújtása nélkül azoknak a rászoruló családoknak folyósít május végéig az önkormányzat, amelyek eddig is részesültek ilyen támogatásban.

A települési támogatások:

  • lakhatási támogatás
  • gyógyszertámogatás
  • rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

A rendkívüli járványügyi helyzetben a személyes ügyintézés veszélyforrást jelent, és a szükséges munkáltatói, orvosi és egyéb igazolások beszerzése is komoly nehézségekbe ütközik. Ugyanakkor a rászoruló családok, valamint az otthonukban tartózkodó idősek számára létfontosságú a támogatások folyamatossága.

Bővebb információ >>>>

Tájékoztatás SZMJV Polgármesteri Hivatalának ügyintézési és ügyfélfogadási rendjére vonatkozóan

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. március 19. napjától határozatlan ideig szünetelteti a személyes ügyfélfogadást.

KÖZLEMÉNY

Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (COVID-19 fertőzés) megelőzése, terjedésének megakadályozása, a hivatal ügyfelei és munkatársai egészségének megóvása, és a Hivatal működőképességének biztosítása érdekében Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. március 19. napjától határozatlan ideig szünetelteti az általános ügyfélfogadást.

Kérelmeiket az e célra kihelyezett gyűjtőládákban helyezheti le.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy személyes ügyintézésre csak rendkívül korlátozott körben van lehetőség kizárólag az alábbi esetekben:

– hatósági bizonyítványok kiállítása, amennyiben az ügyfél személyes meghallgatása, illetve tanú meghallgatása szükséges (előzetes telefonos időpont-egyeztetést követően),

– a 2013. évi CXXII. tv. 21. §. ( 4 ) bekezdése alapján a termőföld elővásárlási és elő haszonbérleti ügyekben személyesen benyújtható elfogadó jognyilatkozatok beadása (előzetes telefonos időpont-egyeztetést követően),

– teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtétele (előzetes telefonos időpont-egyeztetést követően),

– szociális ügyekben ügyfélfogadás (szülési támogatás és átmeneti segély kivételével) kizárólag hétfőn, kedden, szerdán, pénteken: 8-10 óráig

A hivatalban a helyszíni pénztári kifizetések helyett postai úton vagy átutalással történik a kifizetés.

Kérjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a fenti korlátozott ügycsoportokon túlmenően ügyeiket elektronikus úton, ügyfélkapun, telefonon vagy e-mailben intézzék.

A hivatal egyes részlegeit érintően ügyfélfogadással kapcsolatos részletes információkat az alábbi linkre kattintva érhetik el.

Szeged, 2020. március 19.

Dr. Martonosi Éva
jegyző

Teljes tájékoztatás

Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje

Koronavírus tájékoztató

Felelősek vagyunk egymásért, minden szegedi minden szegediért!

Nagyon figyeljünk egymásra, de tartsuk a biztonságos távolságot!

I.) Vigyázzunk az idősekre!

A koronavírus-járvány a 70 év felettiekre a legveszélyesebb, ezért különösen fontos, hogy ez a korosztály otthon maradjon a veszélyhelyzet idején!

  • Arra kérünk minden szegedit, akinek 70 év feletti hozzátartozója él a városban, hogy segítsen idős rokonának a bevásárlásban, a halaszthatatlan ügyek elintézésében. De úgy tegyék ezt meg, hogy közben kerüljék a személyes kontaktust! A megvásárolt ételt, gyógyszert, árucikkeket, vagy az ügyintézéshez szükséges papírokat és csekkeket inkább dobják a postaládába, akasszák a kilincsre vagy tegyék le az ajtóban. Csak telefonon tartsák egymással a kapcsolatot!

 

  • Ha szomszédjában, környezetében lakik olyan 70 év feletti szegedi, akinek nincsen rokona a városban, kérjük, ajánlják fel neki a segítségüket! Összefogással és együttműködéssel tudjuk csak megállítani a járványt!

 

  • Annak érdekében, hogy minden rászoruló megkapja a szükséges támogatást, arra kérjük a 70 év felettieket, hogy csak abban az esetben vegyék igénybe az önkormányzat segítségét, ha nincs olyan rokon vagy ismerős, aki ezt meg tudná tenni. A rendkívüli helyzetben Szeged város önkormányzata:

 

a) hétköznapokon napi egyszeri melegételt,

b) hétvégente konzerv készételt,

c) heti kétszer alapvető élelmiszert,

d) szükség szerint gyógyszereket,

e) kéthetente pedig alapvető tisztálkodó és tisztítószereket szállít házhoz azoknak, akik ezt más módon nem tudják megoldani.

A kiszállítás ingyenes, de az ételért és a beszerzett áruért fizetni kell. A kétfogásos meleg ebéd ára 800,- Ft/adag, diétás ebéd esetén 1.300,- Ft/adag.

Az önkormányzati szolgáltatásra az alábbi telefonszámokon lehet jelentkezni:

Tel: 06-30-603-18-78

Tel: 06-30-929-26-74

Tel: 06-62-564-189

A vezetékes telefonszámon munkaidőben, a mobilszámokon naponta 8-16 óráig várják a hívást, a vezetékes telefonszámon hangposta szolgáltatás is igénybe vehető.

További információ>>>

Közlemény – Gyermekgyógyászati Alapellátási Ügyeletről

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével a COVID-19 (vuhani koronavírus) kapcsán az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítására, Magyarország egész területére vészhelyzetet hirdetett ki.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Minisztere, Prof. Dr. Kásler Miklós utasítást (a továbbiakban: miniszteri utasítás) adott ki valamennyi egészségügyi intézményre vonatkozóan, hogy 2020. március 16-tól 65 év feletti egészségügyi dolgozók nem vehetnek részt közvetlen betegérintkezéssel járó munkafolyamatokban.

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Gyermekgyógyászati Alapellátási Ügyelete (a továbbiakban: Gyermekgyógyászati Alapellátási Ügyelet), mint egészségügyi szolgáltató szintén kötelezett a miniszteri utasítás betartására. A Gyermekgyógyászati Alapellátási Ügyeleti feladatokat ellátó házi gyermekorvosok többsége 65 év feletti egészségügyi dolgozó.

További információ>>>