BURSA HUNGARICA 2022

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az Információs és Technológiai Minisztériummal együttműködve

2022. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
szociálisan hátrányos helyzetű – jelenlegi és leendő – felsőoktatási hallgatók számára.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amely elérhető az alábbi linken:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.
Fenti linken érhető el a részletes pályázati kiírás is. Ösztöndíjban az a pályázó részesülhet, akivel az egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a 140 000 Ft-ot. A regisztrációt vagy belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a szükséges mellékletekkel együtt a települési önkormányzatnál kell benyújtania a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A csatolandó mellékletekhez a formanyomtatványok letölthetők a www.szegedvaros.hu honlapról is. A szociális rászorultság igazolására vonatkozó további okiratokról szintén a város honlapján megtalálható szegedi (kiegészített) pályázati kiírásból tájékozódhat a pályázó.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2021. november 5.

Benyújtás módja: személyesen a Humán Közszolgáltatási Iroda Szociális Osztály Ügyfélszolgálati Csoportjánál (Széchenyi tér 11.) ügyfélszolgálati időben: hétfőn, kedden, csütörtökön 8.00-15.00-ig, szerdán 8.00-17.30-ig, pénteken 8.00-12.30-ig, vagy postán (postacím: Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda, 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.)

1. “A” típusú pályázati kiírás

2. “B” típusú pályázati kiírás

3. Jövedelemnyilatkozat

4. Munkáltatói igazolás

5. Nyilatkozat egyéb jövedelemről