BURSA HUNGARICA 2020

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2020. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

szociálisan hátrányos helyzetű – jelenlegi és leendő – felsőoktatási hallgatók számára.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amely elérhető az alábbi linken:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.
Fenti linken érhető el a részletes pályázati kiírás is. A regisztrációt vagy belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a szükséges mellékletekkel együtt a települési önkormányzatnál kell benyújtania a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A csatolandó mellékletekhez a formanyomtatványok letölthetők a www.szegedvaros.hu honlapról is. A szociális rászorultság igazolására vonatkozó további okiratokról szintén a város honlapján megtalálható szegedi (kiegészített) pályázati kiírásból tájékozódhat a pályázó.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az ösztöndíjra jogosultság és a lehetséges támogatási összege tekintetében az alábbiakról tájékoztatja a pályázni kívánó hallgatókat:

Ösztöndíjban az a pályázó részesülhet:
– aki a pályázati kiírásban megjelölt feltételeknek megfelel, és
– akivel az egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a 91200,-Ft-ot.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2019. november 5.

Benyújtás módja: javasolt személyesen a Humán Közszolgáltatási Iroda Szociális Osztály Ügyfélszolgálati Csoportjánál (Széchenyi tér 11.) ügyfélszolgálati időben: hétfőn, kedden 8.00-15.00 óráig, szerdán 8.00-11.00 és 13.00-17.30 óráig, pénteken 8.00-12.30 óráig.
(Postacím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11., Polgármesteri Hivatal, Humán Közszolgáltatási Iroda)

Letölthető anyagok

1. Pályázati felhívás

2. “A” típusú pályázati kiírás

3. “B” típusú pályázati kiírás

4. Jövedelemigazolás

5. Munkáltatói igazolás

6. Nyilatkozat egyéb jövedelemről