Orvosi rendelő fejlesztési program Szegeden I. ütem, Budapesti körúti rendelő felújítása

erfa2
A Kedvezményezett neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Konzorciumi partner:
A projekt címe: Orvosi rendelő fejlesztési program Szegeden I. ütem, Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása
A projekt teljes összege (bruttó): 246.278.768,-Ft
A szerződött támogatás összege (bruttó): 151.923.819,-Ft
Önkormányzati önerő összege (bruttó): 94.354.949,-Ft
A projekt tartalmának bemutatása: Az épület az 1970-es években épült, amelynek egyik része pince nélküli földszintes lapos tetős (itt helyezkedik el a gyógyszertár is), a másik épület földszint + 1. emeletes, lapos tetős kialakítással a rendelőintézetnek és a védőnői szolgálatnak ad helyet, ahol 6 fő háziorvos és asszisztensei, 1 fő gyermekorvos és asszisztense, valamint 6 védőnő dolgozik.
Az ingatlanfejlesztés (meglévő épület felújítása, korszerűsítése) tekintetében a minimumkövetelmények teljesítése érdekében az épület belső helyiségei felosztásának racionalizációja is megtörtént, amelynek keretében – statikai vélemény figyelembevételével – a belső válaszfalak áthelyezésre kerültek.
A felújítás során az alábbi műszaki, infrastrukturális fejlesztést valósítottuk meg:
– homlokzat hőszigetelése,
– nyílászárók cseréje
– fűtési rendszer, és a vizesblokkok gépészetének cseréje
– teljes elektromos hálózat cseréje.
Továbbá szükséges volt a rendelő épület bővítése, a gyógyszertár területének felhasználásával.
Az akadálymentesség nem teljes körű (könnyen használható felvonó nincsen), mivel az arra használatos, lépcsőre épített berendezés nem üzembiztos, így az épület déli részében személyfelvonó is kiépítésre került. A kivitelezés, felújítás során megvalósításra került az előírt projektarányos akadálymentesítés is (pl.: akadálymentesített bejárat, akadálymentes mosdó) valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedően.
A rendelőintézetben működő szolgáltatók munkájához a korábbi eszközök technológiailag már elavultak voltak. A projekt keretében az időközben elhasználódott és a zavartalan ellátás érdekében szükséges eszközök is beszerzésre kerültek.
Az épület modernizációja az ott dolgozó egészségügyi szolgáltatók munkájához teremtett komplex alapellátási kereteket.
A projekt azonosító száma: TOP-6.6.1-15-SG1-2016-00001