Bölcsődefejlesztési Program Szegeden – Az Agyagos utcai bölcsőde családbarát korszerűsítése

Bölcsődefejlesztési Program Szegeden –  Az Agyagos utcai bölcsőde családbarát korszerűsítése

erfa2
A Kedvezményezett neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Konzorciumi partner:
A projekt címe: Bölcsődefejlesztési Program Szegeden
Agyagos utcai bölcsőde korszerűsítése
A projekt teljes összege (bruttó): 143.425.592,-Ft
A szerződött támogatás összege (bruttó): 108.379.260,-Ft
Önkormányzati önerő összege (bruttó): 35.046.332,-Ft
A projekt tartalmának bemutatása: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy hosszú távon a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatásának feltételeit meg tudja teremteni. Kiemelt települési cél, hogy a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése minél hatékonyabban megvalósulhasson a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a 6723 Szeged, Agyagos utca 40. szám alatti meglévő, működő bölcsőde komplex műszaki korszerűsítését valósította meg.
A Beruházó felújítási törekvése volt, hogy a 72 férőhelyes bölcsőde mind műszakilag, mind energetikailag olyan létesítménnyé válhasson, ami gazdaságosan üzemeltethető, illetve illeszkedni tudjon a mai kor színvonalához. Az Agyagos Utcai Bölcsőde hasznos alapterülete 1.293 m2.
A felújítás az alábbi beruházási elemeket tartalmazta:
1. Mosdók, vizesblokkok felújítása (felnőtt és gyermek): a vizesblokkokban a padlóburkolatok, oldalfali csempeburkolatok elbontásra kerültek, helyettük új burkolatok kerültek kialakításra, csúszásmentes felületekkel.
2. Csoportszobák, gazdasági blokk, egyéb helyiségek és folyosók felújítása (festés, átépítés): a foglalkoztatókban, tornateremben, étkezőben, sószobában, tanulószobában a padlóburkolatok elbontásra kerültek, helyettük új, antisztatikus PVC burkolatok kerültek kialakításra. Ezen túl racionális szempontok alapján, illetve a bölcsőde dolgozóinak igényei, valamint akadálymentesítési követelmények miatt egyes helyiségek összevonásra, vagy átépítésre kerültek.
3. Terasz árnyékolás: a termek természetes „hűtését” segíti elő, mivel légkondicionáló rendszer kiépítése történt.
4. Udvari burkolatok javítása, udvar rendezés, kerékpártároló kialakítása: az udvar, játszóterületek járófelületeinek megújítása, biztonságossá tétele, valamint egy kerékpártároló kialakítása valósult meg.
5. Gépészeti munkák, víz-és csatornarendszer felújítása: mivel a beruházás során a használati hideg- és melegvíz ellátó hálózat is átalakításra került, így a kapcsolódó szükséges víz-és csatornarendszer felújítási munkákat is elvégeztük. Az új fogyasztókat be kellett kötni az elvezető hálózatra, a csapadékvíz- és az épületen belüli szennyvíz hálózat felújításával, így a teljes belső rendszer felújításra kerül.
6. Csapadékvíz bekötés meglévő aknába, belső csatornahálózat teljes felújítása.
7. Elektromos felújítási munkák valósultak meg a villámvédelmi rendszer kiépítésével: villámhárító telepítése és kapcsolódó elektromos szerelési munkálatok.
8. Tűzjelző rendszer kialakítása.
A projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-16-SG1-2017-00002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20180816-DSC_2416 20180816-DSC_2447 20180816-DSC_2452 20180816-DSC_2453 20180816-DSC_2459