Október 5, szerda,
Aurél, Placid, Attila, Rella
description

Szegedváros

October 05, szerda,
Aurél, Placid, Attila, Rella
weather mood
0 °C
0 °C / 0 °C
Három városrészben folytatódott a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Szegeden

Három városrészben folytatódott a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Szegeden

2021.10.20.

Újabb kertvárosi utcákban, Újszegeden, Kiskundorozsmán és Marostő városrészben építettek korszerű esővíz-elvezető csatornát. A Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem projektben már majdnem 16 kilométeren korszerűsítették a vízelvezető rendszert. A fejlesztésre összesen 1 milliárd 272 millió forintot fordított a szegedi önkormányzat.

2018-19-ben 6 városrész (Újszeged, Kiskundorozsma, Szentmihály, Tápé, Szőreg és Új-Petőfitelep) 22 utcájában épült csapadékvíz-elvezető csatorna, Dorozsmán pedig víztározó a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban.

A program újabb projektjében (Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem, TOP-6.3.3-16-SG1-2018-00001) folytatódott 2020. év végén a korszerű csatornahálózat kiépítése. Újszegeden 7 utcában (Borostyán, Asztalos, Radnóti Miklós, Haladás, Babits Mihály, Krúdy Gyula, Wallisch Kálmán), összesen 4295,9 méter csapadékvíz elvezető rendszer készült. Kiskundorozsmán, a Bánomkerti öblözetben 9 utcát (Széchenyi István, Zalán, Kút, Nap, Széna, Ballada, Palóc, Majális, Rigómező) érintett a fejlesztés, összesen 5312,5 méter csatorna épült. A projekt része volt a dorozsmai Bánomkerti csapadékvíz-főgyűjtő csatorna rekonstrukciója és kapacitásának növelése a Negyvennyolcas és a Basahíd utca között, 1568 méteren. Szintén a projekt részeként 9 marostői utcában (Aranka, Borbála, Dorottya, Gizella, Ildikó, Izabella, Klára, Melinda és Orsolya) épült esővíz-elvezető csatorna, valamint megvalósult a Kürü sori árok mederburkolása a Katalin utca és a Fő fasor közötti szakaszon, továbbá épült egy 3 szivattyúállásos átemelő is a Pinty utcában, hogy az összegyűjtött csapadékvíz gond nélkül eljuthasson az azt befogadó Holt-Marosba. Marostőn összesen 5028,7 méter csapadékvíz elvezető rendszer készült.

A kivitelezést közbeszerzési eljáráson nyertes cégek végezték el: az újszegedi utcákban és Kiskundorozsmán a Bánomkerti csapadékvíz-főgyűjtő csatornánál, valamint a marostői területen a Délút Építő és Bányászati Kft., a kiskundorozsmai utcákban pedig egy szegedi vállalkozás, a Norbo-Ép Kft.

A Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem megvalósítására nettó 1 milliárd 272 millió forintot fordított a szegedi önkormányzat. Ebből nettó 1 milliárd 50 millió forintot tett ki az európai uniós támogatás, 128 millió forint az önkormányzat saját forrása volt, és a Szegedi Csatornamű Társulat is hozzájárult a fejlesztéshez 94 millió forinttal. A III. és IV. ütemben összesen több mint 16 kilométer csapadékvíz-elvezető rendszer létesült.

A beruházás eredményeként az érintett területek lakóinak életkörülményei javulni fognak. A kiépülő csatornarendszer hosszú távú megoldást jelenthet a belvízproblémákra, valamint a hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadék is könnyebben elfolyik a területről, és nem okoz nagy károkat. A klímaváltozásra felkészülve Szeged a csapadékvíz elvezetésén túl nagy hangsúlyt fektet a víz összegyűjtésére, helyben tartására is, ami segítséget nyújthat az aszályos időszakok átvészeléséhez.

upcoming events block bg
Kulturális események
Kulturális események
Tovább
Soron következő fogadóórák
Soron következő fogadóórák
Tovább
Egyéb események, határidők
Egyéb események, határidők
Tovább

Pályázat (takarító)

Szeged MJV Polgármesteri Hivatala határozatlan időre szóló, takarító munkakör betöltésére keres jelentkezőket.   A munkakör betöltésének feltételei: büntetlen előélet, a jelentkező állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, legalább 8 általános iskolai végzettség A munkakör betöltésénél előnyt jelent: - takarítói munkakörben szerzett tapasztalat Az ellátandó feladatok ismertetése: A takarító munkakörébe tartozik a Polgármesteri Hivatal helyiségeinek tisztán tartása, hulladékgyűjtők kiürítése, hulladék összeszedése a munkaterületen, bútorok, egyéb berendezési tárgyak portalanítása, nedves áttörlése, szükség esetén súrolása, nyílászárók, korlátok és egyéb felületek portalanítása és tisztítása, mellékhelyiségek fertőtlenítő tisztítása, vízkőtelenítése, papír- és szappanadagolók feltöltése, padló gépi tisztítása, nagytakarítás évente kétszer, rendezvények utáni takarítás, pakolás. A jelentkezés benyújtásának határideje: 2022.október 31, elbírálásának határideje: 2022. november 4., benyújtásának módja: postai úton: Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Személyzeti Osztályának (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. szoba), vagy elektronikus úton: az acs.gabor@szeged.eu e-mail címre történő megküldésével Az állás betöltéséről a benyújtott jelentkezések tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás azonnal betölthető 3 havi próbaidő letöltése mellett. Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Göldner-Vass Szilvia nyújt a (62) 564-327-es telefonszámon. A jelentkezéshez csatolni kell: önéletrajzot, az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el), iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi, a 2011. évi CXCIX. tv. 258. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelést igazoló erkölcsi bizonyítvány másolatát (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást).
Tovább
összes álláshirdetés
administration block bg