Bejelentés az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény rendelkezéseinek megsértésével kapcsolatban a szexuális és nemi kisebbségekhez tartozó szegedi lakosok részére

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. július 1. napjától elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programjában rögzítette azokat a célkitűzéseket, amelyek a szexuális és nemi kisebbségek nagyobb arányú társadalmi elfogadására, hátrányos megkülönböztetésük csökkentésére irányulnak. Ennek érdekében intézkedési tervben került megfogalmazásra, hogy a város honlapján az önkormányzati fenntartású, illetve önkormányzati feladatot is ellátó, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény egységeinél elszenvedett sérelmek bejelenthetőek legyenek.

Kérem, hogy a fentiek érdekében adja meg az intézmény nevét és az ott tapasztaltakat.


captcha