Szeged MJV PH szervezete

Városüzemeltetési Iroda


 

Az Iroda fő tevékenysége:

Önkormányzati beruházások, felújítások bonyolítása, külföldi állampolgárok tulajdonszerzése, tulajdonosi hozzájárulások, közművekkel víz, csatorna, stb., környezettel, zöldterülettel, fakivágássak kapcsolatos engedélyek, beruházások, felújítások.

Jegyzői hatáskörben zaj- és rezgésvédelmi, víz bázisvédelmi eljárás. Útkezelői jogok forgalomszervezés, energiával, hulladékkezeléssel kapcsolatos ügyek. Az Önkormányzat vagyona, ingatlannal, lakással, helyiséggel kapcsolatos eljárások. A vagyonkataszter vezetésének ellenőrzése, cégfelügyelet, gazdasági társaságok felügyelete.

Az Iroda teljeskörű tevékenységét Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ügyrendje tartalmazza.

Az Iroda ügytípusai