Egyesületek

Újszegedi Polgárőr Egyesület


Az Újszegedi Polgárőr Egyesület Magyarországon törvényesen működő, önszerveződésű, bűnmegelőzési, közbiztonság védelmét szolgáló pártpolitikai érdekektől mentes közhasznú társadalmi szervezet. Egyesületünk 1996-ban alakult 13 fővel, alakulása óta dinamikusan fejlődik és mára már tevékenységi területének egyik meghatározó szereplőjévé vált. Jelenleg 22 fő alkotja az egyesületet. Az egyesület a helyi közéletben is meghatározó bűnmegelőzési tevékenységük mind a helyi lakosok, mind pedig az együttműködő szervezetek körében elismert. Az Egyesületünk több éven át a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség rádió és telefon ügyeletét látta el. A 1787 ingyenesen hívható telefonszámunkon fogadtuk a lakossági bejelentéseket, melyekre igyekeztünk a lehető leggyorsabban odaküldeni a szolgálatban levő járőreinket, ill. értesítettük a rendőrséget.

Bejegyzési számunk: Pk.60.149/1996/3.
Adószám: 18458288-106
Bankszámla szám: OTP 11735005-20508847
Az egyesület székhelye: 6723 Szeged, József Attila sgt. 66.
Elnök: Guvat Zoltán, Tel: 30/218-62-92
Tel: 62/437-294, Fax: 62/437-149, Mobil: 30/621-62-01, ingyenes segélyhívó:1787
Emil: mikrolabor@777westel.hu, upe_szeged@msn.com, upe@vodafone.hu, upe@westel900.net

[b:0]Amivel a Polgárőrség foglalkozik.[/b:0]

Kiemelten közhasznú tevékenységeink: Közrend- és közbiztonság védelme, bűnmegelőzés, gyermek- és ifjúságvédelem, környezet- és katasztrófa védelem.

Feladatát a területileg illetékes önkormányzat, s egyéb társadalmi és állami szervezetek segítségével, a rendvédelmi szervekkel együttműködve látja el. A katasztrófavédelemmel, határőrizeti szervekkel, és a környezetvédelemi szakhatóságokkal együttműködési megállapodás alapján, a felsorolt szervek területein hatályos előírások, törvények, betartatásával nyújt sokszor segítséget a megelőzés területén a polgárőrség. Az önkormányzatok rendszeresen igénylik és támogatják a polgárőrség mind hatékonyabb munkáját.

A Egyesület főbb feladata a bűnmegelőzés. A polgárőrség bűnmegelőzési tevékenysége három erős pilléren nyugszik: rendszeres járőrözéssel szolgálja a közterületek biztonságát, szűkíti a bűnözés utánpótlási vonalait, hangsúlyt helyezve a gyermek-és ifjúságvédelemre, neveléssel alakítva ki egy erkölcsösebb generációt, amely tudatosan képes elutasítani a kábítószereket, s a bűnöző életmódot.
A tagszervezetek nagy hangsúlyt fektetnek a gyermek- és ifjúságvédelemre. Szezonális programokat is szervezünk. Nyáron fel kell készíteni a gyerekeket, hogy a szünetben is a legjobb tudásuk és odafigyelésük szerint közlekedjenek, mert hajlamosak teljesen kikapcsolni a szünidő kezdetével. Télen szintén nagyon fontos a saját és környezetünk egészségének, épségének megőrzése. A hideg miatt az utak csúszóssá válnak, fokozottan oda kell figyelni.

[b:0]Az elmúlt évek programjai, eseményei, szolgáltatásai:[/b:0]
[list:0]- Drogmegelőzésen programok szervezése, általános iskolákban a meglévő “Drog prevenciós táska” segítségével. Egy iskola egy polgárőr bűnmegelőzési és közlekedési hónap megtartása.
– A Polgárőrség szervezésében egyre nagyobb teret hódít a Szomszédok Egymásért Mozgalom elnevezésű, a közvetlen környezetünket védő, bűnözés megelőzési célú szerveződés.
– Központi diszpécser szolgálat működtetése a lakosság részére.
[b:0]Ingyenes hívószámunk: 1787 !!!!![/b:0][/list:u:0]
A bűnözés azt fenyegeti, ami minden embernek a legfontosabb, nem nélkülözhetik a polgárőrök sem a közösség segítségét, részvételét a bűnmegelőzésben. Folyamatosan szeretnénk részt venni, és az embereket is bevonni a környezetet és természetet károsító, valamint a környezetre veszélyes hulladék engedély nélküli elhelyezésében megnyilvánuló bűncselekmények megelőzésében és felderítésében.

[b:0]A jövőre vetített terveink.[/b:0]

A fentiekben leírt kiemelten közhasznú tevékenységeinket a közeljövőre nézve is szeretnénk folytatni, megkezdett programjainkat kibővíteni és új lehetőségeket feltérképezni.
2004. évben elindítottuk az egyesület járőrszolgálatát együtt működve a többi egyesülettel, rendőrséggel. Szeretnénk fejleszteni a Szem Mozgalom keretében a többi egyesület segítségével a lépcsőházak ellenőrzését. Járőrszolgálatok szervezése az egész város területén. Szeretnénk a lakosságot is bevonnia az egyesület fejlődésébe ezért kérjük önöket, hogy az ötleteikkel segítsék fejlődésünket.
Szakmai Forumjainkon mindent megteszünk e célok optimális koordinálására, de fontosnak tartjuk ezen felül a közvetlen találkozókat is, ahol mindenki elfelejtheti egy kisidőre munkáját és felszabadultan szórakozhat a barátaival, még ha csak egy-két napot is.
Kiváló lehetőséget ad ezen alkalmakra a polgárőrnap berkein belül megrendezett találkozó. Minden évben megrendezésre kerül az egyesületeket összehozó programsorozat, városi, megyei és országos szinten is.

Az Országos Polgárőr Szövetség a 2004-es évre tervezett Országos polgárőrnap megrendezésének jogát a Csongrád megyei szervezetnek adta.
Kötelességünknek érezzük egy színvonalas rendezvény megszervezését, amely nem kis feladatot állított elénk. Előzetes terveink alapján az Ópusztaszeri Nemzeti Park ad majd helyet a több mint tízezer vendéget csalogató rendezvénynek. A kulturális programok mellett látható lesz a rendvédelmi partnerszerveink bemutatói, különböző sport rendezvények, vetélkedők, gyermekeknek szóló játékok, főzőverseny és sok más egyéb szórakoztató program.

[b:0]Befejezésül[/b:0]

Tehát a fentiekben is leírtak bizonyítják, hogy a polgárőrségre egy jól működő polgári demokráciában hosszútávon szükség van. Szükségességét legérzékletesebben azzal szemléltetném, hogy az igazán jól működő gazdaságok csak az olyan területeken alakulhatnak ki, ahol a közbiztonsággal minden rendben van és az állampolgárok, illetve az őket foglalkoztató cégek hatékonysága biztosított.

Az egész ország területén több tízezer polgárőr végzi aktívan feladatát, amelyet társadalmi munkában végeznek, munkájukért ők semmiféle anyagi juttatásban nem részesülnek. Sajnos a legtöbb helyen a polgárőr mozgalom életben tartásáért nemcsak idejüket áldozzák polgárőreink, hanem saját maguk fizetik működésük kiadásait.