Ügyfélszolgálatok

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal ügyintézési és ügyfélfogadási rendjéről – 2020. május 22.


Tájékoztatás

a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében kialakított ügyintézési és ügyfélfogadási rendjére vonatkozóan

A Polgármesteri Hivatalban intézett ügyek folyamatos ellátásának fenntartása érdekében, de figyelemmel a Magyarország Kormánya által 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzetre – tekintettel a járványhelyzet megyénket érintő aktuális állapotára, de szem előtt tartva munkatársaink és az ügyfelek egészségének védelmét – a Polgármesteri Hivatalban történő ügyfélfogadás és ügyintézés rendje 2020. május 25. napjától az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

Igazgatási és Építési Iroda

e-mail: altig.iroda@szeged.eu
tel.: 62/564-175
postacím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

Általános Ügyfélszolgálati Csoport:
tel.:62/ 564-311, 62/ 564-168

Hétfő:       08:00 – 15:00
Kedd:       08:00 – 15:00
Szerda:    08:00 – 17:30
Csütörtök: 08:00 – 15:00
Péntek:     08:00 – 12:30

Kérelmek benyújthatóak az alábbi felületről is:
https://epapir.gov.hu/

Hagyatéki ügyintézés
tel.: 62/564-132, 62/564-324

Az eddig megszokott rendben, a hivatal által postai úton megküldött nyomtatványok kitöltésével és postai úton történő visszajuttatásával, valamint telefonos kapcsolattartás útján történik.

Kereskedelmi ügyintézés:
tel.: 62/564-350, 62/564-212

Kereskedelmi és szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése, változásbejelentések, telepengedélyezési eljárás, vásárok, piacok, bevásárlóközpontok üzemeltetésének engedélyezése esetén a kérelem benyújtására, a Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására postai úton, ügyfélkapun keresztül, illetve az Általános Ügyfélszolgálaton történő leadással van lehetőség.

Kérelem benyújtható, nyomtatványok elérhetőek az alábbi felületekről:
https://epapir.gov.hu/
• A www.szegedvaros.hu honlapon az E-ügyintézés menüpontban
( URL címe: https://eservices.szeged.eu/eku/frontend/index.html#/portal/ugytipusok )
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap – Önkormányzati Hivatali Portál

Birtokvédelmi ügyek
tel.: 62/564-440, 62/564-186

Ezen ügytípusban a kérelem benyújtására, a Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására elsősorban postai úton, ügyfélkapun keresztül, illetve az Általános Ügyfélszolgálaton történő leadással van lehetőség.

Személyes tájékoztatás igénylő kérdésben lehetőség van az ügyintézővel történő telefonos egyeztetésre is.

Kérelem benyújtható, nyomtatványok elérhetőek az alábbi felületekről:
https://epapir.gov.hu/
• A www.szegedvaros.hu honlapon az E-ügyintézés menüpontban
( URL címe: https://eservices.szeged.eu/eku/frontend/index.html#/portal/ugytipusok )
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap – Önkormányzati Hivatali Portál

Anyakönyvi ügyintézés:
e-mail: anyakönyv@szeged.eu
tel.: 62/564-382,  62/564-383,  62/564-375
postacím: 6722 Szeged, Huszár u. 1.

Otthon történt szegedi halálozások esetén kérjük a hozzátartozókat, hogy szíveskedjenek temetkezési szolgáltatókhoz fáradni, akik intézik majd az elhunyt eltemetését, valamint kezdeményezik a halotti anyakönyvi kivonat kiadását.

Házasságkötési szándék bejelentése, apai elismerő nyilatkozat megtétele, házasságkötési név módosítása ügyében kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban van lehetőség az ügyintézésre.
Anyakönyvi kivonat kérési, névváltoztatási, olyan egyéb ügyek intézése, ahol nem kötelező az előzetes időpont-egyeztetés, valamint a halasztást nem tűrő ügyekben ügyfélfogadás:
Hétfő:         08.00 -12:00
Szerda:     13:00 -16:00

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy munkatársaink és ügyfeleink egészségének védelme érdekében az ügyintézés ideje alatt szíveskedjenek szájmaszkot használni.

Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem a szegedvaros.hu honlapról letölthető.
A kérelmet postai úton a Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Anyakönyvi Csoportjának címezve a 6722 Szeged, Huszár u. 1. címre, vagy elektronikus (e-papír, ügyfélkapu) úton küldjék meg, vagy az személyesen is leadható a Huszár u. 1. sz. alatt a Portán kihelyezett gyűjtőládába.

Közterület-használat engedélyezés:
tel.: 62/564-395, 62/564-165

Közterület-használati engedély iránti (zöldterület bontásával járó, kereskedelmi árusítási célú, vendéglátóipari előkertek, közterületi pavilonok fennmaradásának engedélyezésére , építőanyag tárolására irányuló stb.) kérelem benyújtására elsősorban postai úton, ügyfélkapun keresztül, illetve az Általános Ügyfélszolgálaton történő leadással van lehetőség.

Személyes tájékoztatás igénylő kérdésben lehetőség van az ügyintézővel történő telefonos egyeztetésre is.

Út és járda nem közlekedési célú igénybevételére irányuló közterület-használatot a Városüzemeltetési Irodánál kell engedélyeztetni!

Kérelem benyújtható, nyomtatványok elérhetőek az alábbi felületekről:
https://epapir.gov.hu/
• A www.szegedvaros.hu honlapon az E-ügyintézés menüpontban
( URL címe: https://eservices.szeged.eu/eku/frontend/index.html#/portal/ugytipusok )

Központi Címregiszter, címigazolások kiadása
tel.: 62/564-439, 62/564-438
postacím: 6722 Szeged, Huszár u. 1.

Hétfő:        8:00 – 15:30
Szerda:     8:00 – 17:30
Péntek:     8:00 – 11:30

Kérelem benyújtható, nyomtatványok elérhetőek az alábbi felületekről is:
https://epapir.gov.hu/
• A www.szegedvaros.hu honlapon az E-ügyintézés menüpontban
( URL címe: https://eservices.szeged.eu/eku/frontend/index.html#/portal/ugytipusok )

Ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői nyilvántartásba vétel
tel.: 62/564-440, 62/564-277

A névjegyzékbe történő felvételre irányuló kérelem benyújtására elsősorban postai úton, ügyfélkapun keresztül, illetve az Általános Ügyfélszolgálaton történő leadással van lehetőség.

Személyes tájékoztatás igénylő kérdésben lehetőség van az ügyintézővel történő telefonos egyeztetésre is.

Kérelem benyújtható, nyomtatványok elérhetőek az alábbi felületekről:
https://epapir.gov.hu/
• A www.szegedvaros.hu honlapon az E-ügyintézés menüpontban
( URL címe: https://eservices.szeged.eu/eku/frontend/index.html#/portal/ugytipusok )

Lakcím fiktivvé nyilvánítására irányuló kérelmek
tel.: 62/564-440, 62/564-186

Ezen ügytípusban a kérelem benyújtására, a Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására elsősorban postai úton, ügyfélkapun keresztül, illetve az Általános Ügyfélszolgálaton történő leadással van lehetőség.

Személyes tájékoztatás igénylő kérdésben lehetőség van az ügyintézővel történő telefonos egyeztetésre is.

Kérelem benyújtható, nyomtatványok elérhetőek az alábbi felületekről:
https://epapir.gov.hu/
• A www.szegedvaros.hu honlapon az E-ügyintézés menüpontban
( URL címe: https://eservices.szeged.eu/eku/frontend/index.html#/portal/ugytipusok )
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap – Önkormányzati Hivatali Portál

Szőregi kirendeltség
Hétfő:         08:00 – 15:30
Szerda:     08:00 – 17:30

Tápéi kirendeltség
Hétfő         08:00 – 15:30
Szerda:     08:00 – 17:30

Kiskundorozsmai kirendeltség
Kedd:         08:00 – 15:30
Csütörtök:     08:00 – 15:30

Adóiroda

e-mail: adoiroda@szeged.eu
telefon: 62/564-301
postacím: 6722 Szeged, Huszár u. 1.

Adóiroda ügyfélszolgálatának nyitvatartása

Hétfő:         08:00 – 15:00
Szerda:     12:00 – 17:30
Péntek:     08:00 – 11:30

Nyomtatványok elérhetőek az alábbi felületekről:
• A www.szegedvaros.hu honlapon az E-ügyintézés menüpontban
( URL címe: https://eservices.szeged.eu/eku/frontend/index.html#/portal/ugytipusok )
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap – Önkormányzati Hivatali Portál

Humán Közszolgáltatási Iroda

e-mail: nepjoleti.iroda@szeged.eu
telefon: 62/564-449
postacím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

A Humán Közszolgáltatási Iroda ügyfélszolgálatának nyitvatartása:

Hétfő:         08:00 – 15:00
Kedd:         08:00 – 15:00
Szerda:     08:00 – 17:30
Csütörtök:     08:00 – 15:00
Péntek:     08:00 – 12:30

Nyomtatványok elérhetők az alábbi felületről:
A www.szegedvaros.hu honlapon az E-ügyintézés menüpontban
állampolgári oldal/ügytípusok/Humán Közszolgáltatási Iroda ügytípusai)

Közgazdasági Iroda

Pénztári nyitvatartási idő:
Péntek     9.00-11.00

Kérjük Ügyfeleinket, hogy a helyszíni pénztári kifizetések helyett lehetőség szerint törekedjenek a postai úton vagy átutalással történő kifizetés igénybevételére.

Városüzemeltetési Iroda
e-mail: varosuzemeltetes@szeged.eu
telefon: 62/564-364
postacím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:        08:00 – 15:30
Szerda:    08:00 – 17:30

Ügyeiket továbbra is lehetőség van elektronikus vagy postai úton, illetve ügyfélkapun keresztül intézni.

Kérelem benyújtható, nyomtatványok elérhetőek az alábbi felületekről:
https://epapir.gov.hu/
•  A www.szegedvaros.hu honlapon az E-ügyintézés menüpontban
( URL címe: https://eservices.szeged.eu/eku/frontend/index.html#/portal/ugytipusok )

Közterületfelügyeleti Csoport

e-mail: kozterulet@szeged.eu
telefon: 62/579-431
postacím: 6722 Szeged, Huszár u. 1.

A Közterületfelügyelet ügyfélszolgálatának nyitvatartása:

Hétfő –  péntek:    07:00 – 15:00

Fejlesztési Iroda – Városrendezési Osztály (Főépítész)

Főépítész: Sz. Fehér Éva
e-mail: fehereva@szeged.eu
cím: 6722 Szeged, Püspök u. 9.
postacím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőn:     8:00 – 15:30
Szerdán:      8:00 – 17:30

Az ügyfélfogadás hétfőn és szerda délután csak telefonon előre egyeztetett időpontban történik. Előzetes időpont egyeztetés nélküli személyes tájékoztatásra kizárólag szerda 8:00 – 12:00 között van lehetőség.

Az egyeztetés lehetőségét ügyfélfogadási időben az alábbi telefonokon biztosítjuk:

Név Telefonszám e-mail cím
Sz. Fehér Éva 564-144 fehereva@ szeged.eu
Titkárság (Lukács Lászlóné) 564-174 lukacs.laszlone@szeged.eu
Dr. Balogh Adrienn 564-317 balogh.adrienn@ szeged.eu
Banyó Zoltán 564-035 banyo.zoltan@ szeged.eu
Bedő Boglárka 564-237 bedo.boglarka@ szeged.eu
Egedi Gergely 564-148 egedi.gergely@ szeged.eu
Horváthné Mézes Ágnes 564-342 mezesagi@ szeged.eu
Lukács Erzsébet 564-145 lukacs.erzsebet@ szeged.eu
Papdiné Papp Ildikó 564-146 papp.ildiko@ szeged.eu
Patyi Gábor 564-191 patyi.gabor@ szeged.eu
Zana Attila 564-318 zana.attila@ szeged.eu

Kérjük, hogy ügyeiket lehetőség szerint továbbra is elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül vagy postai úton intézzék.

A főépítészi eljárásokra vonatkozó nyomtatványok a www.szegedvaros.hu oldalról letölthetők vagy kérésre e-mailben megküldjük.

A meghirdetett fórumok, egyeztetések a veszélyhelyzet fennmaradásáig elmaradnak.

Szeged, 2020. május 22.

                                Dr. Martonosi Éva
jegyző