Ügyfélszolgálatok

Tájékoztatás Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyintézési és ügyfélfogadási rendjére vonatkozóan


A Polgármesteri Hivatalban intézett ügyek veszélyhelyzetben történő folyamatos ellátásának fenntartása érdekében, de figyelemmel a Magyarország Kormánya által 2020. november 3. napján kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a koronavírussal kapcsolatos országos védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldására, az alábbi védőintézkedéseket rendeljük el a Polgármesteri Hivatalban történő ügyfélfogadás és ügyintézés rendjét illetően:

A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei minden olyan ügyben, ahol jogszabály nem írja elő kötelező jelleggel a személyes kapcsolattartást az ügyféllel, és az adott ügy intézéséhez nem feltétlenül szükséges az ügyfél hivatalban való megjelenése – szem előtt tartva a munkavállalók és az ügyfelek közös érdekeit, – olyan kapcsolattartási rendet alakítanak ki és alkalmaznak az ügyfelekkel együttműködésben, amely mellőzi a munkavállalók és az ügyfelek közvetlen találkozását, érintkezését.

Kérjük, hogy ügyeiket lehetőség szerint továbbra is elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül vagy postai úton intézzék.

Minden ügytípusban nyomtatványok elérhetőek, kérelem benyújtható az alábbi felületekről:

• https://epapir.gov.hu/
• A www.szegedvaros.hu honlapon az E-ügyintézés menüpontban
( URL címe: https://eservices.szeged.eu/eku/frontend/index.html#/portal/ugytipusok )
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap – Önkormányzati Hivatali Portál

 

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE

Igazgatási és Építési Iroda
e-mail: altig.iroda@szeged.eu
tel.: 62/564-175
postacím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

Általános Ügyfélszolgálati Csoport változatlan módon fogadja az ügyfeleket:

Hétfő:08:00 – 15:00
Kedd:08:00 – 15:00
Szerda:08:00 – 17:30
Csütörtök: 08:00 – 15:00
Péntek:08:00 – 12:30

tel.:62/ 564-311, 62/ 564-168

Szőregi Kirendeltség (6771 Szőreg, Szerb. u. 21., tel.: 62/564-409)
Tápéi Kirendeltség (6753 Tápé, Honfoglalás u. 73., tel.: 62/564-407)

Hétfő: 08:00 – 15:30
Szerda: 08:00 – 17:30

Kiskundorozsmai Kirendeltség (6791 Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 12.,tel.: 62/564-400, 62/461-030)

Kedd: 08:00 – 15:30
Csütörtök: 08:00 – 15:30

Hagyatéki ügyintézés
tel.: 62/564-132, 62/564-324

Az eddig megszokott rendben, a hivatal által postai úton megküldött nyomtatványok kitöltésével és postai úton történő visszajuttatásával, valamint telefonos kapcsolattartás útján történik. Lehetőség van továbbá beadványaikat a Széchenyi tér 11. sz. alatt kihelyezett gyűjtőládába leadni.
Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy személyes ügyfélfogadásra csak kivételes esetben, telefonon előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség.

Kereskedelmi ügyintézés:
tel.: 62/564-350, 62/564-212

Kereskedelmi és szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése, változásbejelentések, telepengedélyezési eljárás, vásárok, piacok, bevásárlóközpontok üzemeltetésének engedélyezése esetén a kérelem benyújtására, a Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására postai úton, ügyfélkapun/cégkapun keresztül, a vásárlók könyvének leadására pedig a hivatalban rendszeresített gyűjtőládába történő bedobással van lehetőség.

Birtokvédelmi ügyek
tel.: 62/564-440, 62/564-186

Kérelem benyújtására, a Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására postai úton, az Általános Ügyfélszolgálaton történő leadással vagy ügyfélkapun/cégkapun keresztül van lehetőség.
Személyes ügyfélfogadásra csak kivételes esetben, telefonon előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség.

Közterület-használat engedélyezés:
tel.: 62/564-397, 62/564-165, 62/564-056, 62/564-310

Közterület-használati engedély iránti (zöldterület bontásával járó, kereskedelmi árusítási célú, vendéglátóipari előkertek, közterületi pavilonok fennmaradásának engedélyezésére, építőanyag tárolására irányuló stb.) kérelem benyújtására postai úton vagy ügyfélkapun/cégkapun keresztül vagy az Általános Ügyfélszolgálaton történő leadással van lehetőség. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek/egyéni vállalkozók cégkapun/ügyfélkapun történő elektronikus kapcsolattartásra kötelesek.

Magánszemélyek személyes ügyfélfogadására csak kivételes esetben, telefonon előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség.

Út és járda nem közlekedési célú igénybevételére irányuló kérelmet a Városüzemeltetési Irodánál kell benyújtani!

Központi Címregiszter, címigazolások kiadása változatlan módon:

tel.: 62/564-439, 62/564-438
postacím: 6724 Szeged, Huszár u. 1.

Hétfő: 8:00 – 15:30
Szerda: 8:00 – 17:30
Péntek: 8:00 – 11:30

A gyorsabb ügyintézés elősegítése érdekében telefonon előzetes időpont egyeztetés javasolt.

Ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői nyilvántartásba vétel
tel.: 62/564-440, 62/564-277, 62/564-239

A névjegyzékbe történő felvételre irányuló kérelem benyújtására postai úton vagy ügyfélkapun/cégkapun keresztül van lehetőség, az igazolás kiadása postai úton történik.
Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek/egyéni vállalkozók cégkapun/ügyfélkapun történő elektronikus kapcsolattartásra kötelesek.
Személyes ügyfélfogadásra csak kivételes esetben, telefonon előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség.

Lakcím fiktivvé nyilvánítására irányuló kérelmek
tel.: 62/564-440, 62/564-239, 62/564-277

Ezen ügytípusban a kérelem benyújtására, a Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására  postai úton, az Általános Ügyfélszolgálaton történő leadással vagy ügyfélkapun keresztül van lehetőség.
Személyes ügyfélfogadásra csak kivételes esetben, telefonon előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség.

Anyakönyvi ügyek intézése:
postacím: 6724 Szeged, Huszár u. 1.
e-mail:  anyakonyv@szeged.eu

Telefonos elérhetőség:
62/564-436, 62/564-372,  62/564-376, 62/564-375, 62/564-029, 62/564-380,
62/564-379, 62/564-383, 62/564-382

Anyakönyvi ügyekben általános érdeklődés, információ kérés (nem időpontfoglalás!!!) kizárólag:
Szerda: 8-10 óráig

Kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban van lehetőség az alábbi anyakönyvi ügyek intézésére:
– Házasságkötési szándék bejelentése, házasságkötési név módosítása, névváltoztatási ügyben az ügyfélfogadás ideje
Hétfő: 10:30-12:00 és 13.00-14.30
Szerda: 14:30 – 16:00
Péntek: 08.00-12.00

Időpontfoglalás: Kedd és Csütörtök 8-11 és 13-14 óráig

  Időpontfoglalás nélkül személyesen intézhető ügyek :
– Anyakönyvi kivonat kérési, apai elismerő nyilatkozat megtétele ügyében az ügyélfogadás ideje
Hétfő: 08.00-10:00
Szerda: 13.00-14:00

Kérjük Tisztelt ügyfeleinket, hogy a várakozók torlódását megelőzendő, a foglalt időpont előtt legfeljebb 5 perccel szíveskedjenek megjelenni az épületben. Kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat az ügyféltérben.
Kérjük továbbá Tisztelt Ügyfeleinket, hogy munkatársaink és ügyfeleink egészségének védelme érdekében az ügyintézés ideje alatt szíveskedjenek szájmaszkot használni.
Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem a www.szegedvaros.hu honlapról letölthető.
A kérelmet postai úton a Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Anyakönyvi Csoportjának címezve a 6724 Szeged, Huszár u. 1. címre, vagy elektronikus (e-papír, ügyfélkapu) úton küldjék meg, vagy az személyesen is leadható a Huszár u. 1. sz. alatt a Portán kihelyezett gyűjtőládába.
Otthon történt szegedi halálozások esetén kérjük a hozzátartozókat, hogy szíveskedjenek temetkezési szolgáltatókhoz fáradni, akik intézik majd az elhunyt eltemetését, valamint kezdeményezik a halotti anyakönyvi kivonat kiadását.

Adóiroda

e-mail: adoiroda@szeged.eu
telefon: 62/564-301
postacím: 6724 Szeged, Huszár u. 1.

Ügyfélfogadási rend:

hétfőn: 8.00-tól 15.00
szerdán: 12.00-től 17.30
pénteken: 8.00-tól 11.30

Nyomtatványok elérhetőek az alábbi felületekről:

 • A www.szegedvaros.hu honlapon az E-ügyintézés menüpontban
(URL címe: https://eservices.szeged.eu/eku/frontend/index.html#/portal/ugytipusok )
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap – Önkormányzati Hivatali Portál

 

Humán Közszolgáltatási Iroda

e-mail: human.iroda@szeged.eu
telefon: 62/564-267
postacím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő (pénztári kifizetés: 9.00-11.00) 8.00-15.00
Kedd (pénztári kifizetés: 9.00-11.00) 8.00-15.00
Szerda (pénztári kifizetés: 9.00-11.00) 8.00-17.30
Csütörtök 8.00-15.00
Péntek (pénztári kifizetés: 9.00-11.00) 8.00-12.30

A Humán Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati Csoport elérhetősége: 62/564-449

 

Közgazdasági Iroda

telefon: 62/564-102, pénztár: 62/564-154
postacím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

Pénztári nyitvatartási idő:
Hétfő: 9.00-11.00
Kedd: 9.00-11.00
Szerda: 9.00-11.00
Péntek : 9.00-11.00

 

Városüzemeltetési Iroda
e-mail: varosuzemeltetes@szeged.eu
telefon: 62/564-459
postacím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-12.00
Szerda: 12.00-17.00

Közterület-felügyeleti Csoport

e-mail: kozterulet@szeged.eu
telefon: 62/564-054, 62/479-431
postacím: 6724 Szeged, Huszár u. 1.

Ügyfélszolgálat nyitvatartása:
Hétfő – péntek: 07:30 – 15:15

Telefonos bejelentések fogadása: Hétfő – péntek: 07:30 – 18:00

Ügyfelek telefonos, ügyeleti jellegű tájékoztatása: Hétfő – péntek: 18:00 – 19.30

 

Fejlesztési Iroda – Városrendezési Osztály (Főépítész)

Főépítész: Sz. Fehér Éva
Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

Ügyfélfogadási idő:
kedd: 8.00.15.00
csütörtök: 8.00-15.00

Kérjük, hogy ügyeiket lehetőség szerint továbbra is telefonon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül vagy postai úton intézzék.

Az egyeztetés lehetőségét az alábbi telefonokon biztosítjuk:

Név Telefonszám e-mail cím
Sz. Fehér Éva 564-144 fehereva@szeged.eu
Titkárság (Lukács Lászlóné) 564-174 lukacs.laszlone@szeged.eu
Dr. Balogh Adrienn 564-317 balogh.adrienn@szeged.eu
Banyó Zoltán 564-035 banyo.zoltan@szeged.eu
Bedő Boglárka 564-237 bedo.boglarka@szeged.eu
Egedi Gergely 564-148 egedi.gergely@szeged.eu
Horváthné Mézes Ágnes 564-342 mezesagi@szeged.eu
Lukács Erzsébet 564-145 lukacs.erzsebet@szeged.eu
Papdiné Papp Ildikó 564-146 papp.ildiko@szeged.eu
Patyi Gábor 564-191 patyi.gabor@szeged.eu
Zana Attila 564-318 zana.attila@szeged.eu

A főépítészi eljárásokra vonatkozó nyomtatványok a www.szegedvaros.hu oldalról letölthetők vagy kérésre e-mailben megküldjük.

Szeged, 2021. június 25.

 

  Dr. Martonosi Éva
        jegyző

 

Egyetértek és jóváhagyom:

  Dr. Botka László
     polgármester