Egyesületek

SZŐREGI POLGÁRŐR EGYESÜLET


Tevékenységük rövid leírása: Egyesületünk 1995-ben, az akkori közbiztonsági problémák hatására alakult meg. Szervezetünk bűnmegelőzési feladatokat lát el társadalmi munkában. Tevékenységünk során együttműködünk a rendvédelmi szervekkel, illetve a helyi intézményekkel, az önkormányzattal.


Együttműködési megállapodásunk van a Rendőrséggel, Határőrséggel, Magyar Államvasúttal, Magyar Postával. Feladataink közé tartozik még, a lakosság igényeit figyelembevéve: lakásbetörések megelőzése, megakadályozása, nyaralók, mezőgazdasági termények, dísznövények, telkek, családi házak, közintéz-mények őrzése, idős, egyedülálló nyugdíjasok megvédése, általában az itt lakók biztonság érzetének növe-lése. Rendezvények biztosítása  ( pl. rózsafesztivál, búcsú, hétvégi sport események, lakodalmak stb.)


Szeged város polgármesterei kétszer, Szeged város Emléklapját adományozták Gyovai József elnöknek, rajta keresztül ismerve el az egyesület, ill. tagjainak bünmegelőzésben kifejtett eredményes munkáját.