Szeged MJV PH szervezete

Személyzeti Osztály


 

A Személyzeti Osztály fő tevékenysége:

  • ellátja a közszolgálati és a munkajogi jogviszonyban álló alkalmazottak jogviszonyának létesítésével, fenntartásával és megszüntetésével kapcsolatos ügyek munkáltatói döntésre való előkészítését

  • részt vesz a dolgozók képzésének, továbbképzésének biztosításában
  • ellátja a polgármester és az alpolgármesterek foglalkoztatási jogviszonyával, díjazásával összefüggő adminisztratív feladatokat

  • közreműködik a hivatal teljesítményértékelési rendszerének kialakításában, a teljesítménykövetelmények megfogalmazásában a kiemelt célok alapján
  • ellátja- az illetékes szakirodával együttműködve – a nevelési-oktatási, egészségügyi, szociális, ifjúsági, sport, kulturális és közművelődési intézmények magasabb vezetői jogviszonyának létesítésével, fenntartásával és megszüntetésével kapcsolatos ügyek munkáltatói döntésre való előkészítését és végrehajtja a döntéseket

  • az intézményektől beszerzett információk alapján előterjesztést készít az illetékes bizottságok számára az intézményvezetők bérfejlesztésére, jutalmazására vonatkozóan, az érintett szakiroda véleményének figyelembevételével

Az Osztály teljeskörű tevékenységét Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ügyrendje tartalmazza.