Egyesületek

Szegedi Vox Nova Kórus


Kórusunk 2000 októberében alakult Balog Irén karnagy szakmai irányításával. A kórus tagjai énekelni szerető gimnáziumi tanulókból, egyetemi hallgatókból, pedagógusokból és más területen dolgozókból tevődik ki. Taglétszámunk 25-30 fő körül változik. Célunk az egyetemes kórusirodalom remekeinek megszólaltatása, Szeged város hírnevének öregbítése orszáhatáron belül és túl. Egyesületünk vegyeskarként működik, működésünk során minden évben részt vettünk a város kulturális rendezvényein, valamint önálló szervezéssel koncerteket és kórustalálkozókat szerveztünk. Felkészülésünk az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban heti kétszer két órás próbákkal történik. Csapatépítés és új művek betanulása céljából minden évben kórustábort szervezünk.

 2006-ban minősítő koncerten aranyminősítést kaptunk.

Jelenleg egyesületünk közhasznú szervezetként működik.