Egyesületek

Szegedi Vízimentő Szakszolgálat


A Szegedi Vízimentő Szakszolgálat 2002-ben lett bejegyezve, akkor 20 fő alapító taggal, akik elsősorban vízisportokban tapasztalatot szerzett aktív és már inaktív sportolókból kerültek ki.


Az első két évünk felkészülésből, kiképzésből és a forrás gyűjtésből állt. 2004-ben vásároltunk egy mentőhajónak átalakított kisgéphajót, amellyel az önálló tevékenység végrehajtása mellett a vízirendészetnek is tudtunk már segíteni, illetve a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkájába kapcsolódtunk be.


Alapfeladataink a négy fő tevékenységi körben valósulnak meg:
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés


  • környezetvédelem


  • közrend és közlekedésbiztonság védelme, mentés, katasztrófa-elhárítás


  • ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység.

A fenti feladatkörök módosítását az eddig elvégzett tevékenység, azok tapasztalatai és az együttműködő szervezetek javaslatai alapján 2005-ben tervezzük még az Alapszabály kiegészítésével, indokolt módosításával. Megalakulásunk után rögtön felvettük a kapcsolatot azokkal a szervezetekkel, amelyeknek a munkáját tudjuk, kívánjuk segíteni. Közülük együttműködési szerződés keretében működünk együtt: ATIKÖFE, ATIKÖVIZIG, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szeged Határrendészeti Kirendeltség, Szeged Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, Tiszai Vízirendészeti Kapitányság Szeged Vízirendészeti Rendőrőrs, Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete.


Az Országos Mentőszolgálat Szegedi Szervezetével, a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával, Szeged Rendőrkapitánysággal jelenleg informális, ámde
aktív kapcsolatot tartunk fenn.


Kiemelt figyelmet fordítunk továbbá a helyi, regionális médiával való kapcsolattartásra, a célirányos lakossági tájékoztatásra, elérhetőségi és riasztási adataink nyilvánossá tételére, önálló weblap létrehozására, nyílt e-mail elérhetőség biztosítására. A pályázati időtartamban egyeztető megbeszéléseket folytatunk a Duna-Körös-Maros-Tisza Euroregionális Együttműködés NGO szervével a mentési tevékenységünk kiterjesztésére az együttműködésben érintett határmenti romániai megyék és a szerbia-montenegroi vajdasági tartomány irányába.


Eddigi tevékenységünk gazdasági alapját alapvetően Szeged Megyei Jogú Város képviselőtestületes által biztosított támogatásból, pályázati forrásokból, valamint a tagok saját vállalásaiból, helyi támogatók által folyósított juttatásokból hajtottuk végre a helyi lakosság, önkormányzati és hivatásos szakmai szervek megelégedésére. 2002-ben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság koordinálásával működtetett Belügyminisztériumi pályázaton nyertünk el támogatást.


Idén vállaltuk, hogy május 1-től október 30-ig készenléti szolgálatot szervezünk a Szeged tiszai szakaszára, ami azt jelenti, hogy a riasztást követő 15-ik percben a mentőhajónk elindul a riasztási helyszínre a hajóállomásról.


2005-ben közös szolgálatokat szerveztünk a szegedi Vízirendészeti Rendőrőrssel és a Szeged Határrendészeti Kirendeltséggel. A határőrségi szervezettel közös szolgálatokat kizárólag szakszolgálatunk mentőhajójával hajtottuk végre.


A vízirendészet értékelése alapján a közös szolgálatoknak is köszönhetően az idei évben csökkentek a víziközlekedési szabálysértések, és a működési területünkön nem történt vízbefulladásos baleset. Szeptember 23-án a Szeged Városi Rendőrkapitányság riasztása alapján a vízirendőrséggel közösen megakadályoztunk egy súlyos víziközlekedési balesetet, egy két uszályból álló mellévett alakzat sodródott a szegedi Bertalan híd felé, és a közreműködésünkkel sikeresen meg tudtuk akadályozni a balesetet. Az intézkedésnek a helyi sajtóban igen komoly visszhangja lett.  A Határőrség értékelése szerint a közös szolgálatokkal sűrített tiszai jelenlétük is nagymértékben hozzájárult, hogy az idei évben a Tisza határszakaszán sem árú sem ember csempészet nem történt. A közös járőrözést egészen a Tisza befagyásáig folytatni fogjuk.


2005-ben  a Határőrséggel 113 órát, a Vízirendészettel  74 órát, önállóan 222 órát – összesen: 408 óra – járőröztünk a Tisza országhatár és Algyő közötti szakaszán.


Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a Szeged Megyei Jogú Város Hívatásos Önkormányzati Tűzoltósággal a Tiszát érintő katasztrófa helyzetekre, életmentésre terjed ki a közös tevékenységünk, melyhez ismereteinket a katasztrófavédelmi igazgatóság gyakorlatain szoktuk naprakésszé tenni.


A további terveink között szerepel, hogy az alapszabályunkban foglaltak szerint intenzív tájékoztató munkát folytatunk a szegedi általános iskolák tanulói körében, amelyet a következő tanévben kívánunk elkezdeni. Be kívánunk kapcsolódni a szegedi Önkormányzat és a Szegedi Rendőrkapitányság baleset megelőzési munkájába.


Szegedi Vízimentő Szakszolgálat