Egyesületek

Szegedi Tini-telefon Lelkisegélyszolgálat Egyesület


Egyesületünk célja: aktív szerepvállalás az ifjúsággal kapcsolatos problémák feltárásában, megelőzésében és kezelésében. Szemléletmódunk alapvetően mentálhygiénés, ezzel széleskörűen értelmezett prevenciós tevékenységünket szeretnénk hangsúlyozni. Meggyőződésünk, hogy az egészséges, személyiségében érett, konfliktushelyzeteit kezelni tudó fiatalok kevésbé lesznek veszélyeztetve, mint az életre kellően nem felkészített társaik, így széles értelemben vett egészségnevelő tevékenységünk sikereként életcéljaikat megtaláló és megvalósítani képes egyénekként válhatnak társadalmunk hasznos tagjaivá.

Szervezetünk működteti az 1990 óta létező és működő tini-telefon lelkisegélyszolgálatot, amely a 62-es és 63-as vonalas telefonról a hívó számára ingyenesen elérhető. Ahhoz, hogy jól képzett önkéntes ügyeletesek várják a vonal végén a hívókat, alapképzésben kell biztosítani a fluktuáció miatt kiesetteket, és a fejlődés érdekében, a csoportkohézió javítására is évente rendszeresen továbbképzéseket tartunk az ügyelőink számára.

Ügyelőink fiatal önkéntesek. Közülük kerülnek ki azok is, akik általános és/vagy középiskolákban az egészségmotiváció fejlesztő munkába bekapcsolódnak.

Már évek óta (2000-től) mi is bekapcsolódtunk a drogmegelőzési tevékenységbe is, ahol kortárs segítőink közül néhányan bekapcsolódnak a munkába (30 oktatási intézményben 62 alkalommal). Kortárs segítő képzéssel (mintanyújtó magatartás, segítő készségek, motiváció fejlesztése, közösségépítő tevékenység) segítjük a középiskolai munkát, illetve rendszeresen biztosítjuk a konzultációs lehetőséget (15 szervezet 37 képzés). Tevékenységünket Csongrád, Bács-Kiskun Megyékben, illetve Erdélyben (Temesvár, Marosvásárhely) végeztük.

2003-tól rendszeresen részt veszünk a Szegedi Ifjúsági Napok rendezvényén, nemcsak mint szervezetünket bemutató projekt, hanem önkénteseink személyes segítő szolgálatot is ellátnak a program napjai alatt a rászoruló fiatalok részére.

2005-ben 12 kortárs segítő csoport delegáltjainak és a koordináló tanároknak bentlakásos képzést tartottunk (összesen 42 fővel), melyben az új ismeretek szerzése mellett adódott lehetőség a tapasztalatcserére is. A középiskolai kortárs segítők és koordináló tanáraik számára a Szegedi KEF által szervezett tapasztalatcserén is képviselték egyesületünket tagjai előadóként és résztvevőként is, amelyen a személyes tapasztalatcsere vált lehetővé, amely segítheti az iskolai kortárs segítő munkájukat.

Számos olyan helyi rendezvényen vettünk részt, amely az egészségnevelés, az egészség-motiváció fejlesztése célt szolgálja.

Pályázati projekt keretében a Tiszadobi Gyermekváros fiataljai, nevelői számára biztosítottunk egészségnevelő, készségfejlesztő foglalkozásokat, szupervíziót, kortárs segítő képzést.

Az algyői szülők által életre hívott és működtetett Ifjúsági Játszóház munkájának szakmai segítésében is részt vállaltunk.