Egyesületek

Rotaract Klub Szeged


"Rotarianus mindenki,
aki mást nem megütni, hanem megérteni akar,
akinek ízlik a falat akkor is, ha nem más szájából vette ki."

A Rotaract

A Rotaract-ot, a világon mindenhol a Rotary ifjúsági szervezeteként tartják számon. A nemzetközi szervezet tagjai, az egyes Rotaract klubok karitatív tevékenységüket nem elsősorban anyagi jellegű segítségükkel, hanem aktivitásukkal és munkájukkal fejtik ki, így hisznek az emberbaráti segítség fontosságában, magas etikai normákat állítanak, támogatják világszerte a békére való törekvést és a nemzetek közötti jó viszonyt. Különböző nemzetiségű, hitvallású és politikai meggyőződésű embereket egyesít az együttműködés baráti légkörében.  Arra törekednek, hogy a világban terjedjen a megértés és a jószándék.

Innen is ered a szervezet neve Rotaract = Rotary in Action.

A Rotaract a Rotaryból nőtt ki, átvéve nem csak célkitűzéseit, hanem szerveződését is. A Rotary International ugyanis a nemzetközi barátsággal és megértéssel összhangban nem nemzeti alapon szerveződik, ezzel is hangsúlyozva nemzetköziséget.

Minden Klub egy úgynevezett disticthez ( körzethez ) tartozik, mely élén választott tisztségviselőként egy rotarista District Governor ( District Kormányzó ) és egy rotaractos District Rotaract representative ( Képviselő ) áll. Hazánk jelenleg az 1910-es District tagja, mely Kelet – Európában most újjá alakuló Rotaract mozgalom miatt egyenlőre – több ország Rotaract Klubjait foglalja magába; beletartozik Ausztria keleti része, Szlovénia, Horvátország valamint Magyarország.

Szegeden a Rotaract klub több éves szünet után 2000 októberében alakult újjá 5 vállalkozó szellemű fiatal összefogásával. Azóta nemes céljaival körülbelül 40 állandó tagot vonzott magához. Állandó tagjai mellett helyet kínál érdeklődőknek, illetve olyan fiataloknak is, akiknek csak alkalmanként nyílik lehetőségük a társaság rendezvényein részt venni. Ők az un. pártolói tagok, jelenleg mintegy 25 fő. Ezek a programok a karitatív alapokból fakadóan elsősorban segítő jellegűek, de akadnak közöttük a társaságon belüli összetartást elősegítő úgynevezett team-building összejövetelek és a szervezet megfelelő anyagi hátterét biztosítani kívánó rendezvények is.

A társaság az évek során jó kapcsolatot alakított ki több olyan szervezettel, ahol valamilyen szempontból hátrányos helyzetű gyermekekkel, illetve fiatalokkal foglalkoznak. Ezeket a rászorultakat különböző alkalmakkor, évről évre meglátogatják és ajándékokkal, finomságokkal, esetenként játékokkal, vagy egyéb használati eszközökkel próbálják meg segíteni, vagy jobb kedvre deríteni.

A klub működése közben nagy figyelmet fordít a többi, hazánkban működő Rotaract klubbal tartott jó kapcsolatra, illetve igyekszik a nemzetközi kapcsolatokat is minél hatékonyabban ápolni. Minden évben 3-4, a  Rotary cserediák programjában résztvevő 17-18 éves diák érkezik hozzánk (jelenleg  Kanadából, Brazíliából, Ecuadorból ), akik egy évig a város valamelyik gimnáziumában tanulnak, részt vesznek programjainkon s számukra külön cserediák programokat is szervezünk.

A klub tagjai heti rendszerességgel keddenként este 7 órakor gyűlnek össze a számukra évek óta nagy segítséget nyújtó újszegedi Forrás Hotel valamelyik termében, ahol szívesen látják a segítséget nyújtani vágyó, érdeklődő fiatalokat.

A Rotaract Klub Szeged legfontosabb projektjei

2004.

 1. Február  folyamán 400 adag meleg ételt osztottunk ki rászorulók számára. Szegeden manapság 1200 hajléktalan él, számukra szerveztük ezt a karitatív akciót.
 2. Februárban Farsangi jótékonysági buli, aminek a bevételéből fedeztük az ételosztás költségeit
 3. Márciusban Húsvéti „ Nyuszizás”, ünnepség szegedi szociális intézményekben: az Agyagos Utcai Gyermekotthonban, ahol súlyosan és enyhén sérült fogyatékosokat gondoznak minden korosztályban, a Siketek Iskolájában, a Gyermekpszichiátriai Osztályon, Bölcsőde Utcai Gyermekotthonban és Árpád Nevelőotthonban, ahol árva, állami gondozott gyermekek laknak, a Sólyom Utcai Speciális Általános Iskolában, ahova szintén enyhén sérült fiatalok járnak. A Húsvéti csoki csomagokat a klub együtt állítja össze
 4. Áprilisban állatkerti látogatást szerveztünk nevelőotthoni fiataloknak, akiknek egyébként nem lenne lehetősége kirándulásra anyagi körülményeik miatt
 5. Júniusban a rendszeres Kishomoki Gyermektábor megszervezése, ahová a Vajdaságból, Romániából, Magyarországról érkeznek rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek, számukra szervezünk egy hetes tábort kirándulásokkal, sok játékkal
 6. Augusztusban a Szegedi Halászléfőző fesztiválon Partedli –osztogatás, melynek bevételét a Szegedi Gyermekkórház javára ajánljuk fel
 7. Szeptemberben baleseti szimuláció megrendezése a Rakparton
 8. Októberben a nagy sikerű 60-as, 70-es évek teltházas party rendeztük meg (ami, több mint 300 embert jelent, s melynek bevételéből fedezzük a Karácsonyi akcióinkat)
 9. Novemberben „teambilding” party a klub összetartásának fokozásáért
 10. Decemberben karitatív forralt bor osztás Szeged egyetemi központjában és a város sétálóutcájában, mely bevételét valamelyik szegedi szociális intézmény javára ajánljuk fel.
 11. Decemberben még Mikulásozás és Karácsonyi műsor rendezése hátrányos helyzetű gyerekeknek a Húsvéti Nyuszizás mintájára. A csomagokat ekkor szintén együttállítjuk össze, csokit, saját készítésű habcsókot, fenyődíszeket teszünk mellé.

Rotaract Klub Szeged Egyesület
Szeged, 6720
Szent-Györgyi A. u. 16-24.
A szervezet számlaszáma: 11998006-06344913-10000001