Alapítványok

Regionális Média és Művészeti Alapítvány


REGIONÁLIS MÉDIA ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY SZEGED


 


Az Alapítvány közhasznú szervezet.


Működési területe: Dél-Alföldi Régió, Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió Magyarország EU-csatlakozása közeledtével a közvélemény helyi és regionális EU tájékoztatásának elősegítése, a határmentiségből fakadó cross-border kapcsolatokról történő többnyelvű euroregionális tájékoztatás továbbépítése, a Szegedi Folyamat média-támogatása és a magyar közszolgálati tájékoztatási rendszeren belül a regionális szint támogatása érdekében született 2002. decemberében Szegeden a Regionális Média Alapítvány elnevezésű NGO, e civil szervezet létrejöttéhez az EU-ban képzett újságírók nyújtottak szakmai támogatást.


 


Az Alapítvány céljai között szerepel:
 • A regionalizmus és euroregionalizmus térségi megerősítése.


 • A regionális identitás és kohézió kialakulásának elősegítése.


 • Az EU tagsággal kapcsolatos társadalmi információs szükségletek kielégítése.


 • A délkelet-európai stabilitási folyamat támogatása.


 • A regionális és euroregionális média- és művészeti tevékenység támogatása.


 • Az Információs Társadalom megteremtéséhez szükséges infrastruktúra kialakításának támogatása.


 • A térségi média regionális szemléletű működésének segítése (kulturális, szociális, tudományos, oktatási, életmód, egészségmegőrzési, természet- és környezetvédelmi, munkaerőpiaci, euro-antlanti integrációs, nemzetiségi, sport, fogyasztóvédelmi, rehabilitációs, és az önkormányzatok működéséről szóló műsorok, cikkek támogatása).


 • Az európai szellemű, határokon átnyúló cross-border média-együttműködés, valamint eurorégiós műsorok és kiadványok támogatása.


 • A Dél-Alföld és a DKMT Eurorégió újságírói szakmai kapcsolatainak erősítése.

 


A célkitűzéseket az Alapítvány
 • szakmai partnerkapcsolatok, professzionális és civil hálózatok kialakításának támogatásával,


 • rádió- és televízióműsorok, publikációk készítésének támogatásával,


 • az Internet alapú tájékoztatás és műsorcsere támogatásával,


 • a média működése technikai feltételeinek javításával, az ezen célú számítástechnikai és Internethez kapcsolódó fejlesztések támogatásával,


 • pályázatok elkészítésével és benyújtásával,


 • projektek koordinálásával és kivitelezésével,


 • hazai és külföldi szakmai konferenciák és továbbképzések rendezésével,


 • hírügynökségi és kiadói tevékenységgel kívánja elérni.

 


Az Alapítvány számít az önkormányzatok, továbbá az EU források támogatására. Az Alapítvány munkáját segítő szakmai team több EU projektet bonyolított már sikeresen a regionális és a cross-border tájékoztatás területén. (Referenciák: Európa hullámhosszán – Pe undele Europei – Na talasima Evrope, a DKMT Eurorégió háromnyelvű rádióműsora, közreműködés az Euro-Trió és az Eurorégió című folyóiratokban, a PHARE támogatást élvező Régiópolgár című rádióműsor megalapítása, a kulturális interferenciákkal is foglalkozó kisebbségi TV- és rádióműsorok készítése, a dél-kelet európai biztonsági folyamattal foglalkozó Szegedi Folyamat című rádiós magazin készítése, cross-border média-szemináriumok rendezése.)


Az Alapítvány a további megvalósítandó projektek végrehajtásához, és a komplex feladatok elvégzéséhez szükséges konzorcium létrehozásához rendelkezik kellő szakmai kapcsolatrendszerrel (újságírók, riporterek, szerkesztők, brüsszeli tudósítók, valamint Internet-szolgáltató és helyi rádiók hálózata).


 


Az Alapítvány székhelye: 6725 Szeged, Sárkány u. 10.


Levelezési cím:


6720 Szeged, Pf: 780


Bankszámlaszám: 57400217 – 11070887


Szőreg és Vidéke TKSZ 6720 Szeged, Vár u. 1.


 


A Regionális Média és Művészeti Alapítvány által működtetett   www.triplexregio.net internetes portál a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió, a magyar-román-szerb regionális együttműködés vezető on-line hírportálja, amely a legszélesebb körű tájékoztatást nyújtja a régió határon átnyúló együttműködéseiről és a térség európai integrációjáról. A portál naponta átlag 58 000 találatot regisztrál, átlagban 4 500-5 000 látogatója van


 


A TriplexRegioNet feladata: az Információs Társadalom multimédiás eszközeivel segítse, a mintegy hetvenezer négyzetkilométeres eurorégió közel 6 millió polgárát, hogy eredményes szereplője lehessen az európai folyamatoknak. A széles információs bázist ehhez saját hírügynöksége, nemzetközi újságíró-hálózata, régiós és EU-s partnerkapcsolati rendszere biztosítja.  A TriplexRegiNet négy (magyar-román-szerb-angol) nyelvű hírportálja mellett már működik a Triplexrádió is. A Délalföldi Hírek rovata pedig fejlesztés alatt van. Híreinket RSS rendszerben más médiák is átvehetik.