Díszpolgárok

Prof. Dr. Blazovich László


Dr. Blazovich László 1943. november 2-án, Szombathelyen született. A József Attila Tudományegyetemen szerzett 1967-ben magyar-történelem szakos tanári képesítést. Az egyetemi tanulmányai elvégzése után Hódmezővásárhelyen tanított. 1980-tól a Csongrád Megyei Levéltár igazgatója. 1996-ig docens, habilitációja után magántanár, 1997-től egyetemi tanár volt. 1969-ben doktori, 1986-ban kandidátusi, 2001-ben akadémiai doktori tudományos fokozatot kapott.

1980-ban került a Csongrád Megyei Levéltár élére, ahol 29 évet töltött el. A belső szakmai munkában elindította az ismertető leltár sorozatot, mely munka jelenleg is folyik. Az iratbegyűjtést, rendezést és segédletkészítést mindig egymásra épülő egységes folyamatként fogta fel. Nagy hangsúlyt fordított a levéltár nemzetközi kapcsolatainak kiépítésére és buzgón ápolta azokat. Zenta, Szabadka, Újvidék levéltáraival gyümölcsöző partnerkapcsolatokat hozott létre.

Kezdeményezte a Levéltárért díj alapítását. Társszerzőként szerkesztette a Magyarország levéltárai című kétnyelvű kiadványt.

Blazovich László ismert medievista. Az Anjou-kori oklevéltár munkálataiban négy kötetet jegyeznek. Város- és település történészként főképp az Alföld városai érdekelték. Hollandiától Németországon át Litvániáig ismert jogtörténész.

Budai jogkönyv, a Szász tükör magyar nyelvű, gazdag jegyzetanyaggal és bevezető tanulmányokkal elkészített változatának közreadója. Blazovich László levéltárosként és történészként gazdag pályát futott be.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010-ben Prof. Dr. Blazovich László Urat tünteti ki Szeged Díszpolgára címmel.