Díszpolgárok

Prof. Dr. Baradnay Gyula


(1931 – )

1931. november 3-án született Miskolcon. Egyetemi tanulmányait a Szegedi Orvostudományi Egyetemen végezte. Első munkahelye a Kórbonctani és Kórszövettani Intézet, majd az I. sz. Sebészeti Klinika volt. 1975-ben lett az orvostudomány kandidátusa, 1977-től egyetemi docens, 1985-től címzetes egyetemi tanár.
Klinikai szakterülete a klinikai onkologia, az emlődaganatok, vastagbél daganatok sebészete. Szakvizsgát szerzett kórbonctan kórszövettani vizsgálatokból, sebészetből, gasztroenterologiából. 1981-1982-ig a Sebészeti Klinika megbízott igazgatója, ugyanebben az időpontban Csongrád Megye Sebész Szakfőorvosa.
1984 szeptemberétől Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórháza Sebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa, 1988-1992-ig a Szeged Városi Kórház Igazgató helyettese. Két munkahelyén 10.000 (tízezer) műtétet végzett.
1997-ben vonult nyugállományba. Ettől az időponttól szaktanácsadója az osztálynak. 2007-től önkéntesként dolgozik a Sebészeti Klinika állományában.
Magánéletében 1966 óta hűséges társa Szilágyi Márta, két gyermekük született: Mónika és Gellért.

Számos hazai és nemzetközi társaságnak aktív tagja, a teljesség igénye nélkül néhány: 1989-2002 -ig a Csongrád Megyei Orvosi Kamara Elnöke, a Magyar Sebész Kollégium tagja 1992-2001, a Magyar Koloproktologus Társaság alapító tagja, elnökségi tagja és elnöke, a Pozsonyi Ignácz Alapítvány Kuratóriumának elnöke.
Főbb kitüntetéseit felsorolni is nehéz: Pozsonyi Ignácz-díj, Szegedért Emlékérem, Hippokrates Emlékérem, Pro Sanitate Emlékérem, Szent-Györgyi Albert-díj, Szeged Kórház Életmű díj.

A mai naptól méltán Szeged Város Díszpolgárát tisztelhetjük Prof. Dr. Baradnay Gyula személyében.