Díszpolgárok

Prof. Dr. Balogh Elemér


Prof. Dr. Balogh Elemér

Jogász, jogtörténész, egyetemi tanár

(1958 – )

Diplomáját követően kapott meghívást a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára tanársegédi munkakörbe, ahol azóta is megszakítás nélkül dolgozik, jelenleg az Európai Jogtörténeti Tanszék vezetője.
1989-től hosszabb külföldi tanulmányút keretében a világhírű freiburgi egyetemen tanult, ahol 1992-ben magna cum laude minősítéssel avatták doktorrá.

Tudományos munkásságának nagyobbik részét képezi ma is a büntetőjog történetének kutatása, továbbá a szerzői jog magyarországi kialakulása és fejlődéstörténete. 2002. július 1-től a Szegedi Tudományegyetem tanára, miután előző évben sikeresen habilitált. Ugyanebben az évben nyert felvételt a Professzorok Batthyány Körébe. Ekkor már számos más tudományszervezéssel kapcsolatos funkciót is ellát. Több cikke jelent meg a Jogtudományi Közlöny és a Rubicon című folyóiratokban, könyvei pedig magyar, illetve német nyelven. Három éven át tagja volt Szeged Város Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. Az országgyűlés 2005. november 14-én a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának bírájává választotta, mandátuma az elmúlt év őszén járt le.