Szeged MJV PH szervezete

Polgármesteri Kabinet


 

A Polgármesteri Kabinet fő tevékenysége:

  • a Polgármester és a tisztségviselők tevékenységének, várospolitikai, stratégiai döntései előkészítésének és végrehajtásának, közszerepléseinek, egyházi, civil, lakossági kapcsolatainak segítése, szakmai szempontok alapján történő támogatása
  • folyamatos kapcsolattartás a Polgármesteri Hivatal szakirodáival (információ kérése, betekintés a munkafázisokba)
  • folyamatos kapcsolattartás a Közgyűlés bizottságaival, a bizottsági üléseken a Polgármester képviselete,
  • a helyi napilap sajtóanyagainak rendszeres figyelemmel kísérése, sajtóelemzés, interjúk összegyűjtése és rendszerezése a városvezetéssel kapcsolatosan megjelent anyagok vonatkozásában
  • a közérdekű rovatokban megjelent lakossági észrevételekre való reagálás, a tájékoztatás lehetőségeinek megteremtése
  • informálja a tömegkommunikációs szerveket és a nyilvánosságot az önkormányzat céljairól, eredményeiről és problémáiról
  • kapcsolattartás a város közművelődési és kulturális intézményeivel, figyelemmel kíséri azok programjait
  • Szeged város nyugdíjas és időskorúak szervezeteinek felkutatása, nyilvántartásba vétele, e szervezetekkel rendszeres kapcsolattartás, rendezvényeiken való részvétel
  • kapcsolattartás a Szegedi Tudományegyetemmel
  • az internetes közvélemény figyelemmel kísérése

Az Kabinet teljeskörű tevékenységét Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ügyrendje tartalmazza.