Alapítványok

Nippon keleti harcművészeteket és kultúrát népszerűsítő, támogató közhasznú Alapítvány


Alapítványunk, a Nippon Alapítvány 2004. évben alakult, székhelye Szeged.


Fő célunk a fiatalok harmonikus testi és lelki fejlesztése és nevelése a keleti kultúrák és szellemiség bevonásával.


Az alapítvány további céljai, közhasznú tevékenysége:  • Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés (az egészség megőrzése, a betegség megelőzése a keleti harci művészetek rendszeres gyakorlásával, az egyén testi és lelki harmóniájának megteremtése);

  • Szociális tevékenység, családsegítés (hátrányos szociális helyzetűek harci művészetek gyakorlásának támogatása: havi tagsági díj; övvizsga díj);

  • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (iskolarendszerű oktatási tevékenységen kívüli nevelés és oktatás a keleti harci művészetek és kultúra átadásával);

  • Környezetvédelem (ökológiai kultúra, környezettudatos életmód fejlesztése a keleti környezetkultúra átadásával);

  • Sport; munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével (sport- és szakmai rendezvények szervezése, edzőtáborok szervezése, edzőterem – dojo – létrehozása, a harcművészeti sportok tárgyi feltételeinek – egyéni védőfelszerelések, edzések, edzést segítő eszközök – megteremtése);

  • Kulturális tevékenység (a keleti kultúra népszerűsítése, ismeretterjesztő előadások szervezése).