Alapítványok

NAGYÍTÓ – Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése – ALAPÍTVÁNY


Személyiség- és közösségfejlesztés


NAGYÍTÓ Alapítvány alaptevékenységeként hétvégi bentlakásos képzéseket szervez 14-18 éveseknek. A választható témákat diákok körében végzett felmérések alapján, illetve a társadalmi veszélyeket és az oktatási rendszer hiányait tapasztalva határoztuk meg:  • önismeret

  • kommunikáció

  • szenvedélybetegség

  • szerelem – párkapcsolat

  • reklám

  • tolerancia

  • pályaorientáció

A NAGYÍTÓ programmal célunk kettős. Egyrészt fontosnak tartjuk a személyiségformálást, másrészt a fiatalok társadalmi érdeklődését és aktivitását kívánjuk felkelteni, felelősségtudatukat, társadalmi elköteleződésüket szeretnénk serkenteni.


A NAGYÍTÓ módszereit tekintve a kiscsoportos, élményszerű feldolgozás kerül előtérbe a frontális osztálymunkával szemben. Az egyes témákban való elmélyedésen túl célunk olyan képességek és készségek kialakítása, fejlesztése, amelyekre a szokásos iskolai keretek között nem, vagy csak ritkán nyílik lehetőség (pl. csapatmunkára való készség, tervezési képesség, célorientáltság, döntési képesség, kommunikációs készség). Ezekre nemcsak a magával szemben igényes embernek van szüksége, hanem a munkaerőpiac részéről is egyre inkább jelentkező igény.


A képzéseknél arra törekszünk, hogy a választott témát minél több szempontból vegyük “nagyító alá”, a résztvevőket szellemileg és érzelmileg megérintsük. A szerzett benyomások nemcsak az egyén szintjén hatnak, az élményszerű tanulás hozzájárul a résztvevő csoportok közösséggé formálásához is.


Kérjük, ha teheted, kukucskálj be hozzánk, a www.nagyito.hu – n bővebben is olvashatsz rólunk!


                                                                                     Barátsággal