Egyesületek

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei csoportja


Csoportunk története 1962-re nyúlik vissza, ekkor alakult meg Dr. Beretzk Péter nemzetközi hírű ornitológus vezetésével mai Szegedi Munkacsoportunk előde. Jelenlegi formában 1996 óta létezik a Csongrád megyei Helyi Csoport: ekkor egyesült a megyében korábban külön működő Hódmezővásárhelyi, Pusztaszeri, Szegedi “Beretzk Péter” és Újszegedi HCS. Eddig mintegy ezren léptek be tagjaink sorába, jelenleg 6 megyéből közel 300 fizető tagunk van. Munkánk központja Szeged, tevékenységünk kiterjed Csongrád megye teljes területére, de Békés és Bács-Kiskun megyék déli területeire is.

[b:0]Fontosabb programjaink:[/b:0]

[u:0]Természetközeli és természetes élőhelyek vizsgálata[/u:0]
A megye összes védett területe állapotának nyomon követése és nem védett, de védettségre érdemes természetközeli élőhelyek felkutatása. A [b:0]nevünkhöz fűződik pl. a Cserebökényi Puszta és a Pitvarosi Puszták Tájvédelmi Körzetté válása.[/b:0]

[u:0]Madarászsuli és középiskolás természetvédő tanfolyam szervezése.[/u:0]
A szakkör az iskolai tananyagon túli ismereteket ad a diákoknak állatokról, növényekről, természetvédelemről, ökológiáról dia- és videovetítés segítségével, tantermi és terepi foglalkozásokon. 1988 óta folyó program, kiscsoportokban egyidejűleg 30-100 iskolás vesz benne részt, ingyenesen.

[u:0]Természetvédelmi táborok szervezése.[/u:0]
Minden évben több tábort szervezünk, melyek nyitottak az érdeklődők számára, megismerhetik és bekapcsolódhatnak természetvédelmi munkánkba. Természetvédelmi oktatást célzó táborunk a „Természetvédelmi és Ornitológiai Tábor” (TOT), melyben évente 150-300 iskolás „végzi el” a „bentlakásos madarászsulit”, 1984 óta 15 alkalommal rendeztük meg.

[u:0]Ismeretterjesztő előadások szervezése[/u:0]
Rendszeresen szervezünk és tartunk ismeretterjesztő előadásokat a nagyközönség részére művelődési intézményekben, gyerekeknek iskolákban. Szegedi Munkacsoportunk például 1962 óta havonta egy, Újszegedi Munkacsoportunk 1984 óta havonta két alkalommal tart összejövetelt, melyeken madárvédelemmel, természetvédelemmel kapcsolatos előadások hangzanak el. Az előadásokról a helyi írott sajtóból, plakátokról, meghívokból szerezhetnek tudomást az érdeklődők.
Iskolák között rendkívül népszerű tevékenységünk [u:0]a rendhagyó biológia és osztályfőnöki órák megtartása[/u:0]. Az előadásokat a megye bármely iskolájában ingyenesen tartjuk meg. 1984 óta ezernél több előadást tartottunk mintegy 1500 képből álló diatárunk segítségével.

[u:0]Szakmai kirándulások, terepbejárások szervezése, vezetése[/u:0]
Legnagyobb akciónk a Nemetközi Madármegfigyelő Nap eseményeinek szervezése, 2002-ben több mint 400 látogatónk volt!

[u:0]„Természetvédelmi Hét” kiállítás és előadássorozat megszervezése
Védett és fokozottan védett madarak kutatása és aktív védelme[/u:0]
Fehér gólya-védelem és kutatás. Szegeden végezték és végzik a hazai fehér gólya védelmi és felmérési program vezetését, mely nemzetközileg is öregbítette a magyar ornitológia hírnevét. Minden évben felmérjük a megye gólyaállományát.
Kék vércse, szalakóta-védelem és kutatás. Mindkét fajnál sikeres telepítési kísérletek történtek.
Madarak gyűrűzése. Hazánkban Csoportunk végzi legrégebben parti madarak gyűrűzését, 1986 óta folytatjuk nyári táborok keretében munkánkat a szegedi Fehér-tavon, 2003-ban 14 ezer madarat gyűrűztünk meg.
Réti sas program. Az 1994-ben indult program az Alsó-Tiszavidékről kipusztult réti sas visszatelepítését célozza, eddigi eredményünk, hogy 2003-ban már 7 pár foglalt fészket működési területünkön.
Énekesmadarak telepítése mesterséges odúkkal. Megyénk rendkívül szegény az öreg, természetes odúkban gazdag erdőkben. Ezért fontos ez a munka: 12 odútelepen több mint ezer odú kezelését végzi csoportunk. A munkába iskolások is szívesen bekapcsolódnak.

[u:0]Kiadványok[/u:0]Kiadványok „Puszta” majd „Himantopus” periodikák, „A Dél-Alföld madárvilága” c. könyv megírása, melyet a Somogyi Könyvtár adott ki 1980-ban (jelenleg készítjük elő a második kiadást). Rendszeres körlevelek tagjainknak (kéthavonta).

 

Facebook elérhetőség:

https://www.facebook.com/mmecsongrad